Corona en deskundige ‘buitenstaanders’

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over deskundige ‘buitenstaanders’ en hun bemoeienissen met de ‘echte’ wetenschap. Dat weet ik maar al te goed als het om weer en klimaat gaat, maar dat geldt ook voor bemoeienissen van buitenstaanders met het coronavirus. Gelukkig zit er wat beweging in deze situatie en worden heel langzaam de barrières geslecht tussen de ‘echte’  wetenschap en kenners buiten de academische wereld.

Bron: NTVG

Zo is Maurice de Hond sinds vandaag co-auteur van een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Prima omdat er heel vaak smalend over hem wordt gedaan als het om zijn deskundigheid op het gebied van corona gaat. Maar intussen heeft hij zijn eerste publicatie  binnen en dat kunnen maar heel weinig van zijn critici zeggen.

Minstens zo interessant is het bericht dat Wouter de Heij op zijn blog heeft geschreven over de gammele statistiek achter corona, en hoe het wel zou moeten. Volg de link !

Bron: https://food4innovations.blog