Het KNMI reageert (niet) op ons homogenisatierapport

Vandaag heeft het KNMI een nieuwsbericht op haar site gezet met als titel :  “Homogenisatie zorgt voor betrouwbare temperatuurreeksen”. Omdat we twijfels hadden over die betrouwbaarheid van de homogenisatie van De Bilt hebben we in een team van 4 mensen het afgelopen half jaar die homogenisatie doorgespit.  Onze conclusie was dat de homogenisatie van De […]

Nogmaals de homogenisatie van De Bilt

Een paar dagen geleden is versie 2.0 van ons homogenisatierapport verschenen. Dat rapport wordt in sommige kringen met aandacht gevolgd. Het is goed dat anderen met deskundig oog volgen wat er geschreven wordt, dat doen wij immers ook. Falsifieerbaarheid is de kern van wetenschappelijk onderzoek! Ben Lankamp heeft de homogenisatie van De Bilt ook gereconstrueerd en […]

Homogenisatie 2.0 De Bilt: de hutwisseling

Gisteren is versie 2.0 online gezet van het rapport dat de homogenisatie van de temperatuur in De Bilt analyseert. De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerste versie is dat we de beschikking kregen over de data van de parallelmetingen tussen twee meethutten die tussen 1947 en 1950 gedaan zijn. Hier is in het kort […]

Nogmaals de homogenisatie van De Bilt

Nu de belangstelling voor ons rapport toeneemt (5 maanden nadat het uitgekomen is) worden de ‘aanvallen’  op onze bevindingen scherper. Dat is vervelend maar het hoort erbij. Vaak zijn die aanvallen gestoeld op slecht lezen in combinatie met een natuurlijke afkeer van mensen die klimaatberichten kritisch volgen. Hierop vormen de grote dagbladen helaas geen uitzondering, […]

De staatssecretaris en het homogenisatierapport

Op 7 maart j.l. heeft Thierry Baudet tijdens een debat de staatssecretaris gevraagd schriftelijk te reageren op ons homogenisatierapport. Die reactie is er gekomen en is bizar. Maar tegelijk heeft haar reactie daardoor ook hoge amusementswaarde. Dit is de brief: Bron: staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat De zienswijzen achter gedachtepuntje 1,2 en 4 zijn ook […]

De homogenisatie van De Bilt in enkele figuren

Vorige week hebben we ons rapport uitgebracht over de homogenisatie van de dagelijkse temperaturen van De Bilt.  Dat rapport is erg technisch, daar is niet aan te ontkomen bij een dergelijk onderwerp. Van diverse kanten werd gevraagd om een figuur waarin de belangrijkste bevindingen duidelijk staan weergegeven. Maar een toelichting moet er nog steeds bij. […]

De Telegraaf en het homogenisatierapport

Bron:  De Telegraaf De hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen, heeft een rubriek waarin hij beschrijft waarom sommige artikelen niet in de krant opgenomen worden en andere wel. De zogenaamde nieuwsregisseur beslist daar over. Jansen schrijft:  “Een verhaal dat deze week de krant niet haalde, betrof het donderdag gepubliceerde onderzoek naar de aanpassing van historische […]

Uitwerking van de homogenisatie op de julitemperatuur in De Bilt

De afgelopen tijd heeft u hier en hier en hier en hier het een en ander kunnen lezen over homogenisatie van temperatuurreeksen in ons land. Aanleiding was de homogenisatie van een vijftal meetreeksen, onder andere die van De Bilt. Als u ‘nieuw’ in dit onderwerp valt: lees eerst de blogs via  bovenstaande links. Trouwe Klimaatgek-lezer en […]

Zelf een homogenisatie maken

Het KNMI stelt dat temperatuurreeksen gehomogeniseerd dienen te worden als er inhomogeniteiten in de reeks zitten.  Dat zijn  rare sprongetjes in de grafiek. Die inhomogeniteiten  kunnen het gevolg zijn van twee factoren, namelijk verandering van meetinstrument en verandering van meetlocatie. Die eerste factor is raar,  meetinstrumenten dienen immers geijkt te zijn. Dat geldt voor de […]

Warme junimaand en de homogenisaties van de temperatuur van De Bilt

In het vorige bericht ontdekte ik dat er de afgelopen 2 jaar maar liefst 3 verschillende top-10 lijstjes bestaan van de warmste junimaanden sinds 1901. Dat is het gevolg van het ‘aanpassen’ van de gemeten temperaturen, het zogenaamde homogeniseren. Homogenisaties worden toegepast als er bijvoorbeeld verandering van locatie van het meetpunt plaatsvindt, of verandering van […]