Corona vervolgd

Data:  ESRI

Niet te vroeg juichen, maar gisteren voor het eerst minder nieuwe besmettingen met het SARS-CoV-2 virus in Nederland dan de dag ervoor.  Als dat vandaag nogmaals zo is dan gaan we hopelijk met een aantal dagen vertraging de Duitse ontwikkeling achterna:

Bron: ESRI

Het Robert Koch Institut in Duitsland, waar de Duitse gegevens vandaan komen, geeft ook de verdeling van de besmettingen over een aantal leeftijdscategorieën:

Bron:  ESRI

Opvallend is dat de leeftijdsklasse 35-59 jaar het hardst wordt getroffen, gevolgd door 15-34 jaar. Jongeren en 80 plussers laten hele lage aantallen besmettingen zien. De grafiek geeft de absolute aantallen weer. Maar het beeld vertekent op twee manieren: de klassen tellen niet alle hetzelfde aantallen leeftijden en de aantallen inwoners zijn niet gelijk over de jaarklassen verdeeld.

Aan het eerste euvel kan ik niets veranderen, de cijfers worden aangeleverd in de leeftijdscategorieën zoals getoond. Meer mensen in een bepaalde leeftijdsklasse betekent vaak hogere aantallen besmettingen. De ongelijke verdeling van het aantal mensen over de leeftijden is te zien in deze bevolkingspiramide van 2016:

Bron: Populationpyramid

Ik heb even met die leeftijdsopbouw gerekend aan het aantal besmettingen en kom zo op de volgende grafiek per leeftijdsklasse:

De staven geven het aantal besmettingen/1.000.000  per leeftijdscategorie in Duitsland weer. Ook nu is de klasse 35-59 jaar het hoogst, maar als ik met één oog naar de bevolkingspiramide kijk dan schat ik dat de ‘gevoeligheid’  voor besmetting met het virus in de leeftijdsklassen boven 15 jaar ongeveer even groot is. De jongeren van 0-14 hebben een kleinere kans op besmetting.

Wat bij jongeren een rol kan spelen is de registratie. Ik heb al vaker vernomen dat jongeren wel besmet kunnen raken maar vaak een minder heftig ziektebeeld vertonen. Dat heeft natuurlijk invloed op de registratie. Ten overvloede: besmetting is wat anders dan overlijden als gevolg van besmetting. Daarin scoren de oudsten het hoogst vanwege lage weerstand en bijkomende andere aandoeningen.