De visie van een internist/longarts

Naar aanleiding van mijn vorige bericht over de zoektocht naar de tweede coronagolf kreeg ik wat reacties.  Een daarvan was een bericht over Covid19 van de hand van dr. Paul Braat, die lange tijd werkzaam is geweest als internist en longarts. Hij hield en houdt als insider de ontwikkelingen rond Covid19 nauwgezet bij en ziet dat er nogal wat misverstanden zijn rond het virus.

Bron: CDC

Bovenstaande tabel is afkomstig van het CDC, Centre for Disease Control and Prevention in de USA. Scenario 5, de laatste kolom, geeft de huidige beste schatting weer van een aantal parameters van Covid19. Het tweede vakje van die kolom toont de IFR, Infection Ratio Fatality. Dat is het aantal personen dat sterft als gevolg van een ziekte ten opzichte van het totaal aantal geïnfecteerde personen, zowel met als zonder symptomen. De IFR is voor 4 leeftijdsgroepen weergegeven. Het getal x100 is de IFR in procenten. Volg de link onder de figuur om op de website van het CDC te komen. Daar vindt u ook op welke onderzoeken deze cijfers zijn gebaseerd.

Behalve de IFR is ook de CFR, Case Fatality Rate, van belang. Dat is het aantal personen dat sterft als gevolg van een ziekte ten opzichte van het totaal aantal personen waarbij de ziekte vastgesteld is. Dat onderscheid tussen IFR en CFR heeft een rol gespeeld in de Covid19 gebeurtenissen, zult u verderop lezen.

Ik plaats Braats uitgebreide reactie hieronder integraal, zonder verdere reactie van mijn kant. De pdf met de tekst en figuren kunt u hier downloaden.

COVID19 (SARS-CoV-2)

Covid19 is een ‘bad flu’ per abuis opgeblazen tot dodelijke Pandemie.

23 sep 2020

Op 28 januari classificeerden het RIVM en minister Bruins Covid19 als A-ziekte (zoals MERS, SARS, Ebola, Polio, Pokken en de Pest). A-ziekte betekent maximale isolatie, liefst op de IC en in geval van respiratoire infectie ook het liefst aan de beademing vanwege de geïsoleerde uitademing (al probeert men dat normaliter bij longontste­king juist te voorkomen omdat positieve drukbeademing schadelijk is voor de ontstoken long).

Op 3 maart omschreef Tedros Ghebreyejus, Directeur-Generaal van de WHO, Covid19 als een nieuw virus waarvoor nog geen immuniteit bestond en hij classificeerde Covid19 als een Pandemie en A-ziekte met 3,4% mortaliteit.

Op 11 maart getuigde Anthony Fauci, NIAID Director en Witte Huis adviseur, voor het US Congress, dat Covid 10 maal dodelijker zou zijn dan influenza [Fauci 2020b], maar eerder, op 28 februari schreef hij in the New England Journal of Medicine (NEJM): “Covid19 may ultimately be more akin to those of a severe seasonal influenza” [Fauci 2020]. Achteraf blijkt Fauci ten onrechte de geschatte Covid-CFR (Case Fatality Rate) te vergelijken met de Influenza-IFR (Infection Fatality Rate): De ‘case fatality rate’ van influenza is niet 0,1%, maar 1% en dat is gelijk aan de door Fauci geschatte 1% ‘case fatality rate’ van Covid19. Het bericht in de NEJM was dus juist, maar de foutieve over­drijving is wereldwijd gebruikt (garbage-in) voor drama­tische, maar onjuiste voorspel­lingen (garbage-out).


Foute computervoorspellingen

De eerste adviezen van handen wassen, hoesten in de elleboog en discreet afstand houden waren begrijpelijk; dat zijn normale hygiëne maatregelen. Van Dissel hoopte terecht op ‘herd-immunity’, maar kort daarop volgde een abrupt besluit tot economische lockdown in Engeland, de USA en ook in Nederland. Dat gebeurde in reactie op alarmerende adviezen op 16 maart van adviseur Neil Ferguson (Imperial College Londen), die zonder lockdown 510.000 dode Britten (en 2,2 miljoen Amerikanen) voorspelde [Ferguson 2020 pg 7]. Het is onbegrijpelijk dat men naar deze Ferguson heeft geluisterd; de WHO-bangmakerij speelde daarbij ongetwijfeld een doorslag­gevende rol.  Ferguson, had geen fraai track-record. Zijn computer­programma’s voorspelden in 2002 136.000 doden door BSE (Mad Cow Disease), maar dat werden er slechts 177. In 2005 voorspelde Ferguson 150 miljoen doden door ‘bird flu’ wereldwijd, dat werden er 282 en in 2009 65.000 doden door Swine flu’, dat werden er 457. Eind maart verlaagde Ferguson zijn Covid19 voorspelling van 510.000 doden naar 20.000 of minder, maar toen was de Westerse lockdown (zonder Zweden) al een feit. In Zweden heeft Anders Tegnell van begin af aan de onweten­schappe­lijke paniek als zodanig herkend; Zweden ging niet mee in de massale lockdown. Lockdown veroorzaakt waarschijnlijk méér narigheid en doden dan de hele Covid19 epidemie! [Griffin 2020]

De ‘grootste ramp sinds WWII’ is niet de Covid-epidemie, maar het economisch en sociaal lock-down besluit, op grond van voorspellingen door niet-gevalideerde computer­modellen.

Inmiddels blijkt Covid19 steeds meer vergelijkbaar met een ‘bad flu’, precies zoals Fauci heeft voorspeld. Dat was overigens van begin af aan al duidelijk door de informatie uit Wuhan dat alleen ouderen stierven en de observatie van het cruiseschip de ‘Diamond Princess’, waar slechts 0,3% van de oudere opvarenden overleed. Dertig procent van de Covid-jongeren merkt niets van de ziekte, slechts 362 van de 6256 doden zijn jonger dan 65 jaar, vaak met onderliggende immuniteitsproblemen. Van de 100 geïnfecteerden wordt 1% ernstig ziek, daarvan overlijdt 10% en dat betreft vrijwel alleen zieke ouderen met chronische ziekte (95%), zoals COPD, diabetes en hypertensie. (fig 1).

Fig 1. Aantal Covid19 doden in Nederland naar leeftijd en geslacht. Van het totaal aantal doden (6256) zijn er op 14/9 slechts 362 doden te betreuren onder 65 jaar. BRON: RIVM.

Covid19 is dus geen ernstige A-ziekte zoals Ebola, Pest, Pokken en Polio. Covid19 lijkt inmiddels zelfs een minder ernstige ziekte dan Influenza (Tabel 1). Covid19 veroorzaakte tot nu toe 6.256 doden, terwijl Influenza in 2018 ondanks vaccinatie een oversterfte veroor­zaakte van 9.444 (dat gebeurde destijds zonder veel bombarie, hoewel er ook toen al een IC-bedden te kort was, zowel in Italië, België als in Nederland). In Nederland is nadien het aantal IC-bedden zelfs gedaald.

Nieuwe Influenza-epidemieën na antigenen-shift (Spaansegriep 1918 en Hongkonggriep 1968) troffen vooral ook jongeren met dodelijke cytokinen-storm en secundaire bacteriële infecties (Pneumococcen en Staphylococcen). Van de huidige 7,8 Miljard wereldburgers overleden tot nu toe 929.848 aan Covid19 (0,01%), terwijl tijdens de Hongkong­griep 1968 van de toenmalige 3,5 Miljard 1,5 miljoen (0,04%) mensen overleed.

TABEL-1. Geen mening, maar getallen. Het sterftecijfer per aantal inwoners geeft de meest zekere informatie:   Covid19 is vergelijkbaar met een ‘bad flu’. Opvallend is het lage Duitse sterftecijfer. Dat komt waarschijnlijk omdat men in Duitsland ouderen in het verpleegtehuis beter heeft beschermd.


Microbiële soep, de mens als ‘Holobiont’ en het Immuunsysteem

De paniek voor de nieuwe Corona-variant en het beleid om het virus door ‘containment’ te doen verdwijnen rekent niet met de biologisch werkelijkheid. Wij leven in een zee van virussen en andere micro-organismen. De mens is een ‘Holobiont’; op en in ons lichaam (huid, neusbijholten, en darmkanaal) leven ontelbare microbacteriën en schimmels. Ook talloze virussen en virussoorten zijn onderdeel van ons microbiotoom. Velen zijn in symbiose zelfs noodzakelijk voor ontwikkeling, onderhoud en verdediging, anderen leven als commensaal. De menselijk holobiont produceert per uur 3,7.E+7 bacterie-kopieën, 7,3.E+6 schimmel-kopieën en nog veel meer virussen.

Het immuunsysteem is verantwoordelijk voor evenwicht met de micro-organismen in en rondom ons. Dat systeem werkt minder goed bij ouderdom, voedings­deficiënties (vit D), hypertensie en metabole ziekten (adipositas, diabetes), terwijl ook anatomische problemen als COPD extra kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld respiratoire (virus) aandoeningen. Soms gaat er bij microbiële verandering even iets mis in dat evenwicht, maar dan volgt net als in de afgelopen duizenden jaren een nieuw evenwicht.

Influenza en Corona-varianten circuleren al jaren. Ook de Corona-variant Covid19 zal niet verdwijnen, maar zich naar alle waarschijnlijkheid aanpassen. Nieuwe varianten kunnen de dood veroorzaken, maar evolutionair is dat niet functioneel. Het biologisch ‘doel’ van alle leven, ook van virussen, is voortplanting. Veel virussen passen zich dan ook aan de gastheer aan en worden na enkele passages minder virulent, zoals dat ook gebeurde met eerdere Corona-variaties (die veroorzaken nu gewone verkoudheid).

Het overall sterftecijfer in Nederland bedraagt 150.000 per jaar, waarvan 250-2000 ouderen door Influenza (ondanks vaccinatie !!). Op oudere leeftijd veroorzaken vaccins minder immuniteit door een verzwakt immuun­systeem. Een echt effectief Covid19 vaccin zal er waarschijnlijk ook niet snel komen als gevolg van de hoge antigenen-drift [Capel 2020]. Voor andere Coronavirus-varianten (MERS, SARS-CoV-1), heeft men nog nooit een effectief vaccin kunnen ontwikkelen en vaccinatie van ouderen, de meest bedreigde groep, is nog lastiger vanwege dat verouderde immuunsysteem.


Covid19 transmissie voornamelijk door aerosolen

Transmissie van respiratoire longaandoeningen gebeurt voornamelijk door aerosolen (kleine viruspakketjes die in de lucht blijven zweven). Dat is evolutionair de meest effectieve weg om diep in de long te geraken. Ook Covid19 gebruikt met grootst mogelijke waarschijnlijk­heid deze aerosol-infectie route [Zhang 2020]. Vast staat dat bij gewoon spreken, hoesten, schreeuwen en zingen een aerosol ontstaat van kleine tot grotere druppels (tot 100 micrometer) met daarin Covid19 virus. Druppels groter dan 5μm dalen binnen één uur naar de grond, druppels van 100 μm zelfs in enkele tientallen seconden. Druppels kleiner dan 5μm verdampen, waarbij de aanwezige virussen samenklonteren tot kleine virus-nuclei, die niet neerslaan, maar uren als aerosol in de lucht blijven zweven.

Tijdens de inademing vliegen grotere druppels uit de bocht door turbulentie in de neus en bij splitsingen van de grotere luchtwegen. Deze druppels kleven aan de slijmlaag, die door het trilhaarepitheel naar de slokdarm wordt afgevoerd (het tapis roulant). In deze slijmlaag maken talloze actoren van het aangeboren immuunsysteem (interferonen, cytokinen, complement, immuno­globulinen (Ig-A), macrofagen, etc, etc), gewoonlijk korte metten met de indringers. In de maag vernietigt het maagzuur eventuele over­levenden, wanneer tenminste geen maagzuur–remmers gebruikt worden.

Kleine virus-nuclei passeren als aerosol deze eerste verdedigingslijn. Ze vliegen door hun geringe gewicht niet uit de bocht en blijven in de hoofdstroom, waardoor ze diep in de long hun doelgebied, het kwetsbare alveolaire epitheel (50-100 m2) bereiken. Ook hier staat het aangeboren immuunsysteem paraat, maar kan tekortschieten bij virale over­belasting (het aantal virussen dat men inademt) en bij ouderdom van het immuunsysteem.

Een Covid-virus meet ±100 nanometer. Theoretisch kan een druppel van 5 µm 0,1 miljoen virussen bevatten en een druppel van 100 µm 1 miljard virussen [Santa-Coloma 2020]. In beide geval theoretisch voldoende voor infectie, maar dat hoeft nog niet tot ziekte te leiden [Wölfel 2020; Yezli 2011]. Vast staat wel dat virus-aerosol in het laboratorium minstens 3 uur in leven blijft. Langer is niet gemeten [Doremalen 2020]. Men vermoedt met grote zekerheid dat het mazelen-virus zich via aerosolen verspreidt. Van tbc en Influenza is aerosol-transmissie bewezen [Riley 1995; Cowling 2013]. Morawska en Milton publiceerden in juli een open brief aan de WHO namens 239 onderzoekers, die overtuigd zijn dat ook Covid19 de besmetting door aerosolen overdraagt [Morawska 2020].

Officieel ontkennen WHO en RIVM vooralsnog het primaire belang van aerogene besmetting, maar het RIVM schreef in een vertrouwelijk rapport dat in Nederland mensen via ventilatie zijn besmet door Covid19 [Volkskrant 2020]. Dat betrof recirculatie-ventilatie in een verpleegtehuis en in een vleesverwerkend bedrijf. Ook in Nature wordt inmiddels het belang van de aerogene besmetting beschreven [Lewis 2020].

Afstand houden in slecht geventileerde ruimten beschermt niet tegen aerosolen. Chirurgen-smoeltjes beschermen de patiënt tegen grappen van de chirurg. De chirurg ademt niet door, maar rondom het doekje en beschermt zichzelf dus niet tegen aerosolen. Gezicht-afsluitende FFP-2 fijnstofmaskers beschermen voor 95%, maar de uitademing wordt niet gefilterd. Buiten verwaaien de aerosolen en is infectie onwaarschijnlijk. In plaats van 1.5meter-verplichtingen en onzinnige smoeltjes in de buitenlucht (tijdens joggen in Rotterdam! Of op het strand!!), zou men binnenshuis moeten zorgen voor goede (niet-recirculerende) ventilatie (eventueel met virus-dodende ionisatiesystemen).


De (on)betrouwbaarheid van de COVID19 test.

De PCR-test (Polymerase Chain Reaction) van prof Christian Drosten van het Berlijnse Charité berust niet op een gouden standaard van zuiver gekweekt Covid19 virus [Corman 2020; Zhu 2020; Watson 2020]. Het testmateriaal is geconstrueerd door moleculair-technologische aanvulling van SARS-1 viruseiwit (het voorgaande Corona-virus): “…its design relying on close genetic relatedness of 2019-nCoV with SARS coronavirus, making use of synthetic nucleic acid technology” [Corman 2020]. De test meet dus ook restanten van voorgaande corona-infecties. Jessica Watson adviseert het klinisch beeld als Gouden Standaard te gebruiken. Dat kon in het verleden bij ziekten als Polio en Pokken, maar het klinisch beeld van Covid19 is niet zo specifiek als Polio en Pokken (aan Covid19 worden immers uiteenlopend klinische symptomen toege­schreven.

De hoge laboratorium sensitiviteit van de RT-PCR test zoals de producent die opgeeft, blijkt volgens Watson in de weerbarstige praktijk beduidend lager: Sensitivi­teit 70% en Specificiteit 95% [Watson 2020]. Dat betekent dat in een populatie met 90% klinisch ‘zekere’ Covid-patiënten (pretest likelihood), slechts 1% fout-positief getest wordt en 74% fout-negatief. Maar wanneer de pre-test likelihood slechts 20 % is, dan stijgt het fout-positieve aantal naar 22% (met 7% fout negatieven). Dus naarmate het aantal testen bij lage incidentie toeneemt, zoals nu gebeurt, dan stijgt het aantal fout-positieven.

Bovendien is er het probleem van de ‘amplification cycles’. De PCR test vergroot de hoeveelheid genetisch testmateriaal exponentieel in ‘amplification cycles’. Volgens PCR-uitvinder en Nobelprijswinnaar Kary Mullis bevat het monster minder relevante informa­tie naarmate meer cycli nodig zijn voordat de test ‘positief’ wordt. De test-uitslag dient daarom ook altijd het aantal cycli te vermelden dat nodig was om tot een positieve uitslag te besluiten. Dat gebeurt niet en dat leidt tot verwarring: Apporva Mandavilli van de New York Times schrijft recent: “In three sets of testing data that include cycle thresholds, compiled by officials in Massachusetts, New York and Nevada, up to 90 percent of people testing positive carried barely any ‘virus’, a review by The Times found” [Mandavilli 2020].

De PCR-test geeft geen enkele zekerheid over besmetting, besmettelijk­heid, dan wel werkelijke COVID19 ziekte [CEMB 2020].


Covid19 bangmakerij

Door bangmakerij van de WHO (Pandemie, A-ziekte met 3,4% CFR), door over­waardering van ongevalideerde computermodellen (Neil Ferguson) boven waarneming van de werkelijkheid, door groupthink en door continu herhaalde dodenaantallen en akelige IC-beelden, is grote, maar onnodige maatschappelijke angst veroorzaakt. De overheid volgt een OMT (Outbreak Management Team) dat primair medisch-technisch denkt (aantal IC-bedden), maar dat de ongekend schadelijke gevolgen van economische lockdown en sociale isolatie niet heeft meegewogen.

Jaarlijks sterven tot 2000, voornamelijk oude en zieke mensen aan influenza. Sterven aan het eind van het leven werd tot nu toe als een natuurlijk gebeuren beschouwd. Maar in geval van Covid19 lijkt de overheid het natuurlijke sterven te willen voorkomen door econo­mische lockdown en sociale isolatie van jongeren die geen of weinig klachten hebben, een beleid dat de economie ernstig schaadt en dat onze kinderen en klein­kinderen straft voor hun “dating en mating” (voor een gezonde partnerkeuze moet men elkaar goed kunnen besnuffelen).

De draconische maatregelen in maart hebben het aantal doden naar alle waarschijnlijk­heid niet beïnvloed. In veel landen (Duitsland, Noorwegen en Nederland), blijkt (achteraf) dat de R0-reproduciteitsfactor al daalde vóór de lockdown.

Een afwezig of mogelijk juist schadelijk lockdown-effect wordt pijnlijk geïllustreerd door een vergelijk van Zweden (geen lockdown) met NewYork (wel lockdown) in fig2. Het epidemie verloop van Zweden en NewYork in de tijd is vergelijkbaar, maar de epidemie kostte per capita veel meer doden in NewYork (fig 2).

De belastende lockdown heeft de NewYorkers dus niet veel geholpen. Het grote verschil is mogelijk gevolg van méér welvaartziekten in NY (vetzucht, hypertensie en diabetes), maar misschien heeft de lockdown het sterven in NY juist bevorderd door sociale isolatie in slecht geventileerde ruimten.

Het virus kan niet door lockdown worden uitgebannen, de verwachting is dat Covid19 net als eerdere coronavirussen uiteindelijk deel gaat uitmaken van onze jaarlijkse griep-epidemie.

Fig 2. Covid19 epidemie in Zweden t.o.v. New York; vergelijkbaar verloop in de tijd, naar belangrijk meer doden in NY (per capita). BRON: Swedish Health Ministry.


Stijgend aantal positieve testen bij voornamelijk gezonde jongeren

Op dit moment worden nieuwe beperkende maatregelen overwogen omdat het aantal positieve testen vooral onder jongeren stijgt. Maar de vraag is of dat wel infectieuze Covid infecties zijn. Het belangrijkste getal, het aantal doden wordt niet vermeld, want dat getal stijgt niet. Het aantal Covid19 doden (mét Covid of dóór Covid?) is sinds juni al verwaarloosbaar klein [RIVM 2020]. In Engeland overleden in augustus méér mensen aan (summer)influenza en pneumonie dan aan Covid19 [Clark 2020]. De Covid ‘Pandemie’ loopt ten einde.

Fig 3. NEDERLAND Covid19 sinds 27 februari. De pandemie is feitelijk over. BOVEN: Zieken en sinds juni ‘besmettingen’. ONDER: Overledenen (let op het verschil in aantallen op de Y-as). De overheid vergelijkt ten onrechte aantallen Covid19-zieken van vóór juni met positieve PCR-testen na juni. De ‘tweede golf’ gaat niet gepaard met een significant stijgend aantal doden; het is dus geen ‘tweede golf’.

BRON: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/.


Herd-immunity

Het stijgend aantal ‘positieve’ testen is vooral gevolg van het toegenomen aantal testen en het betreft voornamelijk jongeren, die niet ziek zijn of worden (fig 1). Hoewel Covid19 anti­lichamen snel zouden verdwijnen [Seow 2020], blijkt T-cel immuniteit van voorgaande Corona verkoudheids-infecties door kruis-immuniteit ook bij de Covid19 variant effectief [Grifoni 2020; Weiskopf 2020; LeBert 2020; Braun 2020]. Peter Doshi beschrijft in de Britisch Medical Journal: “… a stream of studies that have documented SARS-CoV-2 reactive T cells in people without exposure to the virus” [Doshi 2020]. Volgens Sette en Crotty kan pre-existente B en T-cell immuniteit een sneller en sterker immuunreactie veroorzaken en daardoor de ernst van de ziekte verminderen [Sette 2020]. Volgens prof Sunetra Gupta (UK) en prof em. Beda Stadler (Bern) is er naar alle waar­schijn­lijk allang sprake van ‘herd immunity’ [Gupta 2020; Stadler 2020], zoals ook het epidemie-beloop wereldwijd suggereert [Atkeson NERB 2020]. Wanneer jongeren elkaar besmetten zonder dat zij ziek worden, dragen zij niet alleen bij aan de ‘herd-immunity’, maar ook aan een verhoogde virus-passage met groter kans op daling van de virulentie.

De pandemie in Zweden bewijst dat Covid19 een normale respiratoire virus-epidemie betreft. De pandemie in Zweden is voorbij (fig 5). Het beloop van de Covid19-epidemie in Zweden (met beperkte maatregelen en eigen verantwoordelijkheid) bewijst dat Covid19 uiteindelijk begrensd wordt door verworven (en waarschijnlijk pre-existente) ‘herd immunity’).

Het grootste aantal doden betreft in Zweden patiënten in verpleegtehuizen. De Zweedse expert Anders Tegnell betreurt dan ook dat deze patiënten onvoldoende zijn beschermd. Dr David Nabarro (WHO) looft het Zweedse Covid19-beleid en suggereert dat andere landen dat beleid zouden moeten volgen: “…the country had showed how you can go about life while having the virus in your midst” [Nabarro 2020].

Fig 4. ZWEDEN Covid19 sinds 15 februari. De pandemie is over. BOVEN: Aantal nieuwe gevallen (positieve PCR). ONDER: aantal doden (let op het verschil in aantallen op de Y-as).

BRON: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/


Conclusie

Het wordt wekelijks duidelijker dat wij door de WHO aan het begin van deze ‘Pandemie’ onnodig in paniek gebracht zijn door ongefundeerde kwalificaties als Pandemie, A-ziekte en 3,4% mortaliteit. Vervolgens heeft de stommiteit van Neil Ferguson de doorslag gegeven tot blinde paniek en een ongekend schadelijk lock-down beleid.

De mortaliteit is vergelijkbaar met een ‘bad flu’, de epidemie dooft uit door groeps­immuniteit.

Lockdown en sociale isolatie zijn waarschijnlijk de oorzaak dat de pandemie in Nederland (itt Zweden) nog wat blijft doorsudderen, totdat uiteindelijk ook hier groeps­immuni­teit is bereikt. Duidelijk is wel dat er enorme, onnodige economische en persoonlijke schade is en wordt aangericht, met uiteindelijk meer doden dan de lockdown heeft kunnen voorkomen.

De overheid is verwijtbaar omdat ze alleen open stond voor adviezen van de WHO, die blindelings zijn opgevolgd. Er is niet zelfstandig en niet kritisch nagedacht zoals in Zweden.

Het is voorts onbegrijpelijk dat de overheid heeft gemeend haar doelstellingen te moeten bereiken door bangmakerij. Een angstige en wantrouwende samenleving is misschien wel volgzaam, maar niet gezond: angst en sociale isolatie veroorzaken chronische stress en hebben schadelijke invloed op het immuunsysteem, met groter kans op kanker en op hart en vaatlijden.

Stop met de lockdown. In besloten ruimten (en buiten) helpt geen 1,5 m beleid, maar zorg wel voor ruime ventilatie in winkels, verpleegtehuizen en openbare ruimten.

De echte slachtoffers, kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen verdienen selectieve bescherming (dat is niet gebeurd: wel heeft men stervenden een laatste contact met hun geliefden verboden!!)

Gewone ouderen, die de laatste tocht naar het Walhalla nog even willen uitstellen vanwege kinderen, kleinkinderen en algemeen positieve levensgenoegens, hebben een eigen verantwoordelijkheid en dienen zichzelf vooralsnog met hygiënische maatregelen (en ruim vit D) tegen Influenza en nu COVID19 te beschermen, eventueel met FFP2-masker in slecht geventileerde ruimten.

Laat onze jeugd gewoon naar school en aan het werk gaan; zij worden niet ziek en zorgen met hun ‘dating en mating’ voor de noodzakelijke verspreiding, ‘herd immunity’ en mogelijk aanpassing van de virus-virulentie [Gupta 2020; Stadler 2020]. Dat moet men niet willen tegenhouden, maar juist bevorderen.

Doshi vraagt zich zelfs af of pre-existente (B en T cell) immuniteit geen betere bescherming kan bieden dan toekomstige vaccinaties [Doshi 2020].

dr Paul Braat, oud Internist/ Longarts

 

Referenties:

ATKESON A et al (2020). NBER working paper series. Four stylized facts about covid19. National Bureau of Economic Research Working Paper 27719 http://www.nber.org/papers/w27719

BRAUN J et al (2020). SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID19. Nature,       https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9 (2020).

CAPEL P (2020). Café Weltschmerz, interview Pierre Capel & Ramon Bril: Het vaccin, een utopie:       https://youtu.be/lO_fOhNQ_j4

CEBM (2020). PCR positives: what do they mean? Oxford Centre of Evidence Based Medicine. https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2020/09/PCR-test-Infectivity-Sep-2020.pdf

CLARK R (2020). Summer flu is now more deadly than Covid. Spectator. https://www.spectator.co.uk/article/summer-flu-is-now-more-deadly-than-covid

COWLING BJ et al (2013). Aerosol transmission is an important mode of influenza A virus spread. Nature. Communications. volume 4, 1935. https://www.nature.com/articles/ncomms2922

CORMAN VM et al (2020). Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

DOSHI P (2020). “COVID-19: Do many people have pre-existing immunity?” BMJ. https://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3563

FAUCI AS et al (2020). Covid19 — Navigating the Uncharted. NEJM. DOI: 10.1056/NEJMe2002387

FAUCI AS et al. (2020b) Coronavirus Preparedness and Response. Hearing US Congress Committee on Oversight & Reform. https://oversight.house.gov/legislation/hearings/coronavirus-preparedness-and-response

FAUCI AS (2020c). UK professor’s Junk Model Used To Get Trump To Lock Down Entire US. https://principia-scientific.org/uk-professors-junk-model-used-to-get-trump-to-lock-down-entire-us/

FERGUSON N (16 March 2020). Imperial College COVID19 Response Team. Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand  https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9.pdf

GRIFFIN S. (2010). Covid19: “Staggering number” of extra deaths in community is not explained by Covid19. BMJ 2020;369:m1931 doi: 10.1136/bmj.m1931 (Published 13 May 2020)

GRIFONI A et al. (2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 181, 1489–1501 June 25. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015

GUPTA S (2020). We may already have herd immunity – an interview with Professor Sunetra Gupta

LeBERT N et al (2020). Different pattern of pre-existing SARS-COV-2 specific T cell immunity in SARS-recovered and uninfected individuals. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.26.115832v1.full.pdf

LEWIS D (2020). Mounting evidence suggests coronavirus is airborne — but health advice has not caught up. Governments are starting to change policies amid concerns that tiny droplets can carry SARS-CoV-2. And after months of denying the importance of this, the World Health Organization is reconsidering its stance. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1

MANDAVILLI A (2020). Your Coronavirus Test Is Positive? Maybe It Shouldn’t Be. NYT.

MORAWSKA L & MILTON DK (2020). It is Time to Address Airborne Transmission of COVID19. Clinical Infectious Diseases, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa939

RILEY RL etal (1995). Aerial dissemination op pulmonary tuberculosis: a two-year study of contagion in a tuberculosis ward. American Journal of Epidemiology, 142(1), 3– 14.doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a117542

RIVM (2020). Ontwikkeling COVID19 in grafieken (kijk ook naar ‘vanaf 27 februari’)       https://www.rivm.nl/coronavirus-Covid-19/grafieken.

SANTA-COLOMA T (2020). The airborne and gastrointestinal coronavirus SARS-COV-2 pathways. Preprint. DOI: 10.20944/preprints202004.0133.v2

SEOW J et al (2020). Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in SARS-CoV-2 infection. BMJ.       https://doi.org/10.1101/2020.07.09.20148429

SETTE A & CROTTY S (2020). Pre-existing immunity to SARS-CoV-2: the knowns and unknowns. Nature.  https://doi.org/10.1038/ s41577-020-0389-z

STADLER B (2020). Why everyone was wrong. https://www.worldhealth.net/news/why-everyone-was-wrong/

VanDOREMALEN N et al (2020). Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS- CoV-1, N Engl J Med (2020).

VOLKSKRANT (2020). Vertrouwelijk RIVM-rapport: ventilatiesysteem verspreidde virus in verpleegtehuis.       https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vertrouwelijk-rivm-rapport-ventilatiesysteem-verspreidde-virus-in-verpleeghuis~bdc4943d/#&gid=1&pid=2

WEISKOPF  D. et al (2020. Phenotype of SARS-CoV-2-specific T-cells in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome. Preprint at medRxiv https://doi.org/10.1101/2020.04.11. 20062349 (2020).

WÖLFEL R et al (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019, Nature (2020).

YEZLI S & OTTER JA (2011). Minimum Infective Dose of the Major Human Respiratory and Enteric Viruses Transmitted Through Food and the Environment. Food Environ Virol (2011) 3:1–30 DOI 10.1007/s12560-011-9056-7

ZHANG R (2020). Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID19. PNAS,117,26, 14857-14863.  doi/10.1073/pnas.2009637117

ZHU N et al (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017