Belangrijke corona-publicatie uit Bonn

Belangrijke onderzoeksresultaten van het recente corona-veldwerk van prof. Streeck in het dorp Gangelt (Kreis Heinsberg) zijn gepubliceerd. De publicatie lijkt de eerste echt serieuze paper over het virus te zijn. De onderstaande samenvatting is van Ivo Schaefer (waarvoor dank!), zelf woonachtig in de streek.

De eerste grote besmettingshaard in Duitsland was het dorpje Gangelt in de ‘Landkreis Heinsberg’ en grensgemeente van het Nederlandse Schinveld. De bron van de besmetting is te herleiden naar een carnavalszitting in Gangelt waar veel mensen in een kleine ruimte bij elkaar waren. Hier is 1 ‘superverspreider’ geïdentificeerd.

Toen de besmettingen in Gangelt bekend werden is viroloog Dr. Hendrick Streeck met een aantal medewerkers een veldonderzoek gestart. Een maand geleden kwam Streeck met een tussenrapportage. Toen al werd duidelijk dat besmetting via oppervlaktecontact zeer onwaarschijnlijk is. Ook werd al bekend gemaakt dat de IFR, Infection Fatality Rate, dus de ratio tussen geïnfecteerden en uiteindelijke sterfgevallen bij 0,36% lag

Dat schoot sommige andere Duitse virologen in het verkeerde keelgat, want dat was niet wat hun modellen (!) voorspeld hadden en er moest dus iets mis zijn met het onderzoek van Streeck. Streeck werd publiekelijk verguisd. Zijn onderzoek zou slecht zijn uitgevoerd en zijn resultaten waren nog niet ‘peer reviewed’ dus moest hij zijn mond houden. Afgelopen week publiceerde Streeck zijn ‘peer reviewed’ onderzoeksrapport. De onderzoeksresultaten werden met name in de VS, Australië en Azië met enthousiasme ontvangen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

– Besmetting vindt hoofdzakelijk plaats bij evenementen waar mensen dicht opeengepakt zijn.  De mate van besmetting is sterk afhankelijk van de afstand tussen mensen, de duur van de contacten en of het binnen dan wel buiten plaatsvindt.
– De mate van besmetting heeft direct invloed op de ernst van het verloop van de ziekte.
– 20 tot 30% van de geïnfecteerde mensen heeft een a-symptomatisch verloop, d.w.z. geen enkele tot wat lichte ziekteverschijnselen zoals diarree en vermoeidheid.
– Er is geen verschil in de hoeveelheid aangemaakte antilichamen van zwaar zieke mensen of mensen waarbij de infectie a-symptomatisch verlopen is.
-De IFR (infection fatality rate) is 0,37% plus of min een paar tienden. Een normale griepepidemie ligt bij 0,1% – 0,15%, een ernstige griepepidemie ligt bij ca. 0,3%

Verder zijn er aanwijzingen dat besmetting via oppervlakten mogelijk van veel minder belang zijn,  dit wordt nog nader onderzocht. (mondelinge mededeling vanaf 4:00 hier).

Aangenomen wordt dat het hebben van antilichamen bescherming biedt tegen een nieuwe besmetting. Dit dient nog verder onderzocht te worden. evenals of bescherming tijdelijk is of permanent. Streeck zal hiervoor een vervolgonderzoek optuigen.

Voor wie de publicatie zelf wil lezen, hier klikken.

Hier nog een recent interview met prof. Streeck: