Correlatie CO2 – temperatuur

co2 1958 2012Bron:  NOAA

Er is al veel gezegd en geschreven over de correlatie tussen de temperatuur op aarde en het atmosferisch CO2-gehalte. In bovenstaande grafiek is het gemeten CO2-gehalte weergegeven zoals dat vanaf eind jaren ’50 van de vorige eeuw op Hawaï gemeten wordt.

Het is heel verleidelijk om naast deze grafiek een grafiek te plaatsen van de globale temperatuur op aarde. Het CO2-gehalte is in deze periode gestegen en de globale temperatuur ook. Hieronder ziet u het verloop van de globale temperatuur in dezelfde periode op basis van Hadcrut4 data:

glob temp 1960 2012Bron:  CRU

Maar zoals al in het vorige bericht geconstateerd werd is de correlatie in genoemde periode niet vlekkeloos. Alleen tussen 1975 en 1995 stijgen zowel CO2 als temperatuur, in de andere jaren is correlatie afwezig.  Dat geldt ook voor de periode vanaf 1860 zoals we op deze site al eerder zagen. Zie hier en hier.

Ik wilde graag weten hoe de correlatie is tussen globale temperatuur en CO2 op wat langere termijn.  De langste betrouwbare temperatuurreeks is de Labrijnreeks, die de temperatuur in De Bilt weergeeft vanaf 1706.

law dome kaart

Bron:  NOAA

Een betrouwbare CO2 datareeks is verkregen uit de Law Dome ijskern op Antarctica. Ik heb beide gegevens, de temperatuur in De Bilt volgens de Labrijnreks en het atmosferisch CO2 volgens de Law Dome ijskern hieronder in een grafiek gezet:

co2 temp3

Zoals te zien is is er op het eerste gezicht geen correlatie tussen beide reeksen. Alleen aan het eind van de grafiek gaan beide min of meer dezelfde richting op. In de periode 1780 – 1960 stijgt het CO2 gehalte gestaag maar geeft de temperatuurlijn geen krimp. Ook de puntenwolk hieronder laat een vrijwel horizontale strekking zien. Het betreft de datareeksen van atmosferisch CO2 en temperatuur vanaf 1706. De correlatiecoëfficiënt  tussen beide gegevens is 0,35 , zwak.

co2 temp corr

Men kan natuurlijk stellen dat De Bilt de wereld niet is en de CO2-reeks van de Law Dome ijskern het exacte  atmosferisch CO2 niet is, en dat is juist. Maar betere gegevens over de periode vanaf het begin van de 18e eeuw hebben we niet, dus we zullen het ermee moeten doen.

Het heeft er alle schijn van dat de belangstelling voor het broeikasgas CO2 enkele decennia geleden min of meer bij toeval samenviel met een periode van temperatuurtoename op aarde. Als men dan niet verder in de tijd terugkijkt is de hypothese van de rol van CO2 in de opwarming destijds snel gemaakt. De vraag is hoe je de geest weer in de fles krijgt. Immers, intussen hebben honderdduizenden mensen een broodwinning in de industrie die ‘klimaatverandering’ heet gevonden. Bovendien is het terugdringen of temperen van het atmosferisch CO2  althans in de westerse wereld tot heilig doel verklaard. Het feit dat de temperatuur op aarde al 16 jaar lang niet meer toeneemt zorgt in elk geval onder wetenschappers voor toenemende onrust. Het publiek, afhankelijk van informatieverstrekking door de main stream media, zal voorlopig nog niet veel van die verwarring merken.