David Prins en corona

Longarts David Prins stelt -terecht- kritische vragen over het regeringsbeleid omtrent corona. Prins  is werkzaam in het Nederlands astmacentrum Davos in Zwitserland.