Corona nieuwe cijfers

Dinsdagmiddag komen zoals ‘gewoonlijk’ de nieuwe cijfers van het RIVM uit. De cijfers  van de ‘bij de GGD gemelde patiënten’ laat ik achterwege. In het bericht van 3 oktober j.l. heb ik uitgelegd waarom de getoonde cijfers onbetrouwbaar zijn. Een deel van die onbetrouwbaarheid zit hem in het aantal via de PCR test positief geteste personen. Behalve dat iemand die positief getest is niet ziek en niet besmettelijk hoeft te zijn, is een deel van de positief geteste personen in werkelijkheid niet positief (zogenaamde false positives).

Op 1 oktober stelde ik hierover twee vragen aan het RIVM over die false positives:

“Ik heb een vraag over de RIVM covid-19 cijfers waar ik graag antwoord op wil hebben. Het RIVM publiceert wekelijks het aantal afgenomen tests waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve tests. In week 38 waren dat respectievelijk 192.814  en 12.217. Mij is niet duidelijk of het laatste cijfer gecorrigeerd is voor zogenaamde false positives. Ik zou graag willen weten of dat het geval is. Ook zou ik willen weten hoe groot de false positive rate is.”

Op 5 oktober kreeg ik netjes antwoord: er wordt niet gecorrigeerd voor false positives. Ik kreeg helaas geen antwoord op mijn tweede vraag over de hoogte van de false positive rate. Wellicht is dat niet bekend. Omdat een correctie verstrekkende gevolgen zou hebben voor het aantal positief geteste personen zijn alleen al daarom de cijfers over aantallen patiënten/besmettingen/positief geteste personen voor mij onbetrouwbaar.

Redelijk betrouwbaar zijn de ziekenhuisopnames van 27 februari t/m 6 oktober 2020:

Fig.1  Bron: RIVM

Vanaf medio september zijn de cijfers iets verhoogd vergeleken met de zomermaanden, maar van een tweede golf is beslist geen sprake.

Fig. 2  Bron: RIVM

Figuur 2 toont het aantal corona-gerelateerde sterfgevallen van 27 februari t/m 6 oktober. Ook hier een lichte verhoging ten opzichte van de zomer maar vergeleken met het voorjaar stelt het getalsmatig weinig voor.

In het bericht van 3 oktober j.l. toonde ik 16 kaartjes met de sterfte per gemeente per 100.000 inwoners in 2 weken vanaf 26 februari t/m 29 september 2020. Het nieuwste kaartje van de periode 30 september t/m 6 oktober is nu ook beschikbaar. Ik zet er ter vergelijking het kaartje naast van de sterfte in de 14 dagen dat de corona-gerelateerde sterfte per 100.000 inwoners op zijn hoogtepunt was, de periode 25 maart t/m 7 april:

Fig. 3  Bron: RIVM

In het meest recente kaartje heb ik de enige donker-oranje gekleurde gemeente Noordenveld aangeklikt: daar zijn de afgelopen weken 10 personen vanwege corona overleden, opvallend veel. Van de 60 in deze kaart gekleurde gemeenten zijn er meer dan 40 waar slechts 1 persoon de afgelopen weken vanwege corona gestorven is. In de afgelopen twee weken was het hoogste aantal sterfgevallen (12) te vinden in Den Haag. In de andere 4 grote steden was de sterfte relatief gering: Amsterdam 3,  Rotterdam 5, Utrecht 2 en Eindhoven 1 persoon.