Drijfijs noordpool

eos ice

Nieuwe studie in GRL: “The researchers analyzed simulations from the Community Earth System Model, modeling both atmosphere and ocean circulation. They found that decadal-scale trends in Arctic winter sea ice extent are largely explained by changes in ocean circulation rather than by large-scale external factors like anthropogenic warming.”

Mooi, dat hadden we toch aardig uitgevogeld Jan Ruis: Dus de AMO verklaart (0.428 – 0.081) / 0.428 = 80% van de langjaarlijkse trend in de zeeijsafname. Sinds 2006 stopt de neergaande trend en dit komt volgens deze analyse omdat de AMO niet verder toeneemt. Als de AMO weer gaat dalen zou het zeeijs-oppervlak volgens deze analyse dus weer moeten toenemen.”