De sterftepiek in Europa

Bron: Euromomo

Sterftecijfers die in verband gebracht worden met corona zijn moeilijk vergelijkbaar, omdat landen geen uniform registratiesysteem hanteren. Wat wel eenduidig is zijn de algemene sterftecijfers.

Euromomo, het European Mortality Monitoring Project, heeft vandaag nieuwe sterftecijfers van het ensemble van deelnemende landen vrijgegeven t/m week 16 ( t/m 19 april 2020). De sterftepiek in Europa lijkt het hoogste punt voorbij te zijn.

De bovenste grafiek is van het ensemble van deelnemende landen. De piek van 2020 is hoog vergeleken met de pieken in de drie voorafgaande jaren, maar ook steiler dan die pieken. Of de oversterfte in de 2020 piek hoger gaat uitvallen dan die van 2018 is nog onduidelijk: de piek van 2018 was weliswaar minder hoog maar veel breder.

De grafieken hieronder vergelijken de sterfte tussen de deelnemende landen afzonderlijk. Om de reeksen te standaardiseren en het sterftepatroon tussen verschillende landen/regio’s te kunnen vergelijken worden Z-scores gebruikt. De standaarddeviatie is de maateenheid van de z-score. Opvallend is dat een aantal landen geen sterftepiek in 2020 vertonen. Bijvoorbeeld Hongarije, dat ironisch genoeg van de Europese Commissie de grootste som geld uit het Europese coronafonds  kreeg.

 

Bron: Euromomo