Corona t/m week 14

Bron: RIVM

Toch nog even een bericht over corona in plaats van het klimaat. Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Nederland vertoont gelukkig een dalende tendens. Omdat onzeker is waaraan iemand uiteindelijk overlijdt is alleen het sterftecijfer betrouwbaar.

Bron: volksgezondheidszorg.info

In bovenstaande grafiek is te zien dat t/m het seizoen 2019 de oversterfte ten gevolge van griep in het winterseizoen 2017-2018 het hoogst was. Ook voor griep geldt dat er onzekerheid is waaraan een persoon uiteindelijk overlijdt. Voor 2017-2018 wordt dat geschat op bijna 9500 personen.

Omdat ik alleen naar de sterftecijfers wil kijken (dus onafhankelijk van de geregistreerde doodsoorzaak) vind ik bij het CBS data t/m week 14 van 2010 (t/m 5 april). Ik bekijk de eerste weken van 2014 (het enige seizoen zonder oversterfte als gevolg van griep) en de jaren 2018 t/m 2020:

Data: CBS

De blauwe lijn is die van begin 2014. Vanwege het ontbreken van sterfte als gevolg van een griepvirus is die lijn te beschouwen als wat ik de ‘achtergrondsterfte’ noem. Ik ga nu de sterfte van 2018 t/m 2020 vergelijken met die van 2014 en vind zo de oversterfte ten opzichte van 2014:

Data: CBS

De y=0 lijn is in deze grafiek de sterfte in 2014. Hat jaar 2018 geeft in de eerste 14 weken een sterk verhoogde sterfte. In totaal is in deze periode ten opzichte van 2014 de oversterfte 9543 personen, met een piek in week 10 van 1329 extra overledenen.

Het jaar 2019 geeft ook een verhoogde sterfte te zien maar die oversterfte verloopt tamelijk vlak en bedraagt gemiddeld ongeveer 400 personen per week. Totale oversterfte begin 2019 was 4682 mensen.

Dit jaar 2020 was de oversterfte t/m week 11 ook wat verhoogd, vergelijkbaar met 2019. Maar vanaf week 12 schiet de lijn ten opzichte van 2014 omhoog tot week 14 met een oversterfte van 2391 personen. In totaal is in deze periode ten opzichte van 2014 de oversterfte 8310 personen.

Het verloop van de 2020-cijfers is dus echt anders dan tijdens de griepepidemie van 2018. Bekijken we totale oversterfte in de eerste 14 weken van 2018 t.o.v. die van 2014 dan komt die op 9543 personen. Voor de eerste 14 weken van 2020 staat de teller in totaal op 8310 personen. Gezien het verloop van de grafiek van 2020 is te verwachten dat de oversterftecijfers van 2020 uiteindelijk die van 2018 achter zich gaat laten.

Bedenk dat er de afgelopen weken overigens ook sprake is van een griepepidemie, die vanaf week 10 een flinke piek laat zien, maar die heeft in week 12 zijn piek gehad. Ongetwijfeld heeft deze ‘bijkomende’ griepepidemie invloed gehad op de sterftecijfers en de oversterfte verhoogd.

Bron: RIVM

Is er een voorspelling te doen? Ik kijk naar de eerste grafiek bovenaan en zien dat de corona-gerelateerde sterfte vanaf 2 april aan het afnemen is. Het is dus te verwachten dat in de laatste grafiek de lijn van 2020 momenteel ook zijn top bereikt heeft of daar al voorbij is. Onzekerheid daarover is er natuurlijk wel, de een na laatste grafiek gaat over de totale sterfte, niet over corona-gerelateerde sterfte. Positief is dat de griepepidemie ook op zijn retour lijkt. Hoe snel het sterftecijfer zal dalen (net zo snel als het begon, of minder steil) is nog onduidelijk. Maar we zijn op de goede weg.