Spectaculaire daling wereldtemperatuur

daling 1

Bron : UAH

De afgelopen 3 maanden is de gemiddelde wereldtemperatuur van de onderste troposfeer spectaculair gedaald.  De temperatuur leverde maar liefst 0,35 °C in.  Vallen we een nieuwe ijstijd binnen?  Als de daling in dit tempo doorgaat  is een nieuwe ijstijd binnen enkele jaren al realiteit en wordt de aarde praktisch onleefbaar voor veel soorten, inclusief de mens.

Dit zou de berichtgeving zijn naar analogie van die van een jaar geleden, toen de temperatuur als een raket omhoog schoot.  Record op record werd verbroken, en volgens wetenschappers met het hart op de goede plaats (Popper draait zich om in zijn graf) was dat slechts voor 0,1 °C te wijten aan de super El Niño. Nu diezelfde temperatuur nog harder naar beneden tuimelt worden er nog wel maandrecords gebroken maar dat zal snel afgelopen zijn.

De bovenste grafiek toont de laatste 4 maanden van de onderste grafiek.

daling 2

Bron: UAH