IJs en sneeuw op Groenland deel 2

In het eerste deel van het bericht over Groenland liet ik zien dat gletsjers aan de rand van de ice shelf vanaf begin deze eeuw een negatieve massabalans hebben. Ook liet ik zien dat vanaf 2012 de trend van de massabalans minder negatief wordt en dat er na het smeltseizoen van 2016 sprake is van een opmerkelijke hoeveelheid sneeuw- en ijstoename.

Aan de ice shelf zelf heb ik in dat bericht weinig aandacht besteed. Een lezer van Klimaatgek maakte me attent op een publicatie van Johannessen et al uit 2005, getiteld “Recent Ice-Sheet Growth in the Interior of Greenland” .

Bron:  Johannessen et al 2005

Daarbij maakten ze gebruik van de hoogtemeters aan boord van de European Remote Sensing satellites (ERS-1 and ERS-2) van 1992 tot 2003. Lees verder

IJs en sneeuw op Groenland

Bron:  NASA

Het verse sneeuwdek op Groenland groeit de afgelopen maanden veel sneller dan in de afgelopen 25 jaar. Hieronder ziet u de grafiek van de totale sneeuw aangroei vanaf 1september 2016, ongeveer het moment in het jaar waarin de dooi afgelopen is en de aangroei van sneeuw en ijs weer begint.

Bron: Deens Meteorologisch Instituut

De waarden zijn in Gt, Gigaton. 1 Gigaton is 1.000.000.000.000 kg, dus 1.000.000.000 ton, getallen die ver boven ons voorstellingsvermogen uitgaan. De lijn van 2016-2017 steekt al vanaf begin oktober flink uit boven de gemiddelde ontwikkeling van de SMB (Surface Mass Budget) vanaf 1990 (lichtgrijze band). Dat is goed voor de aangroei van het landijs en de gletsjers op Groenland, die de afgelopen jaren een negatieve massabalans vertoonden. Lees verder

Judith Curry stopt als prof klimatologie

Dr Judith Curry,  kritische professor in klimaatverandering aan het Georgia Institute of Technology, gooit de handdoek in de ring. Oorzaak: de universiteiten geven in toenemende mate minder gelegenheid tot echt wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de maatschappij.

Judith Curry op haar website:

 “De diepere redenen van mijn vertrek hebben te maken met mijn groeiende ontgoocheling met universiteiten, het academisch veld van klimaatwetenschap en wetenschappers.

Ik begon te beseffen dat de academische wereld en de universiteiten in het hele land ingrijpende wijzigingen hebben ondergaan. Een deel van wat er mis is las ik onlangs hier: universiteiten worden steeds meer mechanische nachtegalen. (naar analogie van het sprookje over de nachtegaal. Lees verder

Nogmaals de (afwezige) opwarming in De Bilt

In het vorige bericht heb ik aangetoond dat er in De Bilt al 20 jaar geen sprake meer is van opwarming. Ik maakte daarvoor gebruik van jaargemiddelde temperaturen van het KNMI.

Diverse mensen hebben gereageerd op dit bericht en hadden bezwaren. Die bezwaren kwamen hierop neer dat er toch sprake was van opwarming, zij het een geringe. Het andere bezwaar was dat het slechts om de meetreeks van 1 plaats gaat, namelijk De Bilt. Daarom even nog wat woorden en grafiekjes.

Over het eerste bezwaar, namelijk dat er toch sprake was van een temperatuurstijging, al was het maar een kleine:  dat klopt. Cruciale vraag is echter of die kleine opwarming significant is. Daarvoor moet je naar de p-waarde van de trendlijn kijken.  Die p-waarde is in bovenstaande grafiek weergegeven en is 0,42. Dat betekent dat de temperatuurstijging niet significant is. Er is derhalve statistisch gezien in De Bilt geen sprake van een temperatuurstijging tussen 1997 en 2017.

Omdat ik nieuwsgierig was naar Lees verder

Opwarming De Bilt

We naderen het einde van 2016,  dus rijst de vraag: hoe zit het met de recente opwarming in De Bilt? Heeft 2016 verandering gebracht? Omdat er links en rechts wat gemopper was over de onoverzichtelijkheid van de grafieken op basis van maandgemiddelden heb ik deze keer de jaargemiddelden genomen. Die jaargemiddelden zijn natuurlijk weer op basis van de maandgemiddelden, die zelf ook weer gemiddelden zijn van etmaalgemiddelden, die dan weer gemiddelden zijn van de uurmetingen.  Althans, dat mag je hopen, want je weet het nooit zeker met al die ‘homogenisaties’ . Voor wat betreft de gegevens van na 1977, die zijn bij mijn weten (voorlopig) vrij van dergelijke bijstellingen.

Bron:  KNMI

Mooie grafiek weer, en zoals te zien is heeft ook het jaar 2016 niets kunnen veranderen aan de tendens van de laatste decennia: het warmt al sinds 1997 in De Bilt niet meer op. Lees verder

IJs op de Noordpool, het kan verkeren

Paniek afgelopen maand in diverse kringen:  het oppervlak drijfijs op de Noordpool was in november nog nooit zo klein geweest. Sinds eind 1978 wel te verstaan, toen we met satellietmetingen begonnen.  In de VK van 12 december j.l. werd daar over bericht.  Dat was het artikel met de foto van de aandoenlijke ‘eenzame’ (aaibare?)  ijsbeer.

Bron:  Volkskrant

Nu ben ik  niet zo’n liefhebber van dag-week – en maandrecords als het om langjarige trend gaat, maar inderdaad, op bovenstaande grafiek is goed te zien dat de ijs-aangroei in november achterblijft bij wat we gewend zijn.  Lees verder

Koud weer in Noord-Amerika

Bron:  NASA

Met een zwakke polar vortex zakt vaak extreem koude lucht vanuit het Noordpoolgebied richting evenaar.  Dat is op bovenstaand videootje goed te zien. De polar vortex is een lagedruggebied in de bovenlucht boven de Noordpool en de Zuidpool. De luchtdruk in de vortex varieert van jaar tot jaar, en is ’s winters altijd veel sterker dan ’s zomers.. Is de luchtdruk erg laag dan is de vortex sterk en houdt die de zeer koude lucht aan het oppervlak in een  geconcentreerd gebied boven de Noordpool.  Meestal zijn dat twee cellen van zeer koude lucht, een boven NO Siberië en een boven het NO van Canada.  Soms is er dan maar 1 cel, boven de Noordpool.


Bron :  wikipedia

Is de vortex minder sterk, zoals nu, dan Lees verder

Nogmaals de elektrische auto

Even vooraf: ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe technieken, had zelfs als een van de eersten in ons land zonnecollectoren (warm water) op mijn dak. Maar het moet gezegd: zodra de politiek het elektrisch rijden omarmde werd ik wel wat achterdochtig.

In het vorige bericht schreef ik over de energie- en klimaatwoordvoerder van de D66 fractie, mevrouw van Veldhoven. Die beweerde met droge ogen dat voor € 2,- a € 8,- net zoveel kilometers met een elektrische auto gereden konden worden als in een gewone auto voor € 70,- brandstofkosten. Na lang aandringen heeft ze die bewering uiteindelijk ingetrokken. Ik kan daar smalend een aantal conclusies uit trekken, maar beperk me tot één constatering:  mevrouw Van Veldhoven rijdt zelf geen elektrische auto. Want als dat wel zo zou zijn zou ze uit ervaring weten  dat je met een volle accu maar een klein stukje kunt rijden.

Bron:  Wikipedia

Een fraai voorbeeld daarvan stond vandaag in de krant. Meneer Horstman uit Zoetermeer kocht in 2013 een Nissan Leaf.  Actieradius 199 km. Lees verder

Nepnieuws

 

De Volkskrant wijdde op 7 december een flink artikel aan nepnieuws. Een van de kopjes in dat artikel betreft de taak  voor journalisten hierin: ’Journalistiek moet vertrouwen terugwinnen’. Daarvoor is nodig dat journalisten zelf zin en onzin scheiden lijkt me. Dat dat niet meevalt lees ik een paar pagina’s verder in een artikel over de e-auto.  Kamerlid Stientje van Veldhoven zegt: “Het volledig opladen van een auto kost hooguit 8 euro aan stroom. Evenveel kilometers op benzine rijden kost je circa 70 euro”. Als getrainde kritische lezer wist ik onmiddellijk dat dat onzin is. Ik rij met mijn auto voor € 70 naar Zuid-Frankrijk. Als ik dat voor € 8 met een elektrische auto kan dan ruil ik mijn auto onmiddellijk in.

vk11

Ik heb dezelfde dag een emailtje naar de redactie gestuurd over dit nepnieuws. De dienstdoende journalist stuurde me netjes de volgende dag een reactie: Lees verder