29 december 2009

MetOffice geeft data temperatuurreeksen vrij

Het MetOffice in Groot Brittannie heeft afgelopen weekeinde een aantal HadCRUT3 temperatuurreeksen vrijgegeven  (zie hier).  Het is een eerste stap die gezet is in de het kader van    FOI-act,  Freedom Of Information Act. De FOI is de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur. Daarmee kunnen overheden gedwongen worden gegevens openbaar te maken.  In het Climategate-schandaal was het achterhouden van deze data een van de zaken die grote onrust hebben veroorzaakt.

In een email uit januari  2005 schreef Jones op een verzoek om achterliggende data door Warwick Hughes uit Australie: “Subject: Re: WMO non respondo … Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it. … Cheers Phil

In februari 2005 stuurt Jones een email naar onder andere  Michael Mann (hockystick-Mick): “ PS I’m getting hassled by a couple of people to release the CRU station temperature data. Don’t any of you three tell anybody that the UK has a Freedom of Information Act !

Op 24 november  j.l. , na het uitlekken van de compromitterende emails, publiceerde de University of East Anglia enkele statements naar aanleiding van het uitlekken van de emails. Phil Jones, de toen nog niet teruggetreden directeur van CRU en professor aan de UEA, verklaarde :
“…….....Our global temperature series tallies with those of other, completely independent, groups of scientists working for NASA and the National Climate Data Center in the United States, among others. Even if you were to ignore our findings, theirs show the same results. The facts speak for themselves; there is no need for anyone to manipulate them. We have been bombarded by Freedom of Information requests to release the temperature data that are provided to us by meteorological services around the world via a large network of weather stations. This information is not ours to give without the permission of the meteorological services involved. We have responded to these Freedom of Information requests appropriately and with the knowledge and guidance of the Information Commissioner.

We have stated that we hope to gain permission from each of these services to publish their data in the future and we are in the process of doing so.  My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well. I regret any upset or confusion caused as a result. Some were clearly written in the heat of the moment, others use colloquialisms frequently used between close colleagues. We are, and have always been, scrupulous in ensuring that our science publications are robust and honest.”

Of de nu vrijgegeven data zogenaamde raw data zijn of bewerkt is onduidelijk. MetOffice schrijft:    “The data that we are providing is the database used to produce the global temperature series. Some of these data are the original underlying observations and some are observations adjusted to account for non climatic influences, for example changes in observations methods or site location. The database consists of the “value added” product that has been quality controlled and adjusted to account for identified non-climatic influences. It is the station subset of this value-added product that we have released. Adjustments were only applied to a subset of the stations so in many cases the data provided are the underlying data minus any obviously erroneous values removed by quality control. The Met Office do not hold information as to adjustments that were applied and so cannot advise as to which stations are underlying data only and which contain adjustments.”

De data van De Bilt zijn, na een snelle vergelijking,  identiek aan die welke het KNMI zelf verstrekt. Die KNMI data  zijn waarschijnlijk wel bewerkt.

Op onderstaande grafiek, die ik gemaakt heb op basis van de HadCRUT3-data ,  zijn de seizoensgemiddelden weergegeven voor De Bilt  vanaf 1706.  Valt u ook wat op?

 


 

28 december 2009

Oudere interglacialen warmer dan moderne tijd, bij lagere CO2-concentraties.

 

De koppeling die door het IPCC gelegd wordt tussen de stijging van CO2 en de toename van de globale temperatuur  van de afgelopen eeuw is verder onder druk komen te staan door een recente publicatie van Sime et al in Nature  ( Sime et al. Evidence for warmer interglacials in East Antarctic ice cores. Nature, 2009; 462 (7271): 342 DOI: 10.1038/nature08564 ).

De onderzoekers tonen aan dat de relatie tussen de temperatuur en het isotoopverloop van ijskern tot ijskern verschilt. Het gevolg is dat bij hernieuwde berekeningen de vroegere interglacialen op Antarctica  warmer waren dan het huidige Holoceen. Men maakt daarbij gebruik van de aanwezigheid van stabiele isotopen van waterstof (δD , Deuterium) en zuurstof (δ18O) die als proxies dienen voor de reconstructie van de temperatuur. Op bovenstaande grafiek zijn de relatieve schommelingen ( anomalieën )  van beide proxies weergegeven vanaf  350.000 jaar geleden tot nu.

 De onderzoekers hebben de data van een drietal ijskernen op Antarctica onderzocht: Vostok, Dome C en Dome F. Ze kwamen tot de conclusie dat de reconstructie van de temperatuur tot nu toe te laag is geweest door verkeerde aannames in de gehanteerde modellen.

Door de studie is duidelijk geworden dat de drie interglacialen die vooraf gingen aan het Holoceen tussen 6°C  en 10°C warmer waren dan de huidige temperatuur. De onderzoekers schrijven: “This gradient and the uncertainties calculated (see Methods) imply that maximum interglacial temperatures over the past 340 kyr were between 6.0 K and 10.0 K above present-day values” .

Door deze bijstelling van de interglaciale temperaturen in het Laat-Pleistoceen is ook de koppeling die het IPCC en anderen hebben gemaakt tussen de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer en de stijgende temperatuur verder onder druk komen te staan. 

De huidige CO2-gehaltes van 380 ppm worden algemeen als extreem hoog omschreven, aanzienlijk hoger dan de gereconstrueerde CO2-gehaltes van het (Laat-)Pleistoceen.

Het blijkt uit de nieuwe publicatie  dat er in het laatste stuk van het Pleistoceen aanmerkelijk hogere temperaturen (tussen 6°C  en 10°C warmer) voorkwamen bij aanmerkelijk lagere CO2-gehaltes.

 

Interglacialen komen in het Laat-Pleistoceen grofweg 1x per 100.000 jaar voor als warme periode tussen 2 ijstijden. Het huidige interglaciaal , het Holoceen,  begon 10.000 jaar geleden na het einde van de laatste ijstijd, het Weichsel-glaciaal. De uitkomst van deze publicatie van warmere interglacialen komt goed overeen met de uitkomsten van sediment- en koraalonderzoek op dit gebied. Daarbij kwam aan het licht dat zo’n 125.000 jaar geleden, tijdens het laatste interglaciaal (in NW-Europa het Eemien genoemd) de zeespiegel gemiddeld 4 tot 6m hoger stond dan momenteel. Dat is een indicatie dat de landijsmassa’s op Groenland en Antarctica destijds kleiner waren dan momenteel.

Hieronder een afbeelding van een "plakje"  ijskern van Berkner Island, van een diepte van 120m. In het ijs zijn de kleine luchtbelletjes te zien die een archief vormen van de atmosfeer in het geologische verleden.

 

25 december 2009

Overzichtsposter van 30 jaar Climategate

 

Mohib Ebrahim  heeft een prachtige poster gemaakt  van 30 jaar Climategate.  Zo lang zijn er al malversaties op het gebied van klimaat. De poster is in PDF-formaat, dus oneindig inzoomen zonder scherpteverlies is mogelijk. Afdrukken gaat ook, de poster is op het formaat van 2x A0 leesbaar, groter is nog mooier.  

Een leuke manier om de kerstdagen door te komen, toch? U kunt de PDF  hier  downloaden. 


23 december 2009

De Thermostaat-hypothese nader verklaard

 

De thermostaathypothese is de hypothese dat tropische wolken en onweersbuien actief de temperatuur van de aarde reguleren. Zij houden de aarde dus op een evenwichttemperatuur. De stabiliteit van de temperatuur op aarde in de tijd is lange tijd een raadsel geweest. De fluctuaties bewegen zich  ± ~ 3% (inclusief ijstijden) gedurende de afgelopen 500 miljoen  jaar.  Gedurende het Holoceen  zijn de temperatuurfluctuaties  ± 1%. 

Die aardse stabiliteit  is echter niet terug te vinden in de zonnestraling.  4 miljard jaar geleden was de totale zonnestraling ongeveer drie kwart van de huidige waarde (Gough, 1981; Bahcall et al.., 2001). Merkwaardigerwijze was de aarde toen niet navenant koeler. Temperatuurproxies zoals deuterium / waterstofverhoudingen  en 16O/18O-verhoudingen  vertonen geen tekenen van een 30% opwarming van de aarde in deze tijd. Waarom warmde de aarde niet op toen de zon opwarmde? 

Zie het hoofdstuk  "Nieuwe inzichten"


19 december 2009

  Lord Monckton interviewde op 12 december j.l.  in Kopenhagen op typisch Engelse wijze een Noors Greenpeace lid, en merkt dat zij feitelijk weinig weet van de wetenschappelijke data over de global warming. 

De overigens symphatieke vrouw heeft haar informatie zoals zo velen uit de kranten, boeken en televisie. De waarheid is vandaag de dag helaas een kwestie van herhalen en een goede variatie in de herhaling.

Bekijk de video hier.

Lees hier nog eens het andere sprookje uit Kopenhagen van Hans Christian Andersen, "De nieuwe kleren van de keizer", en merk op dat er heel veel parallellen zijn met de huidige klimaathype!

 


19 december 2009

 


18-12-2009

Climategate breidt zich uit naar Rusland


Het Institute of Economic Analysis (IEA) in Moscou heeft een bericht naar buiten gebracht waarin gesuggereerd wordt dat HadCRUT in Groot Brittannië geknoeid heeft met Russische  temperatuurdata. Het IEA zegt dat HadCRUT, een van de 3 centra in de wereld waar globale temperatuurdata op basis van thermometermetingen worden bijgehouden, slechts 25% van de Russische meteostations gebruikt, waardoor meer dan 40% van het landoppervlak van Rusland niet gedekt wordt. In de figuur hierboven is de geografische ligging aangegeven van de Russische weerstations, zowel die welke door HadCRUT zijn gebruikt als die welke niet door HadCRUT zijn gebruikt. 

IEA analisten zeggen dat de HadCRUT database vooral gegevens bevat van incomplete data reeksen  die global warming benadrukken. Ook zou meer gebruik zijn gemaakt van gegevens in stedelijke gebieden die beïnvloed worden door het Urban Heat Island effect dan van rurale meetstations.

Wat dat laatste voor invloed heeft op de meetwaarden laat bovenstaande grafiek duidelijk zien. De rode grafiek geeft de temperatuurreeks weer van het meetstation in Machatsjkala (42,58 NB, 47,33 OL), de hoofdstad van Dagestanmet meer dan een half miljoen  inwoners. De blauwe grafiek geeft de meetwaarden weer van het nabijgelegen  rurale Buinaksk
(42,49 NB, 47,07 OL). De meetwaarden van Machatsjkala  worden wel door HadCRUT gebruikt , die van Buinaksk niet. 

Op onderstaande grafiek  zijn  temperatuurreeksen weergegeven van een zestal meetstations, gelegen op 70 graden NB, die HadCRUT niet heeft gebruikt. 


Dat een en ander verstrekkende gevolgen kan hebben voor de berekening van het globale temperatuurverloop moge duidelijk zijn , als men bedenkt dat Rusland ongeveer 12,5 % uitmaakt van het totale landoppervlak op aarde.  Bovendien is de door HadCRUT berekende toename van de globale temperatuur het sterkst op het noordelijk halfronden boven het Euraziatische continent. Hieronder is de temperatuuranomalie voor Rusland weergegeven ten opzichte van de periode 1961-1990. In rood de anomalie zoals berekend door HadCRUT op basis van de 12 geselecteerde stations, in blauw de anomalie op basis van alle 476 meetstations.  Het verschil is enorm. De omvang van de opwarming zoals berekend door HadCRUT komt uit op 2 graden C, terwijl de totale opwarming van Rusland bij gebruik van alle beschikbare meetstations 1,4 graden C is.


De Russische krant Kommersant ziet een verband met de klimaattop in Kopenhagen: “Global-temperature data will have to be modified if similar climate-date procedures have been used from other national data because the calculations used by COP15 analysts, including financial calculations, are based on HadCRUT research.”

 


16 december 2009

Wie wordt er beter van 'Kopenhagen?'

 

   Theo Richel bevindt zich momenteel in Kopenhagen, en stuurde vanuit het hol van de leeuw dit bericht, dat ik u niet wil onthouden:
 

De vechtende demonstranten op straat, de trein vol bekommerde landgenoten die Nederland naar Kopenhagen liet rijden, het politieke gezwatel over de toekomst van onze kinderen, het getetter van de media over nog sneller smeltend ijs.... de wereld lijkt in rep en roer.  

Maar de 15.000 vergaderaars in het Bella Center in Kopenhagen laten zich niet meeslepen. Helder moeten ze blijven, hun koppie er bij houden, want deze bijeenkomst moeten er spijkers met koppen geslagen worden, of beter: zakken gevuld. Want het gaat in Kopenhagen om geld, heel veel geld. Geld dat uit de zakken van de burger moet worden gehaald en verplaatst naar de zakken van de ambtenaren, wetenschappers en bedrijven die van heinde en verre zijn gekomen om nu toch eindelijk te oogsten. Ze weten dat het pandemonium buiten nergens over gaat - er is geen klimaatprobleem - maar ze weten ook: hoe meer angst onder de mensen, hoe meer lawaai op straat, des te groter hun perspectief op financieel gewin.

Valt er dan zoveel te halen? Jazeker, er staan hier honderden miljarden op het spel. Landen hopen op bedragen in de orde van miljarden en sommige individu's verwachten hier honderden miljoenen weg te slepen. De kleinere spelers hopen hier hun goede baan op de universiteit of bij de overheid te kunnen bestendigen. Dat klinkt bescheiden, maar als je een hypotheek en kinderen hebt is dat een prima motivatie om langdurig vol te houden dat ons een mega-klimaatprobleem te wachten staat.

Er zijn drie groepen van begunstigden te beneficiaries onderscheiden: de landen in de derde wereld, het groen-wetenschappelijk complex  en de banken, 'Big Carbon'.

1.    De landen in de derde wereld

Aan het begin van de tweede week in Kopenhagen dreigde een groep derde wereld landen (de G77) de vergadering te verlaten. Het was een prima pr-stunt, alhoewel het nog te vroeg is om te zeggen of deze behalve media-aandacht ook echt geld opleverde.

De ontwikkelingslanden weten al decennia lang dat de rijke landen weliswaar nagenoeg op afroep geld komen brengen, maar alleen als er een mooi verhaal bij verteld wordt. Volgens de ontwikkelingseconoom Easterly is er op deze wijze in een halve eeuw 2300 miljard verdwenen en zijn goedkope problemen zoals malaria nog niet eens opgelost. De hype du Jour is het klimaat en dus  hebben al deze landen plotsklaps klimaatproblemen. De oorlog in Darfur wordt als klimaatprobleem gezien (een van de schuldigen in dat conflict, de Soedanese president Omar al-Bashir tegen wie een internationaal aanhoudingsbevel loopt is nu in Kopenhagen). Robert Mugabe loopt er ook rond (zijn eerste minister Tsvangirai moest wegens geldgebrek cancelen) en waarschijnlijk wijst hij er trots op dat de CO2 uitstoot in Zimbabwe fors is teruggebracht (zie hier). Er zijn vertegenwoordigers van de Malediven en van de eilandstaatjes in de stille oceaan (Tuvalu). De zeespiegel vertoont daar geen spoor van opwinding (zie hier een recent overzicht)  en als de eilanden daar al dieper in zee zakken dan is dat omdat ze te veel water aan de bodem onttrekken. Afrikaanse landen claimen dat de malaria bij hen verergert (goed te bestrijden met DDT, maar dat mag niet van de groenen) of wijzen naar de Kilimanjaro (waar de gletsjer inderdaad krimpt, maar niet door CO2 uitstoot). Er is geen enkel bewijs dat deze landen lijden onder de uitstoot van CO2. Geen enkel, maar het doet er niet toe: en weet dat niemand ze zal tegenspreken als ze hun hebzucht als klimaatprobleem omschrijven.

China is ook een fraai voorbeeld. Uit niets blijkt dat het land serieus gelooft in een klimaatprobleem, maar men dringt wel voortdurend aan op maatregelen, en vooral: veel miljarden uit het westen. Inderdaad: in China worden tegenwoordig heel wat windmolens neergezet.... maar raad eens wie daar voor betaalt? (Zie hier ).

India is een bijzonder geval. In plaats van dat het zelf klaagt over de geweldige klimaatproblemen heeft het land onlangs een nota gepubliceerd over de prima staat waarin de gletsers in de Himalaya zich bevinden (zie hier). Een verdubbeling van de CO2 concentratie zal een 30% verhoging van de rijstproductie opleveren zo berekende men en het land heeft ook te kennen gegeven voorrang te willen geven aan zijn eigen ontwikkeling.

Het bijzondere is ook dat de maatregelen die de derde wereld zou moeten nemen - in de ogen van de groene wereldverbeteraars - in feite neerkomen op het stopzetten van hun ontwikkeling. Geen kolen of kerncentrales, maar kleinschalige zonne-energie, biologische landbouw in plaats van een krachtige verhoging van de productie. 'Niet dezelfde fouten maken als wij', zo omschreef Hillary Clinton het onlangs, daarbij helaas niet aangevend hoe slecht zij het als gevolg van die fouten nu heeft.  

Barun Mitra, directeur van een Indiase actiegroep die Kopenhagen bezoekt (www.csccc.info), zei: 'Het weglopen van de G77 vandaag is puur een onderhandelingstaktiek omdat er zoveel geld op het spel staat. Kopenhagen
gaat niet meer over het klimaat maar over geld en corruptie zowel in de arme als de rijke landen. Door beperkingen te accepteren op de uitstoot van koolstof in ruil voor cash geven de armste landen van de wereld het recht op om zich te ontwikkelen en zijn ze gedwongen arm te blijven. Uiteindelijk kan dit een tragische herhaling worden van de hulpindustrie in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw toen de leiders van de armste landen in de naam van de armen hun Zwitserse bankrekening spekten.'

2.    Het groen-wetenschappelijk-complex

23 miljoen dollar. Dat is het totale bedrag dat Exxon Mobil in de VS spendeerde aan steun aan klimaatskeptici. Men is daar schielijk mee gestopt want de reacties waren vernietigend - Amerikaanse parlementsleden schreven een woedende brief, evenals de prestigieuze Britse Royal Society. Tot op de dag van vandaag raken velen niet uitgepraat over deze 'corruptie'. Exxon Mobil betaalt inmiddels een vier maal zo hoog bedrag aan de uitventers van de opwarmingsgedachte.

Daar staat iets tegenover. Volgens berekeningen van de Australische blogster Joanne Nova (hier) heeft alleen Amerika in de afgelopen 10 jaar 79 miljard dollar uitgegeven aan klimaatonderzoek (uitsluitend alarmistisch, ander onderzoek krijgt geen geld), propaganda en de bevordering van duurzame energiebronnen. Op de site van de Groene Rekenkamer staan diverse verhalen waaruit blijkt dat in Europa alleen al richting duurzame energie ook al vele vele miljarden vloeiden (hier).

Uit de Climategate emails is duidelijk geworden dat op de onderzoeksafdelingen van bijv de inmiddels teruggetreden Phil Jones vele miljoenen om gingen. Het gaat hier niet om de vraag of dit geld wel of niet nuttig wordt besteed, maar dat deze mensen zeer veel belang hebben bij het in stand houden van een beeld van dreiging. Dit geldt voor milieuorganisaties als het Wereld NatuurFonds en Greenpeace die inmiddels zijn uitgegroeid tot multinationals waar honderden miljoenen of meer om gaan. Die hebben net zo min behoefte om te melden dat er geen bewijs is van een klimaatprobleem als het Katholiek Nieuwsblad heeft aan berichten dat het bestaan van God nog niet is bewezen.

Ongetwijfeld worden in Kopenhagen afspraken gemaakt over de bestendiging van subsidiestromen richting actiewezen en onderzoekswereld. Te verwachten is bijvoorbeeld dat als gevolg van de problemen om tot een gezamenlijke afspraak te komen, er een nieuw internationaal bureau in het leven zal worden geroepen om de uitvoering enz van de afspraken te controleren.

3.    De Koolstofhandel,  Big Carbon'


Maar het echte geld, zo menen velen zal verdiend worden met de handel in koolstof(emissies): de vergunning om koolstof te lozen in het milieu. Het is een volstrekt kunstmatige 'markt' waarbij  de grote 'vervuilers' van het begin af aan . Het zal de nagenoeg grootste markt ter wereld worden  waar mensen als Al Gore - die de eerste koolstof-miljardair zou worden - en IPCC chef Rajendra Pachauri vermogens aan zullen verdienen. Grote motor bij deze koolstofhandel zijn de banken.

In 2008 ging er in deze 'markt' 126 miljard dollar om, maar de verwachting is dat deze al snel zal exploderen tot 2-10 triljoen. Dat is: als landen als Amerika en Australië inderdaad besluiten tot emissiehandel/cap and trade. Kopenhagen is een belangrijke plek om daarvoor de druk op te voeren: hoe 'schuldiger' de VS hier wordt gepresenteerd, des te groter de kans op een invoering van dergelijke wetgeving.

Bijzonder is ook dat behalve Al Gore het steeds duidelijker wordt dat de opperbaas van het IPCC, de non-climatoloog Rajendra Pachauri vele miljoenen beter zal worden van deze handel. De man is een spin in het financiele web dat maximale winst uit de klimaatpaniek hoopt te halen (hier, hier en hier).  Vooral grote energiebedrijven en banken worden geacht te profiteren van deze ontwikkeling, en het verklaart waarom ze in weerwil van de groene clichés zich in het geheel niet verzetten tegen maatregelen.

De Independent en de Sunday Times onthulden onlangs ook dit:De rijkste man van Engeland, de staaltycoon Lakshmi Mittal kan 1 miljard Pond tegemoet zien als gevolg van "carbon credits". Mittal had 'Brussel' gewaarschuwd dat hij enkele van zijn fabrieken uit Europa zou halen als hij naar zijn inzichten onvoldoende CO2 uit zo mogen stoten. Het bedrijf ArcelorMittal kreeg daarom toestemming om jaarlijks 90 miljoen ton CO2 uit te stoten (tot 2012). Maar inmiddels is de werkelijke emissie van het bedrijf ongeveer de helft. Hij kan nu de helft van zijn 'carbon credits' verkopen, en zal zo dus een miljard pond opstrijken.

Een ander voorbeeld is de Corus staal groep (waarbij Pachauri betrokken is) die voor honderden miljoenen 'carbon credits' had gekregen en waarbij nog veel meer geld in het verschiet ligt door een Engelse fabriek te sluiten (1700 man op straat).

 

 

 

16 december 2009

Rouvoet waarschuwt voor meningendemocratie

 

   Vicepremier werd geïnterviewd door Nu.nl.  Hij maakt zich zorgen over de “meningendemocratie” die volgens hem op de loer ligt.

Over de klimaathype heeft hij ook een mening:
"We moeten uitkijken dat de afstand juist niet zo klein is geworden dat regering en parlement direct reageren op de veronderstelde mening van de bevolking. Ik zag van de week een peiling waaruit bleek dat zoveel procent van de Nederlanders van mening is dat de opwarming van de aarde een hype is. Voor we het weten nemen we ook aan dat dat waar is en ondernemen we hierop actie als parlement en regering."
 

Een mening, zonder twijfel. En daar heeft ook minister Rouvoet recht op. Maar dat die zoveel procent van de Nederlanders wel eens gelijk zouden kunnen hebben komt bij Rouvoet niet op. Dat komt omdat hij zich waarschijnlijk erg eenzijdig heeft laten voorlichten over de materie. Althans, als de ideeën van milieuminster Cramer graadmeter zijn voor wat het kabinet denkt te weten . En hij niet op zoek gegaan is naar die andere geluiden in de wereld van de klimaatwetenschap. Als je dat niet doet, dan vergaar je geen kennis maar heb je een mening, zelfs als je vicepremier van een land bent. En dat laatste is veel erger dan een “gewone” burger die alleen maar een mening heeft. Ministers nemen namelijk namens die gewone burgers beslissingen die vaak veel geld kosten en soms verstrekkende gevolgen hebben voor die burgers.  15 december 2009

Al Gore blundert in Kopenhagen

 

   Al Gore had er wijzer aan gedaan zijn eerdere  plan gestand te doen en Kopenhagen te mijden. Maar blijkbaar trok de bijeenkomst hem toch te sterk. Dat heeft niet goed uitgepakt voor de Amerikaanse klimaatapostel.  Hij heeft gisteren op de Kopenhagen klimaattop flink geblunderd.

Gore beweerde  dat er een kans van 75% is dat de Noordpool in 2014  ijsvrij is. Hij schreef deze voorspelling toe aan dr. Wieslav Maslowski  van de Naval Postgraduate School in Monterey, Californië.
 

Gore zei letterlijk: "These figures are fresh. Some of the models suggest to Dr Wieslav Maslowski that there is a 75 per cent chance that the entire north polar ice cap, during the summer months, could be completely ice-free within five to seven years".

Maslowski spreekt dit echter tegen. Hij zegt als wetenschapper nooit zo nauwkeurig te kunnen schatten wanneer de Noordpool ijsvrij zal zijn, zoals Gore suggereerde. Hij verwacht dat het Arctische ijs niet eerder dan in 2020 verdwenen is. Naar aanleiding van de opmerkingen van dr. Maslowski bracht het kantoor van Gore later naar buiten dat die 75% door  Dr. Maslowksi enkele jaren geleden gebruikt was in een gesprek met Al  Gore. Mark Serreze van het US National Snow and Ice Data Center in Boulder, Colorado, zei diplomatiek: "Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. We houden het op 2030. "

Dat doet de zaak van de klimaatalarmisten geen goed. Velen van hen hebben met gekromde tenen de toespraak van Al Gore aangehoord. “Voer voor sceptici”, werd er gezegd. Dat klopt. Als we de grafieken van het oppervlak Arctisch drijfijs bekijken, dan zien we inderdaad een afname vanaf 1979 toen de satellietmetingen begonnen.

Hieronder de grafiek is van het NSIDC,  het National Snow and Ice Data Centre.   Goed is te zien dat de totale oppervlakte aan drijfijs in de Arctische Zee sinds 1979 afneemt.  Dramatisch afneemt, lijkt het wel. Nog even en er is geen drijfijs meer , is het beeld van de grafiek.

Maar dat komt vooral door de manier waarop de vertikale as is weergegeven. Die begint namelijk niet op 0 maar op 9.0. Als je die as op o laat beginnen ziet de grafiek er zo uit:

Veel minder dramatisch, niet?  Maar er is nog iets met die grafiek aan de hand. Aan de rechterzijde ziet men de grafiek even opveren van 2006 tot 2008, om daarna weer te dalen. Het lijkt dus dat de dalende trend na een korte onderbreking voortgezet wordt. Dat komt omdat het NSIDC het jaarlijkse meetpunt in november heeft gekozen. Een beetje raar, omdat de minimale ice extend gemiddeld half september plaatsvindt.  Dat is op onderstaande grafiek van het IARC-JAXA te zien.

 

Wat ziet men? Het dieptepunt vormt het extreme jaar 2007. Daarna is in september 2008 de minimale ice extend weer veel groter dan in 2007. In 2009 herhaalt dit patroon zich: de totale ijsopppervlakte is ook dan weer veel groter dan het voorgaande jaar. Het verschil tussen 2008 en 2009 is ter grootte van de oppervlakte van Groot Brittannie. Er is dus duidelijk sprake van een herstel van de situatie in 2007.

Conclusie: deze grafiek geeft geen reden om te veronderstellen dat we afstevenen op een razendsnel verdwijnen van het drijfijs, integendeel. Hoe de minimale zomerse ice extend  zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen weet niemand. Wetenschappers die menen te weten dat binnen 25 a 35 jaar het drijfijs verdwenen is baseren zich op de vigerende klimaatmodellen voor wat betreft de ontwikkeling van de globale temperatuur. Op een andere plaats op de site is al aangegeven dat die voorspellingen al vanaf 2002 niet meer overeenkomen met het werkelijke temperatuursverloop. Dat werkelijke verloop valt nu al buiten de bandbreedte van de klimaatmodellen die het IPCC in haar vierde rapport hanteert.
 

 


13 december 2009 

Wat doet men op de Conferentie in Kopenhagen met lastige vragenstellers?

 

 

Journalist Phelim McAleer van de film "Not Evil Just Wrong"  stelt in Kopenhagen professor Schneider van Stanford University een vraag over Climategate. De assistente van Schneider probeert de lastige vragensteller de microfoon uit handen te nemen.

Uiteindelijk wordt McAleer door een UN veligheidsbeambte gedwongen te stoppen met vragen stellen en filmen.
McAleer is geaccrediteerd journalist, maar sommige vragen mag men blijkbaar niet stellen. Zo rekenen we in Kopenhagen af met lastige journalisten.  We laten ons feestje niet bederven!

Kijk naar het YouTube filmpje hier.  

Het Center for Ocean Solutions heeft een iets langer videootje van de confrontatie tussen McAleer en Schneider. Deze wordt graag op alarmistische blogs getoond om de "ware"  toedracht te laten zien. Let op hoe het stuk waarin McAleer het zwijgen wordt opgelegd hier ontbreekt. Haperde de camera even? Zie de video hier.


12 december 2009

NRC revisited: Wetenschappers die belangrijk werk deden voor het klimaatpanel IPCC liggen onder vuur.

 

  Dat was de kop boven het artikel van Karel Knip dat op 5 december j.l. in het NRC is verschenen. Een ingezonden reactie naar de krant heeft het helaas niet gehaald (wie is de peer-reviewer aan de poort van het NRC?).  Daarom is de reactie hier onder weergegeven. 
 

Geachte redactie

Men zou uit het artikel van Karel Knip kunnen afleiden dat het allemaal wel meevalt met de malversaties van Mann en Jones. Het tegendeel is echter waar.  Dat bewijst niet alleen het onderzoek dat de University of East Anglia gestart is naar Phil Jones, maar  - en dat bleef in het artikel onvermeld - dat ook het bestuur van de Pennsylvania State University een onderzoek is begonnen naar de vermeende malversaties van Michael Mann. Bovendien heeft Rajendra Pachauri , directeur van het VN klimaatbureau IPCC, op 4 december aangekondigd dat hij een onderzoek wil naar “Climategate” en de mogelijke betrokkenheid van medewerkers van het IPCC.

Knips betoog dat de hockeystickgrafiek van Mann geen  doorslaggevende rol heeft gespeeld in het klimaatonderzoek is op zijn minst discutabel te noemen. Immers , de grafiek heeft vanaf de publicatie in1998 tot en met het derde rapport  van het IPCC een dominante plaats ingenomen in het klimaatdebat. Met deze grafiek moest  immers voor iedereen duidelijk zijn dat de opwarming van de laatste eeuw  “uniek” was. Pas nadat vanaf 2005 steeds duidelijker werd dat de grafiek onjuist was is hij van het klimaattoneel verdwenen. In het vierde rapport van het IPCC uit 2007 komt de grafiek dan ook niet meer voor.

In 2006 heeft het Amerikaanse Congres aan een drietal vooraanstaande wetenschappers gevraagd een onafhankelijk rapport uit te brengen over de hockeystickgrafiek van Mann.  Dit zogenaamde Wegman Report  was voor Mann vernietigend. Niet alleen was er ernstige kritiek op de statistische methode die Mann gehanteerd had, maar het rapport laakte ook het gesloten wereldje waarin paleoklimatologen opereren. Het rapport stelt hierover: “…that authors in the area of paleoclimate studies are closely connected and thus ‘independent studies’ may not be as independent as they might appear on the surface. ”. En dat laatste is nu precies wat met het uitlekken van de CRU-emails duidelijk geworden is.

De door Knip aangehaalde recente publicatie van Mann en zijn bevindingen dat er weliswaar sprake is van een Middeleeuws Optimum  maar dan lokaal en niet mondiaal, heeft bij menigeen verbazing gewekt. Niet in de laatste plaats omdat er in zeker  10 “peer reviewed”  publicaties  in Azië een Middeleeuws Optimum is aangetoond. Voor het zuidelijk halfrond geldt datzelfde voor  8 publicaties.
 


11 december 2009

Het wordt echt warmer, wat sceptici ook zeggen

 

   Dat is de kop boven een artikel van wetenschapsjournalist Karel Knip van het NRC  van 9 december j.l.. Erbij afgedrukt een grafiek van de temperatuuranomalie vanaf 1850, bron WMO. Dat is de VN-organisatie die deze week een persbericht lanceerde (in Kopenhagen) met wat statistische gegevens van het afgelopen decennium. Nu is dat decennium nog niet afgelopen, maar dat weerhield het WMO er niet van om nu alvast een persbericht uit te brengen. Men moet immers het ijzer smeden als het warm is, toch? Het WMO kan men nu definitief bijzetten in de afdeling science-politics van  de UNO, naast bijvoorbeeld het IPCC.

Was Karel afgelopen zaterdag al in de weer om Michael Mann te zuiveren van alle nare emailtjes die door Climategate naar boven waren gekomen, nu haalt Karel wederom fors uit naar alle klimaatsceptici. Laten we het artikel van Karel eens nader bekijken. Allereerst de kop, die sticht verwarring. Bedoelt Karel nu met “Het wordt” de toekomstige temperatuurontwikkeling, of doelt hij hier op het temperatuurverloop dat achter ons ligt? Hieronder de grafiek van WMO: 

Laten we met de laatste variant beginnen. Ik ken persoonlijk geen enkele klimaatscepticus die ontkent dat het de afgelopen 150 jaar een klein beetje warmer (0,7 graden) geworden is. Nu ken ik niet alle sceptici, er zal zeker hier en daar iemand rondlopen die zulks beweert, maar ik ken er geen één. Het is ook onder klimaatsceptici helemaal geen issue. Wel is een punt van discussie of de temperatuurmetingen wel correct zijn.  Denk aan de commotie rond de meetstations in de USA (op parkings, nabij airco’s etc.), het meetpunt in De Bilt dat jarenlang verkeerd stond, en de diverse “correcties”  die zijn toegepast op de raw data van diverse meteo instituten. En natuurlijk niet te vergeten de verdwenen raw data van CRU.

Dan is er de  mogelijkheid dat Karel zeker weet dat het in de toekomst warmer wordt. Dat wijst op of een zeldzame gave van Karel om in de toekomst te kijken, of op een stevig vertrouwen van hem in de robuustheid van klimaatmodellen. Ik ga ervan uit dat het het laatste is. Over de robuustheid van de klimaatmodellen  kan men discussiëren, en dat gebeurt ook volop in de gemeenschap van klimatologen. Op deze site is al een paar maal genoemd het enige lopende onderzoek door klimatologen onder klimatologen, van  D.Bray en H.von Storch van het Institute for Coastal Research in Duitsland ( D.Bray & H. von Storch, The Perspectives of Climate Scientists on Global Climate Change, 2007, Geesthacht) . Zij hebben twee maal, met een tussenpoze van 7 jaren, een grote groep klimaatwetenschappers geïnterviewd over allerlei aspecten van de klimaatwetenschap. Hieronder staat een grafiek die aangeeft wat klimatologen denken over de stelling:  Climate models can accurately predict climatic conditions of the future.  De grafiek spreekt voor zich. Karel Knip zou zich dus bijna helemaal links in de grafiek bevinden, tussen een handjevol klimatologen.

 

Volgende stukje. Karel schrijft: “De gemiddelde temperatuur op aarde was in het eerste decennium van de 21e eeuw hoger dan in elk voorafgaand decennium in de moderne tijd. Zeker was hij het hoogste van de afgelopen 150 jaar. Dat maakte de VN-organisatie voor meteorologie (WMO) dinsdag bekend.”    Mmmm. Even kijken wat het persbericht van het WMO precies vermeldde. Op de site van het WMO  staat het: “The decade of the 2000s (2000–2009) was warmer than the decade spanning the 1990s (1990–1999), which in turn was warmer than the 1980s (1980–1989).” 

Dat is toch wat anders dan Karel beweert. Misschien is Karel in de val gelopen van veel andere media, en heeft hij het bericht van de NOS-site overgenomen? Die moderne tijd noemt het WMO in elk geval niet. Het WMO vergelijkt de temperatuur van het huidige decennium (dat nog niet ten einde is!) met de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Of begint de Moderne tijd voor Karel in 1980?

Verderop in het artikel noemt Karel de bronnen van het WMO: NOAA, NASA, en CRU.  Oeps, het CRU! Hebben we dat instituut al niet eens vaker langs zien komen de afgelopen weken, in het kader van Climategate? Karel schrijft:  “De CRU is momenteel in het nieuws door de illegale publicatie van zijn e-mailverkeer”.    Niets zegt Karel over de malversaties die uit dat emailverkeer naar voren zijn gekomen, alleen maar de mededeling dat de publicatie ervan illegaal is!  Wil Karel niets weten van wetenschappelijke fraude, alleen maar omdat de wijze waarop het “bewijs” verkregen is wellicht juridisch niet in de haak is?  Deze vorm van opportunisme zag men ook al bij minister Cramer. Een slimme manier om niet te hoeven reageren op  de inhoud.

Volgende alinea: “De uitkomsten van de streng getoetste  WMO-analyses  stemmen niet overeen met de conclusies op websites, blogs en fora van ‘klimaatsceptici’, personen die de opwarming nog ontkennen of aan natuurlijke oorzaken toeschrijven”.   Streng getoetste?  Nergens op de site van het WMO kan men enige informatie vinden over de wijze waarop getoetst is. Moet deze formulering dienen om het gewicht van  de WMO-analyses te vergroten?  Of vindt Karel dat het feit dat de data afkomstig is van nationale meteorologische instituten al voldoende gewicht in de schaal legt om van strenge toetsing te kunnen spreken? Dat kan hij toch niet serieus menen na de consternatie die in diverse landen is ontstaan over het “aanpassen” van de raw data van de temperatuur.  Spreken of schrijven in superlatieven is altijd een zwaktebod in een discussie.

En: “….stemmen niet overeen met de conclusies op websites, blogs en fora van ‘klimaatsceptici’ , personen die de opwarming  nog ontkennen of aan natuurlijke oorzaken toeschrijven”.  Dat was ook een argument dat minister Cramer, gisteren in de Tweede kamer, gebruikte.  Zoals reeds gezegd, ken ik geen enkele scepticus die ontkent dat er recent enige opwarming heeft plaatsgevonden.   Dat Karel dit wederom naar voren brengt lijkt sterk op het mechanisme : “Create your own enemy and shoot 'm”.  Als Karel echter er  wat ander mee wil zeggen, namelijk dat klimaatsceptici twijfelen aan de dominatie van de antropogene factor in de recente opwarming,  dan heeft hij gelijk. In het Summary for Policymakers  van het vierde rapport van het IPCC staat onomwonden dat de mens voor minstens 90%  verantwoordelijk is voor de recente opwarming. Minister Cramer sprak zelfs van 95%. Daar hebben sceptici inderdaad problemen mee.  Hoe komt het IPCC aan die 90%?   Fred Singer, voormalig professor en oprichter van  het National Weather Bureau's Satellite Service Center van de USA denkt dat die 90% met handopsteken bij het IPCC is verkregen.  Andere informatie ontbreekt. Gezien het sterk politieke karakter van de Summary for Policymakers lijkt dat niet onwaarschijnlijk.

Klimaatsceptici ontkennen niet dat CO2 een broeikasgas is.  Maar ze ontkennen ook niet – zoals veel alarmisten doen-  dat er óók (een deel denkt zelfs in grote mate) natuurlijke factoren een rol spelen. Hoe is het anders te verklaren dat de temperatuurstijging al begon in 1910 en doorging tot 1940, terwijl pas na 1950 de uitstoot van CO2  flink op gang kwam? En hoe verklaar je anders dat er tussen 1940 en 1975 sprake was van een lichte afkoeling op aarde, terwijl toen juist de uitstoot van CO2 sterk toenam? En hoe verklaar je dat er sinds 2002 sprake is van een gelijkblijven van de gemiddelde temperatuur op aarde, terwijl in dezelfde periode het CO2-gehalte van de atmosfeer gestaag steeg?

Hoe kan dit laatste, als de opwarming het gevolg is van CO2-toename, en volgens het IPCC de antropogene factor op minstens 90% geschat dient te worden? Gelijkblijven van de temperatuur sinds 2002 kan alleen maar als er minstens één andere factor is die dwingend de temperatuur bepaalt. Volgens  een aantal wetenschappers is de zon de dominante factor. Binnenkort gaat er in het weer opgestarte CERN in Geneve een onderzoek, CLOUD genaamd, van start naar de invloed van de zon op wolkvorming.

 

Verder met Karel:  “De WMO grafieken laten zien dat er hooguit sprake is van een stagnatie van een jaar of vier.”.  Hier gaat Karel toch duidelijk de fout in. Bestudering van de grafieken die onafhankelijk van aardse meetfouten en “correcties”  gemaakt worden, namelijk op basis van de satellietmetingen van MSU/AMSU  sinds 1979, laten toch echt een vlak verloop zien vanaf 2002. Zie de grafiek hierboven van de MSU/AMSU metingen. De data van die satellietmetingen zijn te vinden op de site:  http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/uahncdc.lt . Overigens, wie zich verbaast over het verschil tussen de bovenstaande grafiek en die van het WMO, moet bedenken dat de schaal van de vertikale as op wonderbaarlijke wijze dingen kan benadrukken! Hieronder staat dezelfde WMO-grafiek als in het begin van het artikel, maar dan met dezelfde vertikale schaalverdeling als die van de MSU/AMSU grafiek.  Overigens ook wonderbaarlijk: de satellietmetingen geven de afgelopen decennia een minder sterke opwarming te zien dan de thermometermetingen van de bronnen van het WMO.

Terug naar de tekst. Karel beweert dat  er hooguit sprake is van een stagnatie van een jaar of vier. Hoezo 4 jaar,  Karel? Waar vind je dat?   Conservatief bekeken is de temperatuur al 8 jaar niet meer aan het stijgen. Stagnatie is niet het woord, want dat suggereert dat er sprake is van een tijdelijke stop in de stijging. Overigens veroorzaakt de stop in de stijging dat het temperatuurverloop van de aarde momenteel voor het eerst buiten de zogenaamde bandbreedte van de opwarming valt volgens de klimaatmodellen van het IPCC.

De laatste zin: “Overigens blijkt de opwarming van de aarde ook uit het smelten van gletsjers en de permafrost, de opwarming van de oceanen, het verdwijnen van het zeeijs rond de Noordpool, het zware verlies aan landijs op Groenland, de verkorting van het sneeuwseizoen en de stijging van de zeespiegel. ”  Een hele rits “bewijzen”  voor een verschijnsel (de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur met rond 0,7 graden sinds 1850) dat in het algemeen niet betwist wordt door klimaatsceptici.  Wat wel betwist wordt is de link die al te makkelijk gelegd wordt tussen dit verschijnsel en de stijging van het CO2-gehalte en daarmee met de antropogene factor. Voor wie zijn oor te luisteren wil leggen buiten het kringetje van IPCC en KNMI is er een veelheid aan wetenschappelijke discussies gaande over dit onderwerp. Het reeds genoemde CLOUD-project van het CERN is een van de vele spin-offs van die discussie. Over twee van de genoemde “bewijzen” , het verdwijnen van het Arctisch zeeijs   en de stijging van de zeespiegel, staan hieronder grafieken van de recentste gegevens, met bron uiteraard.

Drijfijsoppervlakte, bron IARC-JAXA. Duidelijk is te zien dat het zomerijs op de Noordpool na het dieptepunt van 2007 zich aan het herstellen is.


Zeespiegelstijging  afgelopen eeuw, publicatie S.Holgate uit 2007 ( Holgate, S. J. (2007) "On the decadal rates of sea level change during the twentieth century", Geophysical Research Letters, 34, L01602 ).  Geen versnelling in zeespiegelstijging, alleen de natuurlijke stijging  zoals we die kennen na elke ijstijd. Zelfs een afvlakking aan het eind.

 

En nog een:  de University of Colorado  houdt al sinds jaar en dag data bij van diverse zeegegevens, waaronder  zeespiegelgegevens. Sinds zeer lange tijd worden van de zeespiegel zogenaamde getijdemetingen bjgehouden op veel plaatsen langs de kusten van alle continenten. Sinds 1992 zijn er bovendien satellietgegevens over de zeespiegel beschikbaar, toen  de TOPEX/POSEIDON  satelliet de ruimte in ging . Deze satelliet heeft gefungeerd van 1992 tot 2005. Vanaf 2001 is er bovendien de Jason-1 , die als opvolger van de TOPEX/POSEIDON bedoeld was.  De Jason meet het zeeniveau elke 10 dagen, met een nauwkeurigheid van 3 a 4 mm. Deze satellietgegevens plus de getijdegegevens worden door de Universiteit gebruikt om onderstaande grafiek samen te stellen.

Er is zelfs sprake van een afvlakking vanaf 2003!

 

Kom op Karel, volgende keer een beetje minder vooringenomenheid!


9 december 2009
De schrijver Leon de Winter heeft  afgelopen zaterdag in het NRC de ruimte gekregen om te zeggen wat hij op zijn lever had voor wat betreft de klimaathype. In zijn inleiding schreef hij:  " Wie wil onderzoeken waarom klimaatwetenschappers blijven beweren dat de aarde opwarmt door CO2-uitstoot heeft pech, want de data zijn niet vrij toegankelijk. Maar voor wij ons in Kopenhagen vastleggen op verstrekkende maatregelen, moet de onderste steen boven komen."  

Dat hij daarmee niet overal vrienden heeft gemaakt bleek wel uit diverse zure reacties van lezers in dezelfde krant van maandag j.l. en op de site van NRC.

 

 

Vandaag schreef Leon de Winter op Elsevier.nl  een open brief aan de hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarin verwijt hij deze dat hij afgelopen maandag een hel-en-verdomenis-commentaar heeft geschreven over de klimaattop in Kopenhagen.   Hij schrijft:

                    Geachte Pieter Broertjes,

Afgelopen maandag drukte de Volkskrant, waarvan u de hoofdredacteur bent, onder uw verantwoordelijkheid een hoofdredactioneel commentaar af over de Klimaatconferentie in Kopenhagen. Het hel-en-verdoemenis-commentaar was gebaseerd op de volgende twee zinnen: 'De feiten spreken voor zich: van de afgelopen veertien jaar behoren er elf tot de warmste uit de geschiedenis. In wetenschappelijke tijdschriften gaat de discussie niet langer over de vraag of de schuld bij de mens ligt, maar over hoe lang we nog hebben om de schade te beperken.'

Ik wil deze zinnen even wat preciezer bestuderen. U schrijft: ‘De feiten spreken voor zich.’ Was dat maar waar! De feiten die onder de hypothese van de klimaatopwarming liggen, zijn niet vrij toegankelijk. Dat is bizar. Wat hebben de klimaatonderzoekers die die feiten voor zich houden toch te verbergen? ‘Van de afgelopen veertien jaar behoren er elf tot de warmste uit de geschiedenis.’ Waarop baseert U deze uitspraak? In de geschiedenis van de aarde is het talloze malen warmer geweest dan nu; tussen 900 en 1300 heerste het Middeleeuwse Optimum. En volgens metingen was 1934 het warmste jaar, niet 1998. 

Het gekke is, ik beschik over geheel andere ‘feiten’ dan u. De feiten zijn dus kennelijk niet zo heel duidelijk. ‘In wetenschappelijke tijdschriften gaat de discussie niet langer over de vraag of de schuld bij de mens ligt, maar over hoe lang we nog hebben om de schade te beperken.’ Wat is dit voor stelling? De discussie tussen onderzoekers is fel, uitvoerig, diepgravend. Het ‘feit’ dat de ‘tijdschriften’ een bepaalde discussie niet voeren, kan ook aan de tijdschriften liggen: ze weren onderzoekers die kritisch zijn over onheilsvoorspellers. 

Hierna volgt een enorme lijst met Australische en Nieuw-Zeelandse wetenschappers , plus een nog langere lijst met Amerikaanse wetenschappers die protesteren tegen het juk van de klimaatalarmisten.  Een groot deel van deze wetenschappers is ook terug te vinden onder `De Dogma´s`  in het hoofdstuk `Er is consensus`.

Daarna gaat de Winter verder:

Zo, meneer Broertjes, wat zei u ook al weer?  ‘De feiten spreken voor zich: van de afgelopen veertien jaar behoren er elf tot de warmste uit de geschiedenis. In wetenschappelijke tijdschriften gaat de discussie niet langer over de vraag of de schuld bij de mens ligt, maar over hoe lang we nog hebben om de schade te beperken.’ Ach, laten we zeggen: Uw woordkeuze was niet handig.

O ja, nog even dit: gisteren besteedden alle kranten in Nederland, en zo ongeveer alle media in de wereld, aandacht aan een persbericht van de World Metereological Organization (WMO). De afgelopen negen jaar zouden de warmste in de geschiedenis zijn geweest (daar komt uw hoofdredactioneel vandaan). Dit staat er op het einde van dat persbericht van de WMO: ‘The WMO global temperature analysis is thus based on three complementary datasets. One is the combined dataset maintained by both the Hadley Centre of the UK Met Office and the Climatic Research Unit, University of East Anglia, United Kingdom. Another dataset is maintained by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) under the United States Department of Commerce, and the third one is from the Goddard Institute of Space Studies (GISS) operated by the National Aeronautics and Space Administration (NASA). The content of the WMO statement is verified and peer-reviewed by leading experts from other international, regional and national climate institutions and centres before its publication.’

Ofwel, de belangrijkste set data was afkomstig van het instituut in East Anglia dat inmiddels bekend staat – sinds de e-mails op straat liggen - als een centrum waar de wetenschap ondergeschikt is aan de propaganda. En dat NASA-instituut is de plek waar James Hansen zijn beruchte ‘hockeystick’ grafiek in elkaar heeft geknutseld. Het weigert tot op de dag van vandaag inzage te geven in de onderliggende data, rekenmethodes en statistieken die het gebruikt.

En wat zeggen die e-mails ook al weer over ‘peer-review’? Uw krant heeft zich al jaren geleden achter de klimaat-apocalyps geschaard – dissidente geluiden zijn er zo goed als verboden want de reputatie van u en uw wetenschapsredacteuren mogen niet onder druk komen. Het zou zo fijn zijn als uw krant redelijk en evenwichtig over deze complexe materie zou berichten. 

Bravo, Leon!

Er is maar één consensus, en dat is de consensus onder klimaatalarmisten dat er onder klimaatwetenschappers consensus is.


5 december 2009

Op weg naar Kopenhagen
 


Wie zijn er allemaal op weg naar Kopenhagen? Allereerst natuurlijk de officiële afgevaardigden van 192 deelnemende landen, plus de officiële sprekers. Er worden in totaal meer dan 15.000 mensen verwacht: politici, adviseurs, diplomaten, campagnevoerders en journalisten. Op een paar Denen na die in de buurt wonen van het congrescentrum en de fiets pakken, zullen al deze 15.000 mensen niet CO2-neutraal reizen. De meesten zullen worden ingevlogen, waarbij heel erg veel extra CO2 de lucht  in wordt gestoten. 


Met behulp van de Adviseur-Klimaatwijs-Op-Reis-module van Milieucentraal  kan men een schatting te maken van de totale extra uitstoot aan CO2 van al die reizigers naar Kopenhagen. Het blijft natuurlijk nattevingerwerk,  maar men kan desondanks toch een globaal idee krijgen.  Bij de volgende aanname:  12.000 mensen vliegen, de gemiddelde afstand die gevlogen wordt van 6000 km, 2000 personen komen per middenklasse auto en reizen met 2 personen (gemiddelde afstand 1000 km) , en 1000 komen per trein (ook 1000 km), dan komen we op een totale extra uitstoot van ruim 36 miljoen kg CO2 ! Omgerekend in bomen (dat doet de site ook)  is dat 1,8 miljoen bomen.

Nu is wat extra uitstoot van CO2  niet zo erg uit klimaatoogpunt beschouwd (zie onder “Feiten”  het hoofdstukje over CO2 – sensitivity), maar voor mensen die onder de indruk zijn van wat klimaatmodellen allemaal kunnen, moet dit toch beangstigend zijn.  Bovendien zou er door die 36 miljoen kg extra CO2  zomaar een tipping point bereikt kunnen worden, waardoor de aarde in een hels inferno verandert!  Ik vermoed zelfs dat die 36 mljoen kg toch nog aan de lage kant is. Zo is de duurste vliegklasse die de Adviseur-Klimaatwijs-Op-Reis-module aanbiedt de economy klasse, en men kan er van uit gaan dat de meesten business klasse zullen reizen. Minder stoelen , dus meer uitstoot pp. President Obama heeft zelfs een vliegtuig helemaal voor zichzelf en zijn staf  beschikbaar.

Overigens:  Barack Obama heeft drie dagen voor de start van de klimaattop  laten weten dat hij op de laatste dag van de top aanwezig zal zijn en niet al op 9 december. "De president vindt dat de belangrijke rol van de VS zonder twijfel efficiënter zal zijn als hij deelneemt aan het einde van de top van Kopenhagen op 18 december in plaats van 9 december" meldde de woordvoerder van het Witte Huis, Robert Gibbs. Al Gore heeft onverwachts aangekondigd dat hij helemaal niet (met zijn privéjet)  kan komen, althans niet op die aangekondigde massale meeting met dure plaatsen. Zijn speech was voor 16 december ingepland. Als reden wordt een vaag agendaprobleem opgegeven (“unforeseen changes in his schedule”).  Daar staat weer tegenover dat meer dan 100 staats- of regeringsleiders hebben aangekondigd ook aanwezig te zullen zijn (het lijkt wel of er geld uitgedeeld gaat worden!). Die komen zeker niet met een lijnvlucht naar Kopenhagen.

De grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen weken ook heel erg "op weg naar Kopenhagen". Heel veel ruimte voor Kopenhagen,  bijna geen enkele aandacht voor Climategate.  Dr. Richard North  viel het ook op dat er in de Angelsaksische landen in de gevestigde media weinig aandacht was voor Climategate, terwijl er juist op het internet erg veel aandacht was voor de kwestie. Om die discrepantie te kunnen meten heeft hij de Tiger Woods Index bedacht. Dat is de verhouding tussen het aantal internetpagina's  van een item op Google News en het aantal artikelen in de reguliere media. Wat bljkt? Climategate staat met kop en schouders op nummer 1!  En dan te bedenken dat in de Angelsaksische media nog enige aandacht voor Climategate was, in tegenstelling tot de Nederlandse media. Hier is de ranking:

1. Climategate: 28.400.000 : 2.930 = 9693
2. Afghanistan: 143.000.000 : 154.145 = 928
3. Obama: 202.000.000 : 252.583 = 800
4. Tiger Woods: 22.500.000 : 46.025 = 489
5. Gordon Brown: 12.300.000 : 37.021 = 332
6. Climate change: 22.200.000 : 68.419 = 324
7. Sally Bercow: 25.000 : 86 = 290
8. David Cameron: 545.000 : 4837 = 113
9. Meredith Kercher: 261.000 : 3471 = 75
10. Chilcot Inquiry: 125.000 : 4350 = 29

Let ook even op het verschil tussen nummer 1 en nummer 6 !

 \Wie in ieder geval wel gaat is een stevige delegatie van Wageningen Universiteit. In het universiteitsblad Publitas staat het allemaal uitgebreid te lezen (pag. 8 t/m 10). Professor Vellinga zal gastheer zijn in het Holland Climate House.

Wanneer is Kopenhagen voor de professor geslaagd? “Als we nieuwe ideeën oppikken en een netwerk van internationale klimaatonderzoekers smeden ”. Dat internationale netwerk van klimaatonderzoekers, is dat er niet al?  Met als hubs de Pennsylvania State University en  University of East Anglia in Norwich?

 

Zie ook onder “Dogma’s”  het hoofdstuk “Natuurrampen”. Nieuwe ideeën zijn overigens de laatste dagen  al rijkelijk uitgestrooid als gevolg van Climategate. In hetzelfde blad van Wageningen Universiteit is in een hoekje op pagina 5 ook een ander “Wagenings geluid”  te lezen. Wie zich verbaast over de grote delegatie van de universiteit moet de visie van ex-gastdocent Oldenkamp maar eens lezen (zie hieronder). Misschien dat professor Vellinga zomaar in zijn eigen huisblad, zonder ver te hoeven reizen,  een meesterlijk idee op had kunnen doen.

         
 


4 december 2009

Kilimanjaro revisited

Dirk Verschuren e.a. hebben gisteren in Nature een artikel gepubliceerd genaamd  Half-precessional dynamics of monsoon rainfall near the East African Equator. ( Dirk Verschuren e.a., Half-precessional dynamics of monsoon rainfall near the East African Equator, (2009), Nature 462, 637-641).

 

Ik schreef een maand geleden al over de Kilimanjaro  (zie item 3 november j.l.) ,  toen het NRC uitgebreid berichtte over het verdwijnen van ijs op de Kilimanjaro. Natuurlijk kreeg de “global warming” de schuld.  Het afsmelten van het ijs op de Kilimanjaro is een kroonjuweel van Al Gore, die daarin het bewijs ziet dat de mens de temperatuur op aarde flink aan het opstoken is. In het item van 3 november j.l. berichtte ik reeds dat er overweldigend bewijs is dat die afsmelting vooral een natuurlijke oorzaak heeft, maar dat de mens een handje helpt door veranderend bodemgebruik in de omgeving.

De studie van Verschuren e.a. toont aan dat het ijs op Afrika’s hoogste top zijn bestaan niet alleen te danken heef aan kou, maar vooral aan de grote hoeveelheid neerslag die viel aan het begin van het Holoceen. Het regelmatig smelten van de ijskap op de Kilimanjaro blijkt onderdeel van een natuurlijk proces van droge en natte perioden, en is dus niet alleen het resultaat van milieuschade die de mens aanricht.

Verschuren en collega’s deden sedimentonderzoek in het kratermeer Chala, op de grens van Tanzania en Kenia. Door te kijken naar de verhouding tussen de stoffen van binnen het meer zelf, en de stoffen die door regen ingespoeld waren kon men een reconstructie maken van de veranderingen in de hoeveelheid neerslag van de laatste 25.000 jaar.

Het  bleek dat dit gedeelte van Afrika vaker te maken heeft met periodes van zware moessonregens afgewisseld door periodes met minder heftige regens. Doordat de Kilimanjaro dichtbij de evenaar ligt, is er ongeveer eens in de 11.500 jaar een periode van hevige moessons, in gebieden verder van de evenaar komt zo'n intensieve moessontijd maar eens in de 23.000 jaar voor. 

 

Wereldwijde klimaatvariaties worden op lange en korte termijn voornamelijk gestuurd door veranderingen in de hoeveelheid inkomende zonnestraling. Zie hiervoor onder  “Nieuwe inzichten”   de hoofdstukken over de zon en zonnecycli.  Doordat de aardas een tolbeweging maakt (precessie), krijgt niet elk gebied evenveel zonnestraling. Juist rond de evenaar is die variatie in straling erg groot, en dat is weer van invloed op de intensiteit van de moessonregens. Het gevolg is dat equatoriaal Oost-Afrika twee keer zo vaak te maken heeft met hevige regenperiodes en tijden van extreme droogte.

Afrika lijkt nu aan het einde te komen van zo'n droge periode, logisch dus dat de ijskap momenteel klein is. Als de moessons heviger worden krijgt de Kilimanjaro vanzelf weer meer sneeuw en ijs.


3 december 2009

Michael Mann ontdekt Middeleeuws Optimum........ of toch niet? 

  Michael Mann  (de man achter de beruchte hockeystickgrafiek en speler in Climategate)  publiceerde 27 november j.l. een nieuwe reconstructie van de temperatuur op aarde gedurende het afgelopen millenium. En wat blijkt? Het Middeleeuws Optimum en de Kleine IJstijd bestaan!

Was de fameuze grafiek van Mann, die dank zij het IPCC bijna 8 jaar het klimaatdebat foutief heeft beïnvloed, nog tot 1900  zo recht als het handvat van een hockeystick  ( zie de grafiek hieronder ) , nu heeft ook Mann een Middeleeuws Optimum en een Kleine IJstijd ontdekt.   

In diverse artikelen  over de recente publicatie van Mann op populair-wetenschappelijke sites  is  echter niets te vinden is over de opschudding die in klimaatland is ontstaan als zou Mann ook in dit artikel de bekende Tiljander-serie wederom omgekeerd hebben gebruikt (later hierover meer). Ook lees je niets over de controversiële rol van Mann in het Climategate-schandaal . Opmerkelijk.
 

Manns bevindingen dat het Middeleeuws Optimum en de Kleine IJstijd vooral lokale verschijnselen zijn staan haaks op vele andere studies die samen  toch echt iets anders tonen.  Zo heeft Loehle op basis van non-treering proxies een temperatuurreconstructie gemaakt van de globale temperatuur  voor de afgelopen 2000 jaar. ( A 2000-year global temperature reconstruction based on non-treering proxies. Energy & Environment 18(7-8): 1049-1058).  In 2008 publiceerde Loehle een toevoeging (Correction to: A 2000-Year Global Temperature Reconstruction Based on Non-Tree Ring Proxies,” by Craig Loehle and J. Huston McCulloch). Hieruit is de onderstaande grafiek van de gereconstrueerde globale temperatuur: 

 

De blauwe lijn is gebaseerd op de ruwe data, de rode en groene onstaan door het toepassen van bepaalde statistische technieken.  Duidelijk is het Middeleeuws Maximum en de Kleine IJstijd te zien. 

In zijn nieuwe publicatie erkent Mann dat er sprake is van een Middeleeuws maximum en een Kleine IJstijd, maar dat dit geen globale fenomenen zijn maar dat ze een lokaal karakter hebben. Je kunt je in dit verband afvragen wanneer een verschijnsel globaal genoemd mag worden.  Elk paleoklimatologisch onderzoek is immers lokaal!

De meelezende klimaatalarmist zal nu denken:  die Loehle, misschien is dat die ene skepticus die wat anders beweert dan die 99% andere wetenschappers,  de science is toch settled? Helaas,  het onderzoek van Loehle is gebaseerd op een zestiental publicaties van gerespecteerde wetenschappers  van non-treering onderzoek. Hier is het lijstje:

The series used were: GRIP borehole 18O temperature (Dahl-Jensen et al., 1998); Conroy Lake pollen (Gajewski,
1988); Chesapeake Bay Mg/Ca (Cronin et al., 2003); Sargasso Sea 18O (Keigwin,1996); Caribbean Sea 18O (Nyberg et al., 2002); Lake Tsuolbmajavri diatoms (Korhola et al., 2000); Shihua Cave layer thickness (Tan et al., 2003); China composite (Yang et al., 2002) which does use tree ring width for two out of the eight series that are averaged to get the composite, or 1.4% of the total data input to the mean computed below; speleothem data from a South African cave (Holmgren et al., 1999); SST variations (warm season) off West Africa (deMenocal et al., 2000); SST from the southeast Atlantic (Farmer et al., 2005); SST reconstruction in the Norwegian Sea (Calvo et al., 2002); SST from two cores in the western tropical Pacific (Stott et al., 2004); mean temperature for North America based on pollen profiles (Viau et al.,
2006); a phenology-based reconstruction from China (Ge et al., 2003); annual mean SST for northern Pacific site SSDP-102 (Latitude 34.9530, Longitude 128.8810) from Kim et al. (2004); and Spannagel Cave (Central Alps) stalagmite oxygen isotope data (Mangini et al., 2005).

De Duitse blog ScienceSkepticalBlog  (engelstalig) heeft naar aanleiding van Manns nieuwste publicatie  een kaart gepubliceerd met daarop aangegeven de resultaten van nog  veel meer paleoklimatologische onderzoeken waarin het Middeleeuws Maximum en de Kleine IJstijd naar voren komen.


Klik hier voor het openen van de interactieve kaart.  Door op een grafiekje te klikken krijgt men niet alleen een uitvergroting van de grafiek, maar ook alle gegevens van de publicatie waaruit de grafiek stamt. 

Wat blijkt ? Over de gehele wereld is het Middeleeuws Optimum  te vinden, maar natuurlijk wel overal lokaal! Overigens is de kaart niet volledig. Zo ontbreekt de publicatie van Tiljander uit 2003 (Mia Tiljander,  A 3000-year palaeoenvironmental record from annually laminated sediment of Lake Korttajärvi, central Finland, (2003), Boreas, Vol. 26, p 566–577. Oslo ). Tiljander concludeert in dit onderzoek: “We were able to distinguish two known climate periods, the cold event at around 900 BC and the Medieval Climate Anomaly at AD 980–1250. There are also minor evidences of the climate fluctuations during the Little Ice Age: two periods AD 1580–1630 and AD 1650–1710 indicate a slightly wetter and colder climate than today.” Over Tiljander en Mann een andere keer meer.


 2 december 2009


Bron:  Thechillingeffect.org

 Phil Jones treedt  (tijdelijk?) terug

Phil Jones van het door compromitterende emails in opspraak geraakte  CRU van de University of East Anglia treedt voorlopig terug als directeur van het bekende klimaatinstituut.  Hij doet dit vanwege een onafhankelijk onderzoek dat is gestart naar wat  in de volksmond Cimategate heet.

Hier het volledige persbericht van de universiteit: 

"Professor Phil Jones has today announced that he will stand aside as Director of the Climatic Research Unit until the completion of an independent Review resulting from allegations following the hacking and publication of emails from the Unit. Professor Jones said: "What is most important is that CRU continues its world leading research with as little interruption and diversion as possible.  After a good deal of consideration I have decided that the best way to achieve this is by stepping aside from the Director's role during the course of the independent review and am grateful to the University for agreeing to this.  The Review process will have my full  support." 

Vice-Chancellor Professor Edward Acton said: "I have accepted Professor Jones's offer to stand aside during this period. It is an important step to ensure that CRU can continue to operate normally and the independent review can conduct its work into the allegations. “We will announce details of the Independent Review, including its terms of reference, timescale and the chair, within days. I am delighted that Professor Peter Liss, FRS, CBE, will become acting director.”"


1 december 2009

Hoezo nauwelijks publicaties van klimaatsceptici?

 

Onder de titel "450 Peer-Reviewed Papers Supporting Skepticism of "Man-Made" Global Warming" heeft Andrew op de site Popular Technology een lijst gepubliceerd van  
 

van 450 peer-reviewde publicaties die gerangschikt kunnen worden onder de noemer klimaatsceptisch. Andrew benadrukt dat de lijst verre van compleet is. Commentaren, correcties, errata, antwoorden en toegevoegde papers zijn door hem niet meegeteld.  De lijst zal door hem regelmatig worden aangevuld.

Dit is vooral interessant voor al diegenen die voortdurend roepen dat  " 99% "  van de wetenschappers of "bijna 100%" van de publicaties de klimaatalarmisten gelijk geven. Dat is natuurlijk wetenschappelijk bezien niet zo interessant, omdat het niet gaat om "de meeste stemmen gelden " of om wie de hoogste stapel publicaties heeft. Maar het wordt vaak wel als argument gebruikt door (ex-) politici zoals Diederik Samson, minister Cramer en Wijnand Duyvendak,  en journalisten (velen)  die gezamenlijk  op weg zijn naar Kopenhagen. En die dus blijkbaar slecht op de hoogte (willen?) zijn van wat er over klimaatveranderingen gepubliceerd wordt. En dan te bedenken dat we sinds kort weten hoe moeilijk het soms kan zijn om een klimaatsceptisch artikel gepubliceerd te krijgen !

Een kopie van Andrews lijst is hier te bekijken  (ook interessant voor  Naomi Oreskes, zie hieronder).

 

 


30 november 2009

Kennislink weet het: klimaatsceptici zijn blank!


Kennislink is een kennissite voor middelbare scholieren en studenten, en wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. Kennislink maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek.  Dat staat op de indexpagina van de site van Kennislink. Klinkt allemaal betrouwbaar.

Op 27 november j.l. publiceerde Kennislink een artikel onder de kop:  Blanke mannen zijn niet bang; de psychologie van klimaatsceptici.  ( Update 1-12-2009 1800 uur:   de pagina van Kennislink is van het internet afgehaald )

De koptekst van het betreffende artikel luidt: “Bijna alle klimaatwetenschappers zijn het erover eens: de aarde warmt op door toedoen van de mens. Maar een kleine groep klimaatsceptici blijft zich tegen dit idee verzetten. Waarom zijn zij niet overtuigd, waar de meerderheid dat wel is? En wat heeft dat te maken met het feit dat er zo veel blanke mannen zijn onder de sceptici?

Dat wekt nieuwsgierigheid. Niet zozeer  “een kleine groep”,  want aan die truc raakt je al snel gewend, maar vooral aan het raciale aspect van de vraagstelling.   Schrijver van het artikel is Asha ten Broeke, die communicatiewetenschappen en psychologie heeft gestudeerd in Enschede. 

Asha schrijft op Kennislink:   “Vorig jaar bleek nog dat 97% van de klimaatwetenschappers denkt dat de mens een significante bijdrage levert aan de temperatuursstijging van de afgelopen decennia. En wetenschappelijke publicaties die dit in twijfel trekken, zijn extreem zeldzaam. Zo zeldzaam, dat ze in het in Science gepubliceerde onderzoek van Naomi Oreskes niet eens voorkwamen. En zij had een steekproef van 928 papers”.

Over de zeldzaamheid van skeptische, peer-reviewed publicaties volgt morgen op deze site meer!  Maar hoe zwaarwichtig  zijn Asha's bronnen zelf?  Wie op onderzoek uitgaat merkt dat de publicaties waarop Asha doelt lang niet zo overtuigend is als ze ons wil doen geloven. Die 97% komen uit een (non peer reviewed, maar dat zegt niet alles meer na Climategate)  artikel van Peter Doran and Maggie Kendall Zimmerman, gepubliceerd in het tijdschrift EOS. Het gaat om een kort onderzoek van 2 vragen onder 10.257 “earth scientists”.  Ruim 30% respons.  Mmm, klimaatwetenschappers zegt Asha toch?  Maar verreweg de meeste aardwetenschappers  zijn echt  géén klimaatwetenschapper.  Een vervelend foutje. Maar we lezen verder in het artikel van Doran en Kendall: 96%  van de ondervraagden komt uit Noord Amerika, 4% van landen daarbuiten.  Representatieve steekproef onder aardwetenschappers? Zo werkt dat natuurlijk niet bij representatieve steekproeven.

En dan dat onderzoek van Naomi Oreskes? Dat blijkt een essay (non peer-reviewed) van 1 pagina dat in december 2004 in Science  is verschenen. Naomi blijkt werkzaam te zijn op de afdeling geschiedenis en wetenschap  van de universiteit van California. Ze baseert zich in haar desktop study op 928 gepubliceerde artikelen over climate change.   Hypothese is dat er grote overeenstemming is over de oorzaken van de klimaatverandering. Naomi: “That hypothesis was tested by analyzing 928 abstracts, published in refereed scientific journals between 1993 and 2003, and listed in the ISI database with the keywords "climate change" ” . 

Nu zijn er wel betere manieren om eenstemmigheid onder klimaatwetenschappers te meten dan een onderzoek door een historica die klimaatartikelen doorspit. Interessanter  is het  lopende onderzoek door 2 klimaatwetenschappers,  D.Bray en H.von Storch van het Institute for Coastal Research in Duitsland . Zij hebben zowel in 1996 als in 2003 een grote groep klimaatwetenschappers uitgebreid geïnterviewd over allerlei aspecten van de klimaatwetenschap. De uitkomsten maken een ding duidelijk: er kan zeker niet gesproken worden over consensus. Kijk maar eens naar 2 grafieken uit de laatste publicatie van 2007:


Overigens wordt de waarheid in de wetenschap gelukkig niet afgemeten aan "de meeste stemmen gelden".  Maar daar is Asha niet van overtuigd. Ze schrijft:  “Wie zijn dan die “idioten” die – recht tegen een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs en waarnemingen in – denken dat het op aarde niet warmer wordt, of dat dit niet aan de mens ligt? Wie zijn deze sceptici die niet overtuigd zijn waar veel anderen dat wel zijn, en die zo’n tamtam maken over een stel persoonlijke e-mailberichten?

Natuurlijk moet Asha in haar wetenschappelijke studie ooit een keer geleerd hebben dat wetenschappelijke kwaliteit niet afgewogen wordt aan de grootte van de stapel publicaties. Als dat het criterium is zou Einstein nooit bekend geworden zijn.  Asha weet in elk geval wel dat een deel van de klimaatsceptici betaald wordt door de gas- en olie-industrie.  Getver, zij er nog steeds mensen die dit soort bewijsvoering durven te hanteren? Asha wel blijkbaar.  Maar het wordt nog leuker: Asha haalt de psycholoog Paul Slovic aan, die eind jaren ’90 een bijzondere ontdekking deed:  veruit de meeste klimaatsceptici zijn mannen, en blank bovendien. Telkens als hij een groep mensen vroeg om aan te geven hoe hoog ze een risico inschatten – van roken tot röntgenstraling en van kernwapens tot klimaatverandering – bleek dat blanke mannen zich gemiddeld veel minder zorgen maakten dan vrouwen of etnische minderheden.Dus het is duidelijk:  die klimaatsceptici zijn vooral blanken, en dat ze zo kritisch zijn heeft te maken met hun geslacht en huidskleur.  Maar  als je de prominente (alarmistische)  klimaatwetenschappers bekijkt die momenteel het klimaatdebat aanvoeren, (bijvoorbeeld die betrokken zijn bij Climategate), dat zie je toch ook alleen maar blanke mannen? En dan voert Asha de astronoom professor Kees de Jager op als voorbeeld van zo’n white male sceptic!  Ze heeft er blijkbaar geen benul van waarover de Jager schrijft. Maar dat gebrek aan kennis over de materie ademt eigenlijk het hele stuk uit.

Kennislink zou er goed aan doen in de toekomst  Asha tegen zichzelf te beschermen door eerst haar stukjes te screenen op  “schoolkrantgehalte”.  Kennislink pretendeert  onafhankelijke informatie te verstrekken aan leerlingen en studenten. Dat is in ieder geval met dit artikel niet gelukt. Studenten lezen daar wel doorheen, maar leerlingen zijn snel beïnvloedbaar.   Kennislink heeft daarom een grote verantwoordelijkheid , die ze met publicatie van dit artikel beslist niet waarmaakt.  
 


29 november  2009

Climategate who is who

Op de kritische Amerikaanse site Examiner.com heeft men een video gemaakt met daarin de hoofdrolspelers van Climategate en hun meest opzienbarende opmerkingen in het klimaatschandaal.  Klik   op de link YouTube.


27 november 2009

Ook  Nieuw-Zeeland heeft zijn klimaatschandaal

 
 Aan de andere zijde van de aardbol is een stevig schandaal ontstaan over de wijze waarop de New Zealand's National Institute of Water & Atmospheric Research (NIWA) omgaat met temperatuurdata. Daardoor is directeur  David Wratt  (foto rechts) van het NIWA in de problemen geraakt.  Wratt was  vice-voorzitter van het  AR4 rapport 2007 van het IPCC.

Hieronder is de officiële grafiek te zien van het NIWA van het temperatuurverloop in Nieuw-Zeeland vanaf 1850. De grafiek lijkt sterk op de grafiek van CRU die de gang van de globale temperatuur vanaf 1850 weergeeft  (zie   “Dogma’s”  onder “Het wordt steeds warmer”).

 

De opwarming in Nieuw-Zeeland was de afgelopen eeuw zelfs 0,92° C,  opmerkelijk meer dan de  0,6°  a  0,7° C  die voor de gehele wereld wordt aangehouden door het IPCC.The New Zealand Climate Science Coalition,  in 2006 opgericht door een aantal verontruste wetenschappers, heeft met behulp van de raw data van de Nieuw-Zeelandse  meetstations een grafiek gemaakt die er heel wat anders uitziet:

 


Opmerkelijk, niet? Er is nauwelijks sprake van opwarming. De officiële cijfers blijken te zijn “aangepast”  door het NIWA. Oudere data blijken veelal naar beneden te zijn bijgesteld, terwijl de jongere data omhoog zijn gekrikt.  De tabel hieronder geeft de afwijkingen weer. Bij slechts 1 station zijn de data licht naar beneden bijgesteld, de andere zijn flink opgeschroefd.

 


Gevraagd naar het hoe en waarom van de sterke afwijking die de grafiek van het NIVA te zien geeft ten opzichte van de raw data, verklaarde een woordvoerder van NIWA dat de aanpassingen zijn gedaan voor bijvoorbeeld de verplaatsing van een meetpunt. Als voorbeeld gaf hij een verplaatsing van het Wellington meetpunt in 1928 naar een plaats die 122 m hoger ligt dan de oude.

Woordvoerder van NIWA, David Wratt,  vice-voorzitter van het  AR4 rapport 2007 van het IPCC, weigert tot nu toe gegevens te verstrekken over de wijze waarop de “aanpassingen ” van de andere stations zijn gedaan. De New Zealand Climate Science Coalition  merkt op:  “While such an adjustment is valid, it needs to be fully explained so other scientists can test the reasonableness of the adjustment.” 

Maar ook over de gegevens  van het station Wellington die het NIWA verstrekte, is men erg ontevreden.  Het lijkt er sterk op dat het NIWA niet de noodzakelijke parallelmetingen heeft verricht om de verplaatsing zonder fouten te kunnen verrichten.
  Lees de lopende discussie op de site TBR.cc .
 


25 november 2009

FOIA en de data van HadCRUT3

Degene die de ruim 61 Mb aan emails en documenten  van de computer van de University of East Anglia heeft gedownload, noemt zich FOIA. FOIA staat voor Freedom of Information Act, de Britse variant van onze Wet Openbaarheid Bestuur die op 1 januari 2005 actief werd. Men hoeft geen psycholoog te zijn om te vermoeden dat de “drive” van deze persoon iets te maken heeft met de FIO Act en het Climate Research Unit van de University of East Anglia.

Nu is het in klimatologenland al een aantal jaren bekend dat er een dispuut is tussen diverse klimaatsceptici en het CRU over het openbaar maken van de achterliggende data van de HadCRUT3 temperatuurreeks. De HadCRUT3 temperatuurreeks is een van de belangrijkste temperatuurreeksen in de klimatologie, en vormt de basis van menige publicatie.

Op 24 november  j.l. publiceerde de University of East Anglia enkele statements naar aanleiding van het uitlekken van de emails. Phil Jones, directeur van CRU en professor aan de UEA, verklaart :

“…….....Our global temperature series tallies with those of other, completely independent, groups of scientists working for NASA and the National Climate Data Center in the United States, among others. Even if you were to ignore our findings, theirs show the same results. The facts speak for themselves; there is no need for anyone to manipulate them.
We have been bombarded by Freedom of Information requests to release the temperature data that are provided to us by meteorological services around the world via a large network of weather stations. This information is not ours to give without the permission of the meteorological services involved. We have responded to these Freedom of Information requests appropriately and with the knowledge and guidance of the Information Commissioner.

We have stated that we hope to gain permission from each of these services to publish their data in the future and we are in the process of doing so.  My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well. I regret any upset or confusion caused as a result. Some were clearly written in the heat of the moment, others use colloquialisms frequently used between close colleagues. We are, and have always been, scrupulous in ensuring that our science publications are robust and honest
.”

 

Wel, dat klinkt oprecht, maar de vraag is of deze verklaring in de pas loopt met de werkelijkheid van de afgelopen jaren.  Hier een emailtje uit januari  2005 van Jones op een verzoek om achterliggende data door Warwick Hughes uit Australie:
Subject: Re: WMO non respondo
… Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it. …
Cheers Phil


In februari 2005 stuurt Jones een email naar onder andere  Michael Mann (hockystick):
PS I’m getting hassled by a couple of people to release the CRU station temperature data. Don’t any of you three tell anybody that the UK has a Freedom of Information Act ! ”

Enfin, deze emails vallen wellicht onder Jones statement :    “…My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well”.  Men zou kunnen tegenwerpen dat  genoemde emails bewust zo geselecteerd zijn dat er een negatief beeld ontstaat over professor Jones en zijn  bereidheid om inzage te verschaffen over de achterliggende data van zijn publicaties.  Of dit zo is moet u zelf maar beoordelen. Ik raad u aan om uw oordeel pas te vellen nadat  u de correspondentie tussen Willis Eschenbach  en CRU heeft gelezen over zijn pogingen om met een beroep op de FOIA achterliggende data te verkrijgen.  Klik hier voor het verhaal van Eschenbach.
 24 november 2009

Karel Knip (NRC)  goes climate (2)

We kennen Karel Knip nog van de het alarmerende bericht  in het NRC van 3 november j.l., waarin hij de noodklok luidde voor de gletsjers op de Kilimanjaro.  De vette kop boven het artikel luidde:  "Het laatste ijs verdwijnt uit tropisch Afrika". Hij probeerde toen uit te leggen dat nieuw onderzoek uitwees dat dat smelten vooral het gevolg is van de globale klimaatverandering als gevolg van de antropogene stijging van het CO2-gehalte.  In de rubriek De Dogma's  vindt u onder "Gletsjers worden korter"  wat er wel en met name niet deugde aan de uitleg van Karel.

In het NRC van 22 november probeert Karel op begrijpelijke wijze  de niet goed ingevoerde lezer uit te leggen wat er aan de hand is in klimaatland.  Dit alles natuurlijk om de lezer aan de hand mee te voeren naar wat het hoogtepunt moet worden van klimaatalarmisten, namelijk de klimaattop in Kopenhagen in december.

Karel Knip is erg goed in het verhalen over allerdaagse wetenschap. Als liefhebber van de drie deeltjes van Dr. M. Minnaert over " De natuurkunde van het Vrije Veld" acht ik Karel een waardige representant van de "veldgeleerden". Maar op het gebied van klimaatverandering zijn Karels columns soms tenenkrommend eenzijdig en bevestigend. Is hij op het gebied van alledaagse wetenschap de tegendraadse, naar waarheid hongerende wetenschapper, zodra het onderwerp klimaatverandering opduikt wordt Karel een volgzame journalist.

Zo ook zaterdag 22 november 2009 in de bijlage van het NRC.

Hier de belangrijkste bezwaren tegen het artikel:

 

 1     De temperatuurgrafiek van 1000 tot 2000 die gebruikt wordt is ontegenzeggelijk gebaseerd op de beruchte hockeystickgrafiek van Michael Mann. Op diverse podia (onder andere het Wegman Report voor de U.S. Congress) is al overtuigend aangetoond dat deze grafiek onjuist is. Publicatie wordt dan ook momenteel door klimatologen (terecht) vermeden.   Zie “De dogma’s” onder ”Unieke temperatuurstijging ”.   

Ook de grafieken van Keith Briffa, die er sterk op lijken, zijn afgelopen maanden neergesabeld, toen bleek dat Briffa slechts 10  “goed” geselecteerde bomen uit een groot aantal beschikbare heeft gebruikt als proxy voor zijn grafiek. De selectie was zodanig dat er een hockeystick ontstond. Ook voor deze grafiek geldt dat er weinig klimatologen zij die zijn grafieken nog wil gebruiken. Er ontbreken onder andere het Medieval Maximum (1000 - 1250),  Maunder Minimum (1645 - 1715) en het Dalton Minimum (1790 - 1820).  Zie “Nieuwe inzichten” onder ”Zonnecycli”.  Op onderstaande grafiek van Kirkby  (CERN)  is de hockeystick grafiek van Mann afgezet tegen meer aanvaarde reconstructies van de temperatuur gedurende de afgelopen 1000 jaar. De gebruikte grafiek in het NRC is onjuist.

  


 
2.    De temperatuurgrafiek 1850 – 2006?  vertoont enkele opvallende fluctuaties. Met name het laatste stuk van de grafiek vertoont niet de afvlakking die sinds 1998 is aangetoond door de metingen van onder andere CRU (van Climategate!) en de satellietmetingen van MSU/AMSU. Zie hiervoor de grafieken in “De dogma’s”  onder “Het wordt steeds warmer”.  Hieronder de grafiek van de satellietmeting sinds 1979.  De door Karel  gebruikte grafiek is deels onjuist.
 
 

 


3.     In de inleiding “Wat is het broeikaseffect?”  stelt Karel : “Voor het grootste deel komt het versterkte broeikaseffect door de ophoping van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer”.  Dit is onjuist:  waterdamp is een veel sterker broeikasgas dan CO2, zoals algemeen bekend is.  Lees  “De feiten ” onder “Broeikasgassen”.

4.     Ook het volgende is te kort door de bocht:  “De concentratie (CO2)  is door industrialisering en houtkap dus al met bijna 40 procent toegenomen.”.  De concentratie CO2 in de atmosfeer is weliswaar de afgelopen eeuw met ongeveer 40% toegenomen , maar er is nog nooit bewezen dat dit komt door industrialisering en houtkap , zoals Karel beweert. We vermoeden dat het sterk toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen een verhoging van het CO2-gehalte heeft bewerkstelligd, maar een 1-op-1 verband is niet bewezen. Misschien lijkt dit flauw en een beetje op de discussie dat nog nooit voor 100% bewezen is dat roken longkanker kan veroorzaken, maar in dit geval is het wel essentieel. Zo is aangetoond dat gedurende Pleistoceen en Holoceen de CO2-stijgingen en – dalingen met een time-lag van ongeveer 800 jaar achterliepen op temperatuurveranderingen. Oorzaak hiervan was dat bij daling van de zeewatertemperatuur er minder CO2 opgelost kon blijven in het water en vrijkwam in de atmosfeer. Een onbewezen en dus  onjuiste bewering van Karel.

5. Over CO2-toename schrijft Karel:  “Wel is er nog onzekerheid over de vraag wat het effect van een verdubbeling van de CO2—concentratie zou zijn op de temperatuur. De meeste onderzoekers denken dat de temperatuur op aarde dan 2,5 tot 3 graden Celsius zal stijgen”.  Onjuist: de meeste wetenschappers houden het voor wat betreft de CO2-sensitiviteit op een toename van de temperatuur van 1° a 1,1° C  bij verdubbeling van het CO2-gehalte,  zonder tegenkoppelingseffecten.  Overigens neemt het effect van toename van broeikasgassen als CO2 af naarmate er meer gas in de atmosfeer terecht komt.  Zie “De feiten”  onder “Broeikasgassen”.

6.    Over klimaatmodellen schrijft Karel:  “En het feit dat ze goed in staat zijn het klimaat van vandaag te berekenen uit aangenomen condities in, bij voorbeeld, 1850, geeft redelijk vertrouwen in hun voorspellende kracht”.  Maar dat kunnen de huidige klimaatmodellen juist niet!  De stagnatie van de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur sinds 1998  ( als je El Niño/ La Niña niet meerekent zelfs sinds 1996) is door geen enkel klimaatmodel voorspeld! Modellen zijn net zo knap als diegenen die ze gemaakt hebben. Omdat we een flink deel van de ‘klimaatmachine’ nog niet voldoende kennen zijn de modellen onbetrouwbaar. Die onbetrouwbaarheid zit hem deels in het tekort aan kennis over tegenkoppeling van wolken.

 

7.    De grafiek “ Gemiddelde zeespiegelstijging wereldwijd ” wijkt af van de meest recente publicatie over de zeespiegelstijging, namelijk die van Holgate. De versnelling in de getoonde grafiek vanaf ongeveer 1935 is in de publicatie van Holgate niet waar te nemen. Ook de getijdenmetingen langs de Nederlandse kust geven deze versnelling niet weer. Bovendien is in de grafieken van Holgate een afvlakking van de zeespiegelstijging te zien vanaf 1994, die op de grafiek in het NRC ontbreekt. Zie "De dogma´s" en dan "De zeespiegel stijgt".  

  


 
 8. Karel schrijft:  "Een belangrijke bijdrage is ook geleverd door het paleoklimatologisch onderzoek.........  Het heeft aannemelijk gemaakt dat dat de snelheid en grootte van de huidige opwarming zich de laatste paar duizend jaar niet voordeed ."  

Nu, dat valt nog te bezien.  Bas van Geel , bekend paleoklimatologisch onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam, heeft daar toch andere gedachten over. Zie het filmpje dat gemaakt is van het beschamende interview met staatssecretaris Timmermans over de opwarming van de aarde. En bekijk de temperatuurgrafieken van het CERN hierboven nog eens goed.

Loehle en McCulloch ( Correction to: A 2000-Year Global Temperature Reconstruction Based on Non-Tree Ring Proxies )  hebben in 2008 een aanvulling gegeven op hun non-treering proxy onderzoek naar paleotemperaturen van 2007 ( Loehle, a 2000-year global tempreature reconstruction  based on non-treering proxies, 2007, Energy & Environment, volume 18 No. 7+8 ).  De grafiek hieronder toont de reconstructie van Loehle van de globale temperatuur gedurende de afgelopen 2000 jaar.

 

 


9. De grafiek van de oppervlakte drijfijs in de Arctische Zee ziet er in het NRC als volgt uit:

 

Mooie weergave, ijsoppervlak in oktober, ongeveer 3 weken na de minimale oppervlakte. Je denkt: het gaat verkeerd, het dieptepunt van 2007 gaat wederom bereikt worden, en misschien erger!  Maar dan blijkt het wel mee te vallen als je de volgende grafiek ziet:

 


Wat je hierboven ziet is dat we het dieptepunt van 2007, minimale ice extend , echt voorbij zijn.   Hoe kunnen 2 grafieken die over hetzelfde topic gaan zulke verschillende beelden geven? Dat heeft louter en alleen te maken met wat ze werkelijk weergeven.   Kwestie van keuze.  Beide grafieken zijn te vinden op de site http://nsidc.org .  Ze zijn beide juist, maar de keuze van de grafiek bepaalt wel het beeld van de ijssmelt op de noordpool!

De tweede grafiek is van IARC-JAXA Information System, International Arctic Research Center in corporation with the Japan Aerospace Exploration Agency . URL:  :  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm .
 

De rest van het verhaal van Karel is redelijk, hoewel wel opvalt dat onder het kopje “Wat is nu al zichtbaar?” feitelijk niets staat. En dat is natuurlijk cruciaal.  Veel van de rampscenario’s die de afgelopen jaren over de mensen zijn uitgestort zijn  louter gebaseerd op de uitkomsten van klimaatmodellen die onbetrouwbaar gebleken zijn. Een van de grote problemen is bijvoorbeeld dat de effecten van bewolking op het klimaat nog niet begrepen worden. Klimaatmodelleerders   “ parameteriseren ”  dan ook de effect van wolken op de temperatuurontwikkeling. In gewone mensentaal betekent dat “schatten”. En ze schatten de tegenkoppeling van lage wolken in alle modellen als positief, dus het broeikaseffect versterkend, terwijl er meer en meer aanwijzingen komen dat bewolking een complexere reactie geven op opwarming dan tot nu toe gedacht.
 


23 november 2009

Climategate 2

NRC Handelsblad schrijft in de krant van vandaag wat over Climategate:  "In een van de e-mails schrijft Phil Jones, directeur van de CRU: ‘I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps [...]’. Op de website realclimate.org, die klimaatwetenschappers gebruiken om het publiek voor te lichten over het broeikaseffect, staat dat het woord ‘trick’ in dit geval niet zoiets als ‘trucje’ betekent, maar door wetenschappers wordt gehanteerd in de betekenis van ‘een goede manier om met een probleem om te gaan’".

Ja ja,  realclimate.org,  de site die wetenschappers gerbuiken om het publiek voor te lichten...... Hier is een uitgelekte email van Michael Mann, de maker van de beruchte hockeystickgrafiek , aan onder andere Keithe Briffa, die momenteel onder vuur ligt vanwege een gemanipuleerde grafiek.  RC is de afkorting van realclimate.org:

"guys, I see that Science has already gone online w/ the new issue, so we put up the RC post. By now, you've probably read that nasty McIntyre thing. Apparently, he violated the embargo on his website (I don't go there personally, but so I'm informed).  Anyway, I wanted you guys to know that you're free to use RC in any way you think would be helpful. Gavin and I are going to be careful about what comments we screen through, and we'll be very careful to answer any  questions that come up to any extent we can. On the other hand, you might want to visit the thread and post replies yourself. We can hold comments up in the queue and contact you about whether or not you think they should be screened through or not, and if so, any comments you'd  like us to include.

You're also welcome to do a followup guest post, etc. think of RC as a resource that is at your disposal to combat any disinformation put forward by the McIntyres of the world. Just let us know. We'll use our best discretion to make sure the skeptics dont'get to use the RC comments as a megaphone...." 

Waarom introduceert  NRC Handelsblad Realcilmate.org als een " site die klimaatwetenschappers gebruiken om het publiek voor te lichten over het broeikaseffect"?  Denkt men dat de lezer echt zo onnozel is?


22 november 2009 

Climategate 1 : emails en documenten van klimaatalarmisten liggen op straat!

Gisteren zoemde het rond: er zou een internetkraak plaats hebben gevonden in een van de computers van het Climate Research Unit van de Universiteit van East Anglia. 

Een groep of persoon onder de schuilnaam FOIA  (Freedom of Information Act ) heeft de enorme hoeveelheden emails en wat documenten van bekende klimaatwetenschappers op het internet geplaatst. Inmiddels is de file  via megaupload.com over de gehele wereld verspreid.

 
 
 
In eerste instantie was niet duidelijk hoe betrouwbaar de verspreide informatie is, maar veel media gaan er nu van uit dat het inderdaad gaat om echte berichten.

The Guardian berichtte: "Hundreds of private emails and documents allegedly exchanged between some of the world's leading climate scientists during the past 13 years have been stolen by hack"

De Volkskrant schrijft vandaag op haar site : "In een van de e-mails suggereert Phil Jones, directeur van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU) van de universiteit van East Anglia, om een ‘trucje’ te gebruiken om informatie over temperaturen te manipuleren om zo temperatuursdalingen ‘te verbergen’. Een andere e-mail zou gaan over het manipuleren van kilmaatpublicaties door sceptische wetenschappers, door een panel, dat de informatie controleert, samen te stellen dat bestaat uit wetenschappers ‘die weten wat ze moeten doen’. Ook wordt gesproken over cijfers die in een VN-rapport ‘geperst moeten worden’.

Jones heeft ontkend dat hij heeft gepoogd informatie te manipuleren. De universiteit van East Anglia heeft in een verklaring laten weten, dat de gepubliceerde informatie zorgvuldig is geselecteerd om ‘de algemene overtuiging dat mensen klimaatverandering veroorzaken’ aan het wankelen te krijgen. Twee Amerikaanse gerenommeerde klimaatwetenschappers die genoemd werden in de e-mails waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.ers and leaked online"

Onthutsende emails.  En nog erger: de betreffende universiteit zegt dat de emails zo zijn geselecteerd  om "de algemene overtuiging dat mensen klimaatverandering veroorzaken’ aan het wankelen te krijgen."  Een bijna perverse opmerking, want hoe had je bovengenoemde emails dan moeten selecteren om een ander beeld op te roepen?

Voor een uitgebreide selectie  van compromitterende emails zie de site van Bishop Hill.  Daar kan men de besproken emails aanklikken zonder de gehele file van meer dan 60 Mb te hoeven downloaden.

Ook interessant :  Jo Nova site , What's up with that? , Global Warming.org  , ClimateAudit , Examiner.com .  Op enkele sites staat een zeer compromitterende email van Phil Jones aan Michael Mann. We weten nu wellicht  hoe de beruchte hockeystickgrafiek van Mann aan zijn vorm komt.

De site http://www.anelegantchaos.org/cru/search.php heeft een search-pagina voor alle emails.

Hier gaan we nog veel meer van horen.  Ik ben benieuwd hoe de Nederlandse media dit oppikken. Op de site van de NRC is op dit moment  (14 uur) nog helemaal niets te lezen over de kwestie. Wel heeft deze krant prominent op de eerste pagina staan:  IJskappen smelten/smolten sneller.  Business as usual dus voor deze krant.


14 november 2009

Wijnand Duijvendak slaat weer toe!

 

Opnieuw krijgt politicus en klimaatalarmist Wijnand Duijvendak  veel ruimte in de Volkskrant van 14 november om zijn visie op de “klimaatcrisis” breed uit te meten. Hij mocht in diezelfde krant op 7 maart 2009 ook al uitgebreid schrijven over de gevaren van de opwarming (zie in het menu Dogma’s/Meer ziekten en sterfte). Toen beweerde hij – tegen alle wetenschappelijke kennis op dat gebied in – dat malaria een tropische ziekte is en dat die als gevolg van de  “opwarming”  oprukt.

In het recente artikel is Duyvendak ook goed op dreef. Zijn betoog rust op twee pijlers: de eerste is dat er onder wetenschappers nagenoeg consensus is over de rampen die de opwarming van de aarde over ons zal afroepen. De tweede pijler is dat het daarom logisch zou zijn als wetenschappers hun voorzichtigheid zouden laten varen en “de strijd aangaan met de passiviteit van politici”. Over dat laatste kan men kort zijn: wetenschappers moeten wetenschap bedrijven, geen politiek. 
 
 

De vermeende consensus ontleent Duyvendak aan een enquête  eerder dit jaar in Kopenhagen. Hij schrijft:  “In het voorjaar van 2009 enquêteerde het Engelse dagblad The Guardian  honderden klimaatwetenschappers.  Zij waren bijeen op een congres in Kopenhagen om de nieuwste inzichten over klimaatcrisis met elkaar te bespreken. Maar liefst 90% van de wetenschappers zei niet te verwachten dat de temperatuurstijging  aan het eind van de eeuw beneden de 2 graden zou blijven”.

Nu werkt wetenschap niet met het principe van de meeste stemmen gelden.   Gelukkig maar, anders zouden bijvoorbeeld de ideeën van Albert Einstein waarschijnlijk nooit gepubliceerd zijn.  De bijeengekomen geleerden hadden 6 zogenaamde keymessages opgesteld.  De eerste luidde: " Recent observations confirm that, given high rates of observed emissions, the worst-case IPCC scenario projections (or even worse) are being realised. For many key parameters, the climate is already moving beyond the patterns of natural variability within which our society and economy have developed and thrived. These parameters include global mean surface temperature, sea-level rise, ocean and ice sheet dynamics, ocean acidification, and extreme climatic events. There is a significant risk that many of the trends will accelerate, leading to an increasing risk of abrupt or irreversible climatic shifts".

Het is duidelijk:  hier zaten wetenschappers bijeen die zelfs het meest pessimistische scenario van het IPCC nog te optimistisch vinden. Bovendien is het voor de meeste, misschien wel alle factoren die genoemd worden (temperatuurverloop, zeespiegelstijging, ijsdynamiek, toenemend risico op natuurrampen) aantoonbaar dat er de laatste jaren geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die ....already moving beyond the patterns of natural variability.

Even verderop in het verhaal haalt Duyvendak hetzelfde trucje van the science is settled nogmaals uit , als hij beweert dat  99% van de wetenschappers geen twijfel meer heeft over de rol van broeikasgassen bij klimaatveranderingen. Welk onderzoek heeft Wijnand hier geraadpleegd? Het artikel in de Volkskrant is een korte versie van een publicatie in De Helling, het wetenschappelijke tijdschrift van Groen Links.  Ik durf te wedden dat De Helling ook geen bronvermelding heeft waar dit percentage vandaan komt. Die 99%  (bijna iedereen!) heeft verdacht veel weg van een willekeurige  verkiezingsuitslag in de  voormalige USSR.  Zonder twijfel komt dat percentage uit de duim van Duyvendak, dezelfde "bron" waaruit eerder ook zijn fabel van malaria als tropische ziekte ontsproot. 

Het enige degelijke onderzoek naar visies van klimaatwetenschappers is van de hand van  D. Bray en H. von Storch van het Institute for Coastal Research in Duitsland ( D.Bray & H. von Storch, The Perspectives of Climate Scientists on Global Climate Change, 2007, Geesthacht). Zie in het menu De Dogma’s/Er is consensus.  Dat lopende onderzoek maakt één ding duidelijk: klimaatwetenschappers zijn het onderling over belangrijke zaken verre van eens. Zie onderstaande grafiek uit het genoemde onderzoek.

Wie vormen nu die 1% sufferds die nog steeds niet inzien dat science is settled op het gebied van klimaatverandering? Hier zijn er wat:

In de USA  is een petitie aan de regering aangeboden, die ondertekend is door meer dan 31.000 wetenschappers. Zij vragen de regering  om terughoudendheid te betrachten met het omarmen van de broeikastheorie en af te zien van het ratificeren van het Verdrag van Kyoto.  

 Indrukwekkend is ook het  "U. S. Senate Minority Report: More Than 700 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims Scientists Continue to Debunk “Consensus” in 2008 & 2009" .  In dit rapport geven ruim 700 wetenschappers, waaronder gerenommeerde klimatologen, hun onverbloemde kritiek op het laatste rapport van het IPCC. 


Maar niet alleen in de USA komen wetenschappers in opstand tegen het eenrichtingverkeer in wetenschappelijk en politiek denken. Op 26 juli 2009 schreven 229 vooraanstaande wetenschappers uit Duitsland een open (brand-)brief aan Bondskanselier Angela Merkel. Onder de ondertekenaars diverse wetenschappers die betrokken zijn (geweest) bij het IPCC.

Bovengenoemde petities vertegenwoordigen al meer dan 30. 000 wetenschappers op aarde!

Niet alleen hekelen de Duitse ondertekenaars van de open brief de houding van politici in deze zaak, maar ook die van de Duitse pers:  "Het is te betreuren hoe onze media zich hebben ontwikkeld. Tijdens vroegere dictatoriale periodes werd de media voorgeschreven waarover men beter niet kon schrijven. Tegenwoordig weten de media dat zonder instructies te krijgen".   Ook de Nederlandse media kunnen zich deze kritiek voor wat betreft de discussie rond klimaatverandering aantrekken.

Het stuk van Duyvendak wekt de indruk van consensus onder klimaatwetenschappers. Slechts een enkele dwaas  sputtert nog wat tegen. Hierdoor krijgen de lezers van de Volkskrant een scheef beeld van wat er werkelijk onder klimaatwetenschappers leeft. Het tweede deel van Duyvendaks betoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van die wetenschappers is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat er consensus is. De Volkskrant zou er goed aan doen bij plaatsing van een artikel niet alleen af te gaan op de naam van de auteur (bekende Nederlander) , maar ook de inhoud te toetsen op waarheidsgehalte, ook indien plaatsing overwogen wordt in de rubriek Forum.
 


6 november 2009 

Staatssecretaris Timmermans goes climate!

In een filmpje op YouTube  interviewt Theo Richel van de Klimatosoof  staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken over de opwarming van de aarde. Hartverscheurende onwetendheid van de staatssecretaris, waarschijnlijk  gesouffleerd door ijverige ambtenaren.

Let op de onzekere blik in de ogen van de staatssecretaris als hij Theo Richel de grafiek van het mondiale temperatuurverloop van de laatste decennia toont. Theo Richel is verbazingwekkend geduldig.

Paleo-ecoloog Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam is duidelijk over het optreden van Timmermans:  " t Is lachwekkend en ook triest dat iemand in zo'n belangrijke functie zo slecht geinformeerd is." 

 

 Klik HIER om het filmpje te bekijken.


3 november 2009

Het laatste ijs verdwijnt uit tropisch Afrika

Bovenstaande is de kop van een halve pagina groot artikel in NRC van 3 november over het verdwijnen van het ijs op de Kilimanjaro. Wetenschapsjournalist Karel Knip gaat uitgebreid in op een artikel van Lonnie Thompson in de Proceedings of the National Academy of Sciences ( Thompson c.s., 2009, Glacier loss on Kilimanjaro continues unabated, doi:10.1073/pnas.0906029106 )  . Thompson meent sterke aanwijzingen te hebben dat de algemene opwarming van de aarde de schuld is van het terugtrekkend ijs op de Kilimanjaro.

 

Nu zijn er wel een paar redenen te bedenken om Thompson niet zonder meer te geloven. In de eerste plaats omdat hij probleemloos zijn medewerking heeft verleend aan de documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore. Gezien de vele onwaarheden in deze docu en het sterk propagandistisch karakter ervan is enige reserve ten opzichte van Lonnie Thompson wel op zijn plaats.

Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat de temperatuur nabij de Kilimanjaro  de afgelopen decennia aanmerkelijk gestegen is, terwijl er juist na 1950 sprake is van een toegenomen smelt. Vanaf 1958 wordt nabij de berg het temperatuurprofiel van de de troposfeer gemeten met behulp van weerballonnen. Op onderstaande grafiek ( Mote & Kaser 2007, The shrinking glaciers of Kilimanjaro: can global warming be blamed?, American Scientist, vol. 95, p. 318-325  ) zijn de resultaten weergegeven voor de hoogte van de top van de Kilimanjaro. Zoals te zien is er geen significante stijging van de temperatuur.

  

Maar er zijn meer bedenkingen. Knip haalt in zij artikel zelf het onderzoek van Georg Kaser uit 2004 aan, die de terugtrekking van het ijs niet in opwarming zocht maar in toenemende droogte in de regio ( 2004. Modern glacier retreat on Kilimanjaro as evidence of climate change: Observations and facts. International Journal of Climatology, 24, 329-339, doi: 10.1002/joc.1008) . Opmerkelijk is dat Thompson geen trend gevonden heeft in de vochtigheid rond de berg. Jammer dat Knip niet ook de recente publicatie van Mölg noemt  (2009,  Quantifying climate change in the tropical midtroposphere over East Africa from glacier shrinkage on Kilimanjaro. Journal of Climate, v. 22, pp. 4162-4181. DOI: 10.1175/2009JCLI2954.1). Mölg c.s. toont nogmaals aan dat de massabalans van de gletsjers op de Kilimanjaro vooral erg gevoelig zijn voor luchtvochtigheid, neerslaghoeveelheid en bewolkingsgraad. Opmerkelijk is dat de ploeg van Mölg , in tegenstelling tot Thompson,  dus wel de toenemende droogte in Oost Afrika als oorzaak ziet.


Bovenstaande grafieken tonen aan dat er wel degelijk sprake is van een afname van de neerslaghoeveelheden in de regio. De afname is het sterkst voor de MAM regens   (maart  april mei), en wat minder sterk voor de OND regens (oktober, november, december).  Ook andere recente studies bevestigen de toenemende droogte in Oost Afrika de afgelopen eeuw (Hastenrath 2001, Hemp 2005,  Funk et al 2008).

Als je de meest recente publicaties over de ijsbedekking van de Kilimanjaro bekijkt dan is duidelijk dat de onderzoeksresultaten van Thompson afwijken van veel andere, en dat er op zijn zachtst gezegd discussie is over de oorzaken van de ijssmelt.  Het NRC (Karel Knip) had er daarom beter aan gedaan een genuanceerder artikel te publiceren dan het alarmistische verhaal dat uiteindelijk in de krant verscheen. 
 

 


25 oktober 2009

Tropische stormen steeds heftiger? Onzin.

Ryan Maue van Florida State University bestudeert als meteoroloog tropische wervelstormen (hurricanes). Maue is co-auteur van het rapport Global Tropical Cyclone Activity. Opvallendste wapenfeit: de jaren 2007 en 2008 waren op het noordelijk halfrond de rustigste jaren van de afgelopen 30 jaar. Maar ook mondiaal bezien is het de laatste jaren rustig op het stormfront.
 

 Maue maakt gebruik van een meetsysteem genaamd Accumulated Cyclone Energy (ACE), een cijfer dat een combinatie vormt van stormduur en windsnelheid. In bovenstaande grafiek is het ACE sinds 1979 tot oktober 2009 weergeven als 12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde. In onderstaande tabel is te zien dat ook 2009 een diepterecord lijkt te gaan neerzetten.In het Synthesis Report van het IPCC 2007 stond netjes omschreven: "There is no clear trend in the annual numbers of tropical cyclones". Maar dat werd door de media niet opgepikt. Oorzaak was een uitspraak van Trenberth in 2004. Kevin Trenberth, hoofdauteur van het laatste IPCC-rapport uit 2007 , legde in 2004 een verband tussen de opwarming van de aarde en toename van tropische stormen (hurricanes). Hij zei dat het heftige hurricanejaar 2004 een voorproefje was van er in de nabije toekomst nog komen ging.

Die opmerking is door Al Gore in zijn bekende documentaire gretig overgenomen en aangedikt. Media gingen vervolgens aan de haal met de foutieve informatie van de Nobelprijswinnaar. Gevolg: "iedereen" weet nu dat het harder stormt dan vroeger en dat dat komt door de opwarming. Omdat er ook toen al geen enkele aanwijzing was voor een dergelijk scenario, verliet Chris Landsea, hoofd van het National Hurricane Center van NOAA, boos het IPCC. Trenberth weigerde namelijk zijn opmerking uit 2004 terug te nemen.

Het onderzoek van Maue c.s. toont weer eens aan dat de redenering warmere oceanen als gevolg van mondiale opwarming veroorzaken meer en zwaardere stormen te simpel is en niet opgaat.

 


21 oktober 2009

We gaan nog veel horen over het hete jaar 1998Dat was het kopje boven een artikel in de Volkskrant van 16 oktober j.l. Een bijeenkomst georganiseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving voor journalisten. Spreker is KNMI-onderzoeker Rob van Dorland. Hij heeft de pers (en ons) gerust kunnen stellen: we kunnen gewoon naar Kopenhagen, ondanks de daling van de gemiddelde temperatuur de afgelopen jaren.Bron : KNMI
Een stukje uit het artikel: " Dit, zegt Van Dorland met een gebaar naar het projectiescherm, is waar u als media en wij als onderzoekers de komende tijd last mee gaan krijgen. Op het scherm staat een grafiek die in een oogopslag duidelijk maakt dat het al sinds 1998 niet meer warmer wordt. Voor de zekerheid is de concentratie CO2 in dezelfde periode er ook ingetekend: een gestaag stijgende lijn. Conclusie, te vinden op talloze websites en in de ingezonden stukken van klimaattwijfelaars: het wordt niet warmer, maar kouder en het veronderstelde verband tussen meer CO2 in de lucht en opwarming deugt dus niet. De doodsteek voor de broeikashype? Natuurlijk niet, demonstreert Van Dorland geroutineerd. Het is al tien jaar niet meer zo heet als in 1998, klopt. Maar let op, dat was dan ook een krankzinnig recordjaar. Mede veroorzaakt trouwens door een fikse El Niño, een periodieke en onvoorspelbare warme golfstroom in de Stille Oceaan die wereldwijd het weer beïnvloedt. Maar in feite is de grafiek zelf een klassiek geval van misleiding. Klimaatsceptici laten de temperatuurreeks steevast zien vanaf topjaar 1998, dat sindsdien inderdaad niet overtroffen is, mede door het ontbreken van een El Niño. "

Dit is waar u als media en wij als onderzoekers de komende tijd last mee gaan krijgen? Last mee gaan krijgen? Bedoelt van Dorland: ik zal u hier laten zien hoe u zich moet wapenen tegen klimaatsceptici?

En dan het bekende verhaal over 1998 en El Niño. Natuurlijk moet je rekening houden met storende invloeden zoals El Niño. Op deze site is onder " De dogma's/ Het wordt steeds warmer" te vinden wat het werkelijke temperatuurverloop is, gemeten vanaf 2002. Hieronder is een van die grafieken weergegeven.De grafiek is duidelijk. Men zou tegen kunnen werpen dat 8 jaar te kort is om van een trend te spreken. Dat is juist, daarom leest u dat hier niet. Maar de grafiek ontzenuwt wel het idee dat de recente afkoeling uitsluitend het gevolg is van een verkeerde keuze van beginjaar.

Volkskrant-wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout schrijft: “Niks afkoeling, het is nog steeds veel warmer dan normaal”. Het eerste deel van dit statement is hierboven al ontzenuwd. Cruciale vraag blijft dan wat “normaal ” is. Is de pre-industriële temperatuur rond 1850 normaal? Dan is het inderdaad 0,7 graden warmer. Maar als de gemiddelde temperatuur van de late middeleeuwen “normaal” is, dan is het nu koel. Bekijkt men het op een Kwartaire tijdschaal dan bevinden we ons nu tussen twee ijstijden in en is het relatief warm. Of moet je de huidige situatie afzetten tegen de gemiddelde temperatuur op geologische schaal, dus honderden miljoenen jaren? Dan is het nu bitter koud, want we leven in een zogenaamde “icehouse”, een korte afkoeling tussen twee “hothouse”-perioden met veel hogere temperaturen.

Kortom, wat normaal is hangt helemaal af van de tijdspanne waarop je temperaturen vergelijkt. Wellicht is dat de reden waarom geologen hun schouders ophalen bij de huidige klimaatopwinding? Een beetje meer voorzichtigheid met het begrip "normaal" lijkt dus op zijn plaats, zeker voor een wetenschapsjournalist.

 


17 oktober 2009

Onder professoren 5

De Volkskrant kopt op 17 oktober 2009: "Noordpool wordt bevaarbare zee". Het blijkt gebaseerd op een ANP-bericht waarin professor Peter Wadhams van de universiteit Cambridge aan de BBC opbiecht dat binen 10 jaar de noordroute bevaarbaar zal zijn. Wadhams is verbonden aan Cambridge University, en als zodanig geaffilieerd met de Catlin Arctic Survey, een expeditie vanaf noord-Canada naar de geografische noordpool dit jaar. Op de 435 km lange tocht heeft de expeditiegroep voortdurend de ijsdikte gemeten. Hieronder is de kaart van de route die op de site van de expeditie te vinden is. De rode lijn geeft de route weer van de expeditie, zoals weergegeven op de officiele website.De expeditie begon op 1 maart 2009 en duurde 73 dagen. Het team stond onder leiding van Pen Hadow, en de route begon op 81,83ºNB en 129,97ºWL en eindigde op 7 mei 2009 op 85,45ºNB en 124,84ºWL. Dit zijn de data van de officiele website! Ik heb met een zwarte lijn de route aangegeven die volgens deze data gevolgd is. Zoals is te zien is deze aanmerkelijk korter dan de officiele kaart aangeeft, en de echte route ligt ook meer oostelijk dan de officiele kaart ons vertelt. Vreemd.

Hieronder zijn de dikten van het drijfijs en de sneeuwbedekking weergegeven:Net als het IPCC levert ook deze expeditie een Summary. Daarin staat te lezen:

The measurements can be summarized as follows:
• the average (mean) thickness of the ice-floes or underformed ice along the route was found to be 1.8 metres;
• the average (mean) thickness of the total ice cover when the substantial volume of ice contained in compressed ridges and rougher rubble fields increased to 4.8 metres. (In the Beaufort Sea it has been calculated that 68-73% of the volume of the total ice mass during winter is composed of deformed multi-year ice infeatures such as pressure ridges.
• The 1.8 metre ice floe thickness is within the normal range of ice thickness associated with ice formed from open water the previous summer.

Als we de site bekijken waarop de drijfijsbedekking te zien is op elke willekeurige datum, namelijk die van Polar Research Group van de University of Illinois dan valt wat op. Onderstaande figuur laat de drijfijsbedekking zien op 1 september 2008, ongeveer het moment van de minste ijsbedekking in de arctische zomer. Met een witte lijn is de expeditieroute aangegeven. Zoals te zien is loopt het grootste deel van de expeditieroute door een gebied waarop 1 september 2008 geen drijfijs aanwezig was.Geen wonder dat de expeditie grotendeels eenjarig ijs vond. Tien graden meer naar het oosten en de meetgegevens waren totaal anders geweest.

Professor Wadhams citeert uit de Summary en doet wat onheilspellende voorspellingen voor de komende decennia. Maar als men het "Ice Report –June 09 Findings and areas for further analysis" er op naslaat, dan zijn de andere wetenschappers een stuk voorzichtiger. Hier een citaat: "While it’s accepted that extreme weather conditions were one of the factors in causing the 2007 summer minimum, some believe that it is also evidence of a “tipping point” while others suggest it is part of a long term natural cycle.

The IPCC models described above as having higher certainty predict a continued ice decline slowed but not halted by cyclical behaviour.It is suspected that thermodynamic currents bringing warm water under the Arctic Ocean in the summer are partly responsible. These currents have been partially mapped but more research is needed to measure them accurately and plot their annual cycle and influence.It is also suspected that dynamic currents and winds are responsible for moving the thicker multi‐year ice out of the Arctic Ocean around the coast of Greenland and further south. The multi‐year ice areas are then replaced with First Year Ice which being thinner, and having less volume, is less likely to survive the summer thaw.

Ice Recovery in 2009? Some science partners of the Catlin Arctic Survey have suggested that the 2009 summer minimum ice extent may make a slight recovery on 2008. This is hinted at in the prediction of multi‐year ice extent made on Ron Kwok’s diagram above. And the seemingly thicker First Year Ice measured by the Catlin Arctic Survey team may also be connected to this.If this is the case, it would be evidence against the tipping point theory and the more short term predictions of ZIC. It may be a rebound after a below average decline, but it should not be mistaken for the start of a long‐term recovery in Arctic Sea Ice.The latest conclusions from the OUTLOOK group in 2008 suggest that the ice extent will decline in irreversible steps after each warmer summer, rather than following a tipping point, or exponential decline. If there does prove to be a summer minimum recovery in 2009, it should be considered in this context."

Verdeeldheid dus onder de wetenschappers, en dat lijkt meer op zijn plaats dan het gekakel van de professor. Overigens: als de expeditie dezelfde route in 2010 nog eens over zou doen, zou men over een groter deel van de route meerjarig ijs aantreffen. De drijfijsbedekking in de zomer van 2009 was in het betreffende gebied namelijk groter dan die van 2008.

Het ANP-bericht in de Volkskrant deelt verder mee: " Het is al langer bekend dat de ijskappen smelten, onder meer door opwarming van de aarde. De voorspelling dat de Noordpool al binnen enkele jaren in de zomer bevaarbaar is, is echter nieuw."

De betreffende journalist weet blijkbaar niet wat het verschil is tussen ijskappen en drijfijs, dus het is hem vergeven dat hij beweert dat "de" ijskappen smelten. Een bevaarbare Noordpool is ook niet nieuw. Sterker nog: de route langs de kust van Siberie is al sinds mensenheugenis 's zomers bevaarbaar.


 


14 oktober 2009

Zomer op Antarctica steeds kouder

In een studie van Tedesco en Monaghan, enkele weken geleden gepubliceerd in Geophysical Research Letters, is onderzoek gedaan naar de sneeuw-en ijssmelt gedurende de Antarctische zomer van oktober tot januari. Satellietgegevens zijn bestudeerd van 1980 t/m 2009. Hieronder de grafiek die de gestandaardiseerde waarden van de Antarctische sneeuw-en ijssmelt weergeeft.


Zoals te zien is is er vanaf 1980 (start satellietwaarneming) sprake van een afname van de sneeuw- en ijssmelt op het koude continent. Van alle gemeten jaren is de laatste zomer recordhouder: sinds 1980 is er nog niet zo weinig sneeuw en ijs afgesmolten. De fluctuaties in de grafiek zijn het gevolg van grootschalige veranderingen in luchtdruk en wind op het zuidelijk halfrond, zoals de El-Niño Southern Oscillation (ENSO) en de Southern Hemisphere Annular Mode (SAM). Volgens de onderzoekers is het record van de zomer 2008-2009 te wijten aan een sterke combinatie van beide effecten.Hoe anders zijn bovenstaande meest recente onderzoekgegevens als je dat vergelijkt met de alarmerende berichtgeving van onder andere NASA over de smelt op Antarctica.

Nog in 2007 schreef NASA : "In a new NASA study, researchers using 20 years of data from space-based sensors have confirmed that Antarctic snow is melting farther inland from the coast over time, melting at higher altitudes than ever and increasingly melting on Antarctica's largest ice shelf. "

Nevenstaand plaatje is afkomstig van de site met het alarmerende NASA-bericht.
 


12 oktober 2009

Al Gore stottert: nare vragensteller wordt verwijderd

Op de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse Society of Environmental Journalists die van 7 tot 11 oktober j.l. werd gehouden in Madison, Wisconsin, stelde Phelim McAleer ( regisseur van de documentaire Not Evil Just Wrong) de vraag aan Gore hoe hij reageerde op het vonnis van het High Court in London van 10 oktober 2007. In dat vonnis werd beslist dat bij vertoning van Gores documentaire op middelbare scholen in UK er een pamflet moet worden uitgereikt waarin de 9 door de rechter vastgestelde fouten in de film worden genoemd.

Al Gore stottert wat, en noemt dan 1 fout , die van de verdwijnende ijsberen in het Arctisch gebied. McAleer antwoordt dat het aantal ijsberen toeneemt. Gore vraagt dan of McAleer denkt dat ze niet in gevaar zijn. McAleer herhaalt 2 maal dat de populatie zich uitbreidt, wat volgensd hem genoeg zegt. Daarna wordt McAleer met zachte hand verwijderd en zijn microfoon uitgeschakeld. Al Gore heeft bij deze beschamende actie de lachers (veel milieujournalisten in de zaal) op zijn hand. Klik op deze YouTube-link en verbaas je.


 


11 oktober 2009

Onder Professoren 4Afgelopen week even ‘opgeschrikt’ door het optreden van een wetenschapper van de Universiteit Utrecht, Peter Bijl, op het NOS-journaal. Peter zei dat het 50 miljoen jaar geleden warm was op Antarctica, en dat het CO2-gehalte toen erg hoog was. De boodschap was duidelijk.

Wordt het niet eens tijd voor de NOS om wat kritischer te zijn als het berichtgeving betreft die gerelateerd is aan het zogenaamde klimaatprobleem? En zou de Universiteit Utrecht niet eens wat kritischer moeten zijn als een van haar werknemers zo onverholen angst bij burgers aanwakkert? Of zijn de banden van die universiteit met het KNMI, hofleverancier van het klimaatalarmisme in ons land, daarvoor te sterk?


Steeds vaker is te horen dat wetenschappers die niet mee willen gaan in het klimaatalarmisme en een kritische houding hebben jegens AGW, in hun onderzoek worden tegengewerkt. Dat kan zijn doordat geldstromen voor onderzoek vooral naar AGW-bevestigend onderzoek gaat. Soms gaat dat verder en wordt het wetenschappers onmogelijk gemaakt om te functioneren. Voorbeeld daarvan is Ferenc Miscolszi die vanwege zijn ‘afwijkende’ mening ontslag moest nemen bij NASA.

Of deze situatie zich ook aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten voordoet is onduidelijk. Wat wel opvalt is dat het vooral emeritus-hoogleraren zijn die openlijk kritische geluiden laten horen. Veel zittende wetenschappers ( Utrecht en Wageningen zijn prominent vertegenwoordigd) laten hun oor al te makkelijk hangen naar de mening van het IPCC. Voorbeelden daarvan vindt u op deze site.

Dat klimaatrealistische wetenschappers bij de Universiteit van Amsterdam in elk geval zonder problemen hun werk kunnen doen bewijst Bas van Geel, paleo-ecoloog aan die universiteit. In een reactie op de site klimatosoof.nl schrijft hij: “Er is vooralsnog in mijn werkomgeving nog niemand geweest die ook maar geprobeerd heeft mij (een 'klimaatscepticus' met een met stevige argumenten onderbouwde mening) te corrigeren. Ik heb in de afgelopen 10 jaar ook geen problemen gehad met het binnenhalen van geld voor onderzoek waarbij de rol van de zon bij klimaatveranderingen in het verleden werd onderzocht. Het is mede door dat onderzoek dat ik een afwijkende mening heb gekregen over wat er met het hedendaagse klimaat aan de hand is: ik meen dat ook nu nog steeds natuurlijke klimaatverandering veel belangrijker is dan veranderingen waar de mens voor verantwoordelijk zou zijn.”

 


5 oktober

Klimaatbelofte

Sinds een aantal dagen hoort men regelmatig radiospotjes waarin men wordt opgeroepen om een petitie te tekenen "tegen de klimaatcrisis". Op de site http://www.klimaatbelofte.nl/ blijkt het aantal ondertekenaars tegen te vallen. Van wie is dit spotje? Het blijkt een initiatief te zijn van het ICCO (Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in Actie. Gezien de inkomsten van beide organisaties lijkt het het er op dat vooral ICCO (waarin Kerk in Actie ook weer blijkt te participeren) de grote financier is van deze dure radiocommercials.

Nieuwsgierig naar de bronnen van de inkomsten van ICCO grasduin ik op hun site. Hier zijn de financiele bronnen (2008) van deze spotjes:

Ministerie van Buitenlandse Zaken: 117,9 miljoen euro per jaar
Overige subsidies Nederlandse overheid: 6,8 miljoen euro per jaar
EU subsidies: 8,5 miljoen euro per jaar
Totaal: Ca. 139 miljoen euro per jaar

Potdorie, ik ben als belastingbetaler dus ook medefinancier van deze alarmerende spotjes!

Nog even de directeur van ICCO aan het woord, Jack van Ham: "Niet iedereen voelt de urgentie van de klimaatverandering even sterk. Dat is wel duidelijk. Anders zouden de rijke landen wel slagvaardiger te werk gaan. Voor landen in Afrika, kleine eilandstaten en landen in delta's, zoals Bangladesh is de klimaatverandering een zaak van overleven. Al een derde van de bevolking van de eilandengroep Tuvalu in de Stille Oceaan is gevlucht naar Nieuw Zeeland. De premier: "Het is onze overtuiging dat Tuvalu recht heeft om te bestaan. Wij verlaten de eilanden niet. Wij zijn trots op ons land en onze cultuur. Die kun je niet verplaatsen. We willen overleven en zullen overleven. Dat is ons fundamenteel recht."

Ter geruststelling van de premier van Tuvalu (en van Jack van Ham) nog even de grafiek van de recente zeespiegelstijging bij Tuvalu, geleend van de site van Hans Erren (met dank aan PSMSL en Topex):

 


2 oktober 2009

Onder Professoren 3Nou moe? Hoogleraar en columniste Louise Fresco, in het algemeen een scherpe observator van bizarre maatschappelijke ontwikkelingen ( zie "Inleiding" in het menu) breekt in haar column in het NRC van 29 september j.l. een lans voor de film The Age of Stupid. Ze schrijft: "Het is makkelijk om de film af te doen als onjuist, sterk overdreven en demagogisch. Even gemakkelijk is het om de film op te hemelen als onthutsend en baanbrekend."

Vanwaar dit milde commentaar op deze gekke film? Is ze wellicht geschrokken van de kritiek op haar column over Al Gores documentaire? Louise blijkt vooral gefascineerd te zijn door de wijze waarop de productie tot stand is gekomen, namelijk netwerken en 'crowd finding'. Weliswaar schetst ze wat voors en tegens van de film, maar uiteindelijk geeft ze toe sympathie te hebben voor de idealistische beweging waaruit de film ontsproot.


Ze schrijft: "Ook de hippies en de bezetters van de Sorbonne of het Maagdenhuis waren niet bescheiden in hun ambities. Met succes, want ze gaven mede aanzet tot grote veranderingen. Daarom moet het fenomeen van The Age of Stupid serieus genomen worden. Idealisme kan nu eenmaal niet subtiel zijn. Maar zonder idealisme is er geen vooruitgang."

Nog afgezien van de vraag wat het idealisme van hippies en studentenbezettingen in de jaren '60 werkelijk aan vooruitgang heeft gebracht, gaat de vergelijking behoorlijk mank. De belangen van de hippies en studenten stonden destijds haaks op die van politici en bestuurders. De film The Age of Stupid deint daarentegen gemakzuchtig mee op de golven van angst die door de westerse wereld spoelen over een naderend einde als gevolg van "de klimaatcrisis". Daarbij werken politiek, wetenschap en media dapper hand in hand. Hoe dapper is het om datgene wat het gros van de politici, wetenschappers en media alle dagen blèren nog eens aan te dikken met een apocaliptische film?

Misschien had Louise nog even haar column over Al Gores documentaire moeten doorlezen, waarin ze behoorlijk kritisch was. Natuurlijk is The Age of Stupid geen documentaire maar een speelfilm, maar wel een met een idealistisch doel. In dat licht bezien passen ook op deze film Louises kritische woorden van 7 juni j.l. : "Uit deze manier van werken spreekt niet alleen een minachting voor het publiek. Er wordt zo ook een glijdende schaal geïntroduceerd waarbij de waarheid in dienst staat van een hoger doel. Felle kritiek leveren is een bewijs van ethisch handelen geworden, ongeacht de kwaliteit van de argumenten."

 


26 september 2009

Onder Professoren 2Volkskrantinterview met milieuhoogleraar aan Wageningen Universiteit Rik Leemans

Volkskrantredacteur Chris Rutenfrans interviewt hoogleraar milieukunde Rik Leemans. Rutenfrans blijkt zich goed ingelezen te hebben, de professor wat minder. Dat is al te merken aan een van de eerste vragen over de recente daling van de wereldtemperatuur en het uitblijven van verdere afsmelt van Arctisch ijs. Leemans wijst er terecht op dat ook andere factoren dan CO2 invloed hebben op het wereldklimaat, maar gaat niet in op de daling van de temperatuur van de afgelopen jaren.

Rutenfrans confronteert de prof met het feit dat de zeespiegelstijging niet sneller verloopt door de stijging van het CO2-gehalte, en dat de TU Delft nog steeds geen versnelling van de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust meet. Leemans beweert dat Delft "in wezen fout zit".

Als de journalist verder vraagt raakt de hoogleraar in de war en strooit met jaartallen en zeeniveaus die kant noch wal raken. Hij jokt zelfs dat de mondiale zeeniveaumetingen echt anders zijn dan die van de TU Delft en men daarbij wel het CO2-effect ziet.


Voor de professor moet het een opluchting zijn geweest dat Rutenfrans aan het einde van het interview een algemene vraag over Kopenhagen stelt. Eindscore: 1-0 voor de journalist. Rutenfrans is een voorbeeld voor veel van zijn collega's, die voor wat betreft klimaatveranderingen als ganzen achter de communis opinio aanwaggelen. Rutenfrans had zich goed ingelezen. Dat kan van de milieuprofessor niet gezegd worden.

 


25 september 2009

Onder Professoren 1Een stuk in de Volkskrant van milieuprofessor Lucas Reijnders over klimaat en milieu.

De professor schrijft: "Door het groeiende energiegebruik nemen broeikasgassen zo sterk toe dat het klimaat ontwricht raakt met massale dodelijke gevolgen voor mens en natuur. Wetenschappers stellen geschokt dat het zes graden warmer kan worden. Twee graden is het maximum om drastische, onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Ter vergelijking: twee graden kouder betekent een ijstijd."

Van een hoogleraar mag je verwachten dat hij zijn zaakjes kent en onderscheid kan maken tussen werkelijkheid en verwachtingen op basis van modellen. Door te stellen dat toenemende broeikasgassen het klimaat ontwrichten met massale , dodelijke gevolgen voor mens en natuur, schaart hij zich in de rijen profeten die dapper opmarcheren naar Kopenhagen om het klimaat te redden.


De 6 graden opwarming die volgens Reijnders door “geschokte” wetenschappers wordt voorspeld is de meest extreme uitkomst van alle klimaatmodellen die het IPCC hanteert, en wordt zelfs in kringen van IPCC-klimatologen niet waarschijnlijk geacht. Ook de bewering dat een daling van twee graden het begin van een ijstijd inluidt durft geen enkele zichzelf respecterende klimatoloog te doen.

De klimatologische werkelijkheid is wat gecompliceerder dan Reijnders ons wil doen geloven. Een aantal van zijn voorstellen zijn mij sympathiek, met name als het gaat over het zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Maar hij vergaloppeert zich als hij de noodzaak daarvan verbindt met zaken die hij als wetenschapper niet kan waarmaken. Waar we behoefte aan hebben is informatie en niet aan bangmakerij op basis van onvolledige wiskundige modellen. Ook voor professor Reijnders geldt: schoenmaker, blijf bij je leest!