Oversterfte corona bekend

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek . Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. Gisteren is de oversterfte als gevolg van corona naar buiten gebracht.

Bron: RIVM

Onder normale omstandigheden vertoont het sterftecijfer een lichte seizoensgebonden schommeling, zoals op de grafiek te zien is. Het cijfer beweegt zich dan tussen de twee dunnen lijnen. Van oversterfte is sprake als het sterftecijfer zich boven de bovenste dunne lijn beweegt.

In week 10 t/m 19 van 2020 is de hoge smalle sterftepiek te zien ten gevolge van corona. In de eerste twee weken van deze piek was er ook sprake van enige oversterfte als gevolg van griep. De totale oversterfte in week 10 t/m 19 wordt geschat op 9768. In week 10 en 11 van de piek was de oversterfte 213, deels door griep en deels door corona.

Het winterseizoen 2018-2019 vertoonde nauwelijks oversterfte, maar het jaar daarvoor was er sprake van een langdurige griepepidemie die gedurende 15 weken oversterfte veroorzaakte. Die oversterfte begon in week 51 van 2017 en eindigde na week 14 van 2018. De piek was lager dan de ‘coronapiek’, maar omdat de duur van deze griepepidemie langer was werd de oversterfte van de griepepidemie hoog en wordt geschat op 9444. Dat is maar een fractie lager dan de oversterfte als gevolg van corona.