Al heel lang geen opwarming in De Bilt

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan de temperatuur van De Bilt ‘meet’. Dat doe ik via de bekende ClimateExplorer van het KNMI.  Het betreft de reeks van gehomogeniseerde maandtemperaturen zoals die door het KNMI verstrekt wordt.

Hieronder ziet u een screenshot van de pagina, en met rood omcirkeld de link naar de raw data. Dan is het een kwestie van invoeren in Excel.

climexpl

Bron: KNMI

Niet alleen in de wereld als geheel maar ook in De Bilt is sprake van een langdurige periode zonder opwarming.  Die periode duurt nu al bijna 20 jaar, kijk maar:

homo temp maand 1997 juni 2016 De Bilt

Bron:  KNMI

De blauwe lijn zijn de gehomogeniseerde maandgemiddelden van De Bilt vanaf januari 1997 tot nu. De rode lijn is de lineaire trendlijn. De formule van de trendlijn is rechtsonder in de grafiek te zien. Over de gehele periode is de temperatuur minder dan 0,1 °C gestegen. Dat betekent dat er geen sprake is van temperatuurstijging.

Nu is De Bilt de wereld niet, maar ook gemiddeld op aarde is de temperatuur al lang niet meer gestegen. Dat is te zien en lezen in het bericht van 11 juli j.l.

Hoe kan dat nu, het afgelopen jaar hebben de media bol gestaan van onheilspellende berichten over opwarming? Daar is op deze site al veel over geschreven. Kortweg komt dat door:

  • Klimaatmodellen laten wat anders zien dan de metingen
  • In 2015-2016 was er sprake van een Super El Niño
  • Media lopen zonder nadenken achter elk persbericht aan

De propagandagolf van de afgelopen jaren heeft er al voor gezorgd dat een term als ‘klimaatneutraal’  volledig geaccepteerd is, terwijl het op de keper beschouwd nonsens is. Enfin, de cijfers spreken voor zich. Binnenkort weer eens de zeespiegelstijging bekijken.