De Telegraaf en het homogenisatierapport

Bron:  De Telegraaf

De hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen, heeft een rubriek waarin hij beschrijft waarom sommige artikelen niet in de krant opgenomen worden en andere wel. De zogenaamde nieuwsregisseur beslist daar over.

Jansen schrijft:  “Een verhaal dat deze week de krant niet haalde, betrof het donderdag gepubliceerde onderzoek naar de aanpassing van historische temperatuurwaarden door het KNMI. Door die aanpassing verdwenen hittegolven uit de eerste helft van de vorige eeuw uit de boeken, waardoor de opwarming volgens critici nu erger lijkt dan het is. Dat klinkt spectaculair. Echter, het KNMI heeft een plausibele verklaring voor de correctie – de meethut was in 1950 verplaatst en bleek nadien lagere waarden te meten omdat die meer aan de elementen werd blootgesteld. Die verklaring kon niet worden weerlegd.”

Dat is heel bijzonder: het hele rapport gaat namelijk juist over het weerleggen van die ‘plausibele’  verklaring. En die weerlegging  is de uitkomst van een lastig statistisch onderzoek. Zelfs in klimaatstatistiek geoefende lezers van het rapport zullen enige tijd nodig hebben om zich de stof eigen te maken.

Het zou daarom bijzonder zijn als de nieuwsregisseur van De Telegraaf de materie in korte tijd (1 dag) onder de knie zou hebben gekregen. Ik denk echter dat het anders in elkaar steekt. Een woordvoerder van het KNMI heeft naar de krant gereageerd en heeft verteld wat in het stukje van Paul Jansen aangehaald wordt, namelijk   “de meethut was in 1950 verplaatst en bleek nadien lagere waarden te meten omdat die meer aan de elementen werd blootgesteld.” De onwetende nieuwsredacteur heeft gedacht dat dit het einde van het verhaal was in plaats van het begin en vond deze vermeende conclusie voldoende  om het rapport te weerleggen. Dus kwam het artikel niet in de krant. Die mededeling van de KNMI-medewerker was juist de aanleiding voor ons onderzoek!

Deze absurde kwestie geeft een aardig inkijkje in de kwaliteit van nieuwsgaring. Werkt er bij De Telegraaf dan geen enkele persoon die wél begrijpt waar het rapport over gaat?  Vast wel, de journalist die vaker in de krant over klimaatkwesties schrijft is aardig op de hoogte van de materie lijkt me.

En dan kan er nog een ander ding meespelen: het KNMI is een autoriteit, maar wie zijn in ’s hemelsnaam die 4 auteurs van het rapport? Tja, daar kunnen we niet tegenop, behalve dat je hoopt dat men nieuwsgieriger is naar de inhoud van het rapport dan naar de antecedenten van de schrijvers. Overigens valt het denk ik met die antecedenten wel mee hoor.

U kunt nog steeds het homogenisatierapport downloaden via de downloadpagina.