Wetenschap + media + politiek

In een video van een lezing door prof. Richard Lindzen kwam onderstaand plaatje langs:

triangle

Bron:  Richard Lindzen

Het is de beruchte driehoek, die, als het eenmaal aan het werk is, als een vliegwiel werkt, zijn eigen waarheid maakt en soms verstrekkende maatschappelijke gevolgen heeft. Door het eindeloos herhalen van bepaalde ‘waarheden’ worden deze tot mantra’s waarover geen discussie meer mogelijk is. Alle actoren in die driehoek hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Over de rol van media heb ik al regelmatig wat geschreven. Tamelijk veel journalisten zijn gemakzuchtig en publiceren zonder check. Afgelopen zaterdag stond daar een mooi voorbeeld van in de Volkskrant.  Klik op het bericht om het te vergroten:

vk8

Bron: Volkskrant

Het gaat om het bericht van een specialist van Erasmus MC dat westerse mannen steeds onvruchtbaarder worden. Oud onderzoek, allang achterhaald, blijkt later. Maar het kwaad is al geschied. Schrijnend is het commentaar van een wetenschapper van hetzelfde ziekenhuis, dat het (oude) onzinbericht willens en wetens toch verspreid was om aandacht te vragen voor onvruchtbaarheid onder mannen. Zo gaan dingen blijkbaar. We mogen nog van geluk spreken dat de politiek dit niet opgepikt heeft en een berg geld vrij heeft gemaakt voor ‘verder onderzoek’.

Minstens zo erg is het in de klimatologie, waar het vliegwiel ‘opwarming’  op volle toeren draait. De wetenschappers van het Erasmus MC hadden een ‘boodschap’, en namen het daarom niet zo nauw met de waarheid. In de klimaatdiscussie is dat vaak niet veel anders. In de klimatologie is de relatie tussen politiek en wetenschap zelfs officieel geïnstitutionaliseerd in de gedaante van het IPCC. Het IPCC is een monsterverbond tussen politiek en wetenschap. Het kwaad geschiedt met name waar de klimaatwetenschap, het technische deel,  vertaald wordt naar de samenvattingen. Die samenvattingen zijn bedoeld als basis voor politieke besluitvorming en vatten eufemistisch gezegd soms wel erg bondig samen. Onwetende journalisten gaan er mee aan de haal, er staan fraaie plaatjes in. En uitkomsten van runs van klimaatmodellen worden in media griezelige prognoses die die als onafwendbare waarheid worden verkocht. Hoed u dus voor de geschriften die deze organisatie verspreidt. Wetenschappers, laat u niet ketenen.

Om weer met beide benen op de grond te komen is de lezing van Richard Lindzen aan te raden: