Covid update 18 oktober

Fig. 1   Bron: openinfo.nl    Data: RIVM

De grafiek geeft inzicht in de corona gerelateerde sterfte per dag vanaf 14 maart t/m 17 oktober zoals verzameld door het RIVM. Het opvallende op- en neergaan van de staven in het voorjaar en de afgelopen weken is het gevolg van het feit dat registratie tijdens het weekeinde veel lager is dan doordeweeks. Op dinsdag komen veel ‘weekendcijfers’ binnen. Dat vertekent het beeld en zou in een ver gedigitaliseerde maatschappij als Nederland niet meer nodig zijn lijkt me.

Uit een special van de Volkskrant van gisteren haalde ik de volgende opvallende zaken:

  • Er is wereldwijd nog niet één geval van besmetting via een oppervlak geconstateerd (WHO)
  • Er is nog niet één geval van besmetting via ontlasting geconstateerd (WHO)
  • Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we geinfecteerd kunnen raken door iets te eten of drinken waarin het virus zit (WHO)
  • De Infection Fatality Rate in ons land was dit voorjaar tussen 0,5 en 1%

Die IFR zou echter momenteel wel eens veel lager kunnen zijn. Een recente studie van Ioannidis van Stanford University is o.a. verschenen op de website van het WHO en is gebaseerd is op 61 onderzoeken met 77 datareeksen wereldwijd. Hij komt op een gemiddelde IFR van 0,23%. Daarmee ligt de rate voor Covid-19 in de buurt van die van stevige griepepidemieën (tot 0,2%). In landen met een wat groter aandeel van ouderen in de bevolking zal dat wat hoger liggen dan die 0,23%.

Fig. 2  Data: Ioannidis

In figuur 2 is van de 77 door Ioannidis gebruikte datareeksen aangegeven hoe groot het percentage was jonger dan 70 jaar. De percentages jonger dan 70 jaar van beide Nederlandse studies die hij gebruikte heb ik in bruin weergegeven en zijn 86%. Het gemiddelde van alle reeksen is 90,3%. Ik ga er daarom van uit dat de IFR van Nederland wellicht wel hoger zal zijn maar niet sterk zal afwijken van de gemiddelde IFR .

Wat me verder opviel was dat het ‘mondkapje’ ontbrak in het Volkskrantverhaal. Dat is jammer, want over nut en noodzaak zijn veel vragen. Ik liet in het bericht van 8 oktober j.l. horen dat het RIVM het dringende advies van de overheid om mondkapjes te dragen een politieke afweging vond. In het nieuws was te horen: “ De leiding van het instituut blijft erbij dat de toegevoegde waarde gering is en dat er daarom geen positief advies over mondkapjes is uitgebracht.” Op de website van de rijksoverheid lees je overigens ook die beperkte waarde van mondkapjes ter bescherming tegen corona. De tekst in de laatste alinea geeft goed aan waarom mondkapjes slechts een beperkte bijdrage leveren bij het tegengaan van besmettingen.

Fig. 3   Bron: www.rijksoverheid.nl

Intussen zijn er weer extra maatregelen afgekondigd, zowel in Nederland als in België. Opvallend is dat die maatregelen in het verlengde liggen van wat de overheid tot nu toe gedaan heeft, namelijk moeite doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Veel mensen zijn van mening dat de overheid zich voor wat betreft die maatregelen baseert op ‘de wetenschap’, maar dat is maar ten dele juist. Zie  o.a. de Great Barrington Verklaring. Een deel van de wetenschap, onderzoekers en medisch specialisten, hamert er al langer op dat het beleid radicaal anders moet, namelijk het vrij laten van de bevolking en het goed beschermen van diegenen die tot de risicogroep behoort.

Een goed overzicht geeft een recent interview van Ad Verbrugge met de Belgische onderzoeker en lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken. Brokken schreef eind september een open brief aan de Belgische regering, getiteld “Naar een omgekeerde lockdown”, die ondertekend werd door meer dan 1500 Belgische wetenschappers en medici.

In het interview met Verbrugge komt een veelheid van onderwerpen aan de orde. Voor mensen die open staan voor de wetenschappelijke invalshoek van het coronaprobleem is de video een aanrader.

Brokken concludeert: “Uiteindelijk is dit beleid niet houdbaar. We zijn nu het virus onder de mat aan het vegen, maar het zal niet weggaan. Het virus zal steeds de kop op blijven steken. Mensen moeten contact hebben met pathogenen, alleen zo kunnen we op termijn zelf weerbaarder worden. Een vaccin zal nooit volledig dekkend worden en het is maar de vraag hoe goed het zal aanslaan bij ouderen.” Brokken roept op tot heroriëntatie. “We mogen nooit vergeten dat we mensen zijn en in symbiose leven met alles om ons heen. Ziekteverwekkers zijn daar nu eenmaal een onderdeel van. We moeten aanvaarden als maatschappij dat het nul risico niet bestaat.”

Hier het interview: