Interview

Geïnterviewd werd ik door journalist Maarten Driessen. Maarten werkt voor een viertal streekkranten in de regio waar ik woon. Oplage 56.000 stuks, dat is meer dan het Financieel Dagblad en bijna zoveel als de oplage van Trouw 😉 . Maar dat doet er niet toe. En ik moest per se op de foto. Ik hou er niet van om persoonlijk op de voorgrond te treden, maar er viel wat dat betreft niets te kiezen.

Het ging over klimaatverandering, en dan toegespitst op actuele zaken zoals hevige neerslag en dergelijke. Maar ook het verdrag van Parijs kwam langs, en de 49% reductie op CO2-uitstoot van de nieuwe regering. En de klimaatfilm van Marijn Poels (kijken!). Omdat ik toch bezig was met extreme neerslag heb ik een grafiekje meegegeven van zware neerslag in Deurne, gemeten vanaf 1906. Die ziet u hierboven. En ook de grafiek van Someren, hier om de hoek, vanaf 1910. Die zware bui van juni 2016 is  hier te zien, de stip rechtsboven.

Beide grafieken laten zien dat er met de etmaalsommen in beide plaatsen sinds begin vorige eeuw niet veel is veranderd. De impact die de bui van vorig jaar had zat hem vooral in het feit dat er zulke grote hagelstenen uit vielen. Die veroorzaakten veel schade, vooral aan kassen en auto’s. Ook in 1940 was het wat neerslag betreft flink raak in Someren en Deurne, zoals u kunt zien. Maar toen was de schade veel kleiner. Dat kwam ook omdat er toen nog geen kassen waren en heel weinig auto’s. Dat laat zien dat de financiële schade door natuurgeweld niet zozeer bepaald wordt door het geweld van de natuur maar vaak veel meer door de waarde van roerende en onroerende goederen.

Nog veel meer grafieken worden gepubliceerd in het klimaatrapport dat Marcel Crok en ik aan het schrijven zijn voor de Groene Rekenkamer. Als alles volgens plan verloopt zal dat verschijnen op 23 november a.s. Gratis downloadbaar. Ik hou u op de hoogte.

U kunt het interview hier vinden.