Corona in Duitsland en Nederland

Bron: ESRI

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is sinds afgelopen woensdag 18 maart flink gedaald, zie bovenstaande grafiek. In Nederland is er van een daling nog geen sprake:

Bron: ESRI

Het aantal ziekenhuisopnamen is vanaf afgelopen donderdag flink toegenomen, terwijl het aantal doden de afgelopen week langzaam toenam. Al met al nog steeds een zorgelijke ontwikkeling in ons land, terwijl Duitsland het ergste achter de rug lijkt te hebben.

Als je naar het aantal besmette gevallen per 1000 inwoners kijkt ziet de situatie er in ons land momenteel zo uit:

Bron: ESRI

De bekende concentratiegebieden in Noord-Brabant, vanaf Breda, via de sterk verstedelijkte gebieden met een slinger naar beneden, tot in Zuid-Limburg.  Merkwaardig genoeg valt Eindhoven, de vijfde stad van ons land, buiten dit concentratiegebied. Noord Nederland valt op door het lage aantal besmettingen/1000 inwoners. De lagere bevolkingsdichtheid met bijkomende lager aantal verplaatsingen zou hier een rol kunnen spelen.

Onderstaande kaart van Duitsland geeft het aantal besmettingen weer/100.000 inwoners voor de Landkreise.

Bron: ESRI

Ook hier is het noorden van het land minder getroffen dan het zuidelijk deel. Opvallend is Kreis Heinsberg, tegen de Limburgse grens gelegen. Daar telt men 808 besmettingen op een inwonertal van ruim 250.000 mensen. De Kreis is niet sterk verstedelijkt, maar het grote aantal grensoverschrijdende bewegingen in deze regio zou hier wel eens een grote rol kunnen spelen.

De volgende keer ga ik kijken naar aanwijzingen dat klimatologische factoren een rol kunnen spelen bij de verspreiding op wereldschaal van het SARS-CoV-2 virus.