Verscherping coronamaatregelen

Eerder schreef ik hier dat ik in de officiële cijfers geen tweede golf kon ontwaren. Maar de cijfers die ik in dat bericht gebruikte liepen t/m 22 september. Onlangs meldde minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zich weer op de Nederlandse verrekijk om aanvullende maatregelen toe te lichten.  Want het gaat in ons land de verkeerde kant op, er waren steeds meer besmettingen en ziekenhuisopnames geconstateerd. Omdat ik niet van woorden ben maar liever van cijfers ben ik daar weer eens ingedoken.

In het hierboven genoemd bericht over mijn vergeefse zoektocht naar de tweede coronagolf heb ik grafieken laten zien van de oversterfte. Die waren afkomstig van het CBS en van Euromomo. De data van het CBS waren vandaag (29 september) nog niet bijgewerkt, die van Euromomo wel. De Euromomocijfers zij bijgewerkt tot en met 20 september en ziet u in figuur 1.

Fig. 1  Bron: Euromomo

Na het kleine augustuspiekje (sterfte vanwege warm weer) is er in september verder niets aan de hand. De sterfte beweegt zich in deze periode zelfs rond de basislijn (ondergrens van wat ‘normaal’ is). De sterfte wordt in deze grafiek uitgedrukt in de zogenaamde Z-score, een maat die vergelijking met andere Europese landen mogelijk maakt. Het is immers logisch dat het absolute aantal sterfgevallen voor vergelijking tussen landen niet gebruikt kan worden vanwege de verschillen in bevolkingsomvang. Verdere uitleg oven die Z-score vindt u op de website van Euromomo.

Omdat ik de data van Euromomo niet heel recent zijn (t/m 20 september) heb ik gewacht tot de nieuwste cijfers van het RIVM vandaag online stonden:

Fig. 2  Bron: RIVM

Figuur 2 toont de bij de GGD gemelde patiënten vanaf 27 februari t/m 29 september. Op deze cijfers baseerden Rutte en De Jonge zich waarschijnlijk ter voorbereiding van hun praatje op de tv. Het ziet er inderdaad indrukwekkend en zelfs angstwekkend uit. Maar dat is het niet.

Alle positief geteste mensen die bij de GGD zijn aangemeld staan in deze grafiek. Vanaf 1 juni 2020 zijn de bekende GGD teststations ingericht. Alle mensen die positief vanaf 1 juni getest zijn staan rechts van de dunne verticale lijn. De positief geteste mensen van vóór 1 juni werden vaak niet bij de GGD gemeld. Dat betekent dat het zeer aannemelijk is -gezien het grote aantal ziektegevallen in de periode tot 1 juni- dat het aantal positief geteste mensen van vóór 1 juni veel groter was dan de grafiek aangeeft. De combinatie van deze twee verschillende tijdreeksen in één grafiek is statistisch gezien niet correct.

Maar er is nóg iets bijzonders: er wordt hier gesproken van ‘patiënten’ als mensen positief testen op de PCR-test (Polymerase Chain Reaction).  De test meet echter óók restanten van voorgaande corona-infecties. (zie o.a. de brief van longarts Paul Braat in het bericht van 26 september). Dat betekent dat mensen die positief getest zijn niet ziek hoeven te zijn. Sterker nog: ze hoeven helemaal niet besmettelijk te zijn. Daarom kan het feit dat media het massaal en consequent over ‘besmettingen’ hebben in plaats van ‘positief getesten’ een foutief beeld van de testuitslagen geven. Een positieve testuitslag betekent immers dat er hoogstwaarschijnlijk wel in het verleden een besmetting heeft plaatsgevonden, maar zegt niets over de huidige besmettelijkheid.

De enige betrouwbare cijfers zijn naar mijn mening:

  • de data over de ziekenhuisopnames, waar op basis van tests én klinisch beeld ziekenhuisopname wenselijk was
  • de sterftecijfers waar covid-19 een rol gespeeld heeft

Van beide zijn vandaag (29 september) de actuele data vrijgegeven door het RIVM:

Fig. 3  Bron: RIVM

Figuur 3 toont het aantal ziekenhuisopnames vanaf 27 februari t/m 29 september per dag. De laatste paar dagen zakken de cijfers een beetje als gevolg van het feit dat er een time lag van enkele dagen is tussen opname en rapportage. Dat is ook in figuur 4 het geval. De gehele grafiek overziende  zou ik niet in paniek raken om de zeer lichte stijging van het aantal opnames de afgelopen paar weken. Van een tweede golf is nog steeds geen sprake.

Fig. 4  Bron: RIVM

Ook in figuur 4, die het aantal sterfgevallen gecorreleerd aan corona weergeeft vanaf 27 februari t/m 29 september, is er geen sprake van een tweede golf.  Weliswaar is er ook hier de afgelopen paar weken sprake van een toename van het aantal sterfgevallen, maar die toename is heel erg klein. Uiteraard is het net zoals bij het kopen van aandelen: de huidige cijfers bieden geen garantie voor de toekomst, maar het is mij in elk geval duidelijk dat de angstige boodschap waarmee de verscherpte maatregelen gebracht werden ongegrond is als je naar deze cijfers kijkt.

Nog twee positieve noten ter afsluiting. Ik hoorde zojuist dat medisch specialisten melden dat de nieuwe opgenomen coronagevallen veelal minder ziek zijn dan tijdens de coronagolf begin dit jaar en sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden. Het tweede is dat het NHG (huisartsengenootschap) heeft laten weten dat er géén verbod is op het toepassen van de zogenaamde HCQ combinatietherapie zoals toegepast door huisarts Rob Elens uit Meyel. Daarmee is het verbod opgelegd door de inspectie Volksgezondheid van de baan.

Over covid-19 is het laatste woord nog niet geschreven ben ik bang. Intussen doe ik mijn best om ook het klimaat aan bod te komen.