Coronakaart en nogmaals Duitsland

In het vorige bericht toonde ik deze kaart:

Bron: ESRI

De kaart geeft het aantal besmettingen per 1000 inwoners weer.  Het manco van dit type kaart is echter dat gemeenten met veel inwoners  toch vaak in een lagere categorie terecht komen. Dan is het absolute aantal besmettingen groot maar het promillage laag vanwege het grote aantal inwoners. Zo zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, De Haag en Eindhoven nauwelijks terug te vinden.

Dan is deze weergave beter:

Bron: ESRI

Het aantal besmettingen is weergegeven met stippen, waarbij de grootte van de stip correspondeert met het aantal besmettingen. Omdat de variatie in oppervlakte van gemeenten veel kleiner is dan de variatie in bevolkingsdichtheid geeft deze kaart een eerlijker beeld van de ‘nabijheid’ van het aantal besmettingsgevallen. Opvallend is dat de Randstad op deze kaart nauwelijks onderdoet voor  Noord-Brabant. En zie ik goed: is het aantal besmettingen in de zogenaamde gereformeerde diagonaal (van Zeeland naar de kop van Overijssel) lager dan in de omgeving? In het noorden en oosten is vooralsnog weinig aan de hand. Voer voor onderzoekers lijkt me.

Als u de link onder de kaart volgt komt u op de interactieve kaart. Klik op uw gemeente en er verschijnt een labeltje  met data. Kunt u uw gemeente niet vinden?  Dan is het aantal besmettingen waarschijnlijk nul. Of uw geografische kennis schiet te kort.

Data: Worldometers

Ter aanvulling op het vorige bericht is bovenstaand tabelletje. Van het verschil in relatieve sterfte door het virus schrik ik: per miljoen inwoners is dat in ons land 8x hoger dan in Duitsland. Het percentage geïnfecteerde bewoners is in Duitsland hoger dan in Nederland, maar dat kan te maken hebben met verschillen in registratie. De sterfteregistratie kan overigens ook wat verschillen tussen beide landen, maar kan nooit de verklaring zijn voor het enorme verschil in relatieve sterfte tussen Duitsland en Nederland lijkt me.

Het sterftegetal (op 17,2 mln inwoners) was vrijdag 20-3 en zaterdag 21-3 in ons land gelijk, namelijk 30:

Bron: Worldometers

In Duitsland is het aantal sterfgevallen (op 82,8 mln inwoners)  -na de piek op vrijdag van 24- teruggevallen tot 16 op zaterdag 21-3.

Nogmaals, niemand kan voorspellen wat er de komende dagen/weken gaat gebeuren, maar de verschillen tussen Nederland en Duitsland zijn opvallend.