Corona in Zweden

Data: Public Health Agency of Sweden

Dit is de grafiek van het aantal corona-gerelateerde doden per dag in Zweden t/m woensdag 29 april j.l. Antal avlidna betekent het aantal overledenen. De grafiek toont het aantal mensen met bevestigde covid-19 dat is overleden, ongeacht de doodsoorzaak. Interessant omdat Zweden als een van de weinige westerse landen nauwelijks lockdown maatregelen nam. De bron van de data is de Public Health Agency of Sweden. Dat is de officiële instantie die de coronadata bijhoudt en de primaire bron voor Zweedse data.

De excel-link naar deze data is hier te vinden.