Categorie archief: klimaatverandering

Neerslag wordt in Nederland steeds extremer, toch?

Dat hoor en lees je de laatste tijd voortdurend. En als het maar vaak genoeg herhaald wordt is het op den duur de waarheid. Nu ben ik gezegend met een forse portie scepsis, dus ik geloof niet alles zomaar. Zeker niet ‘omdat het in de krant staat’ of op tv was, en zelfs niet als een uitspraak gelegitimeerd is door een wetenschapper. Dat wil niet zeggen dat ik geen eerbied heb voor de wetenschap, eerlijk gezegd ben ik er gek op. Zo heb ik heel lang met leerlingen van de hogere klassen op mijn school de jaarlijkse wetenschapsquiz meegedaan, fascinerend. Maar ik weet dat ook wetenschappers niet altijd zonder last of ruggespraak hun werk doen. Dat er targets gehaald moeten worden. Klimatologie is daar momenteel zeer gevoelig voor, het is maatschappelijk ‘hot’.

Momenteel ben ik bezig met een grote klimaatklus, waarover later meer, en zo nu en dan kom ik dingen tegen die ik even wil delen. De afgelopen dagen ben ik druk in de weer geweest met de neerslag in ons land. Onder andere op zoek naar de neerslag die steeds extremer wordt. In mijn woonplaats Deurne en directe omgeving was het in juni 2016 bijvoorbeeld raak: enorme hoeveelheden neerslag in enkele uren en hagelstenen zo groot als duiveneieren. De mensen in de buurt hadden zoiets nog nooit meegemaakt. De straat stond blank. Maar waren die buien zo bijzonder? Nu kun je die zware neerslag (KNMI: dag met >50 mm neerslag) makkelijk thuis bekijken, veel data staan op het internet. Ik heb een aantal stations in Nederland vergeleken voor wat betreft het voorkomen van zware neerslag vanaf 1906 tot en met 2016. Voor de lol heb in Deurne bijgevoegd, en ter vergelijking de data van het nabijgelegen Eindhoven:

Bron:  ClimateExplorer KNMI

Fraai zijn de 2 dagen in 2016 te zien met die zware neerslag. Maar ik zie geen toename in de tijd, het is vaker voorgekomen.  En in 1940 waren er ook 2 etmalen met zware neerslag, vergelijkbaar met die van 2016. Als je de data van Eindhoven bekijkt zie je ook geen toename van de dagen met zware neerslag. Opvallend is dat sommige ‘stippen’  in de grafiek van Eindhoven samenvallen met die van Deurne. Blijkbaar was het regencomplex toen uitgestrekt en bovenlokaal. Of de windrichting min of meer oost-west of andersom.  De overige haalden Eindhoven wel maar Deurne niet en vice versa. Lees verder

Op excursie met tante Bernice

Bron:  Volkskrant

Arghh!  De voorpagina van de Volkskrant vandaag.  Ik zag het al langzaam aankomen. Bernice Notenboom heeft een aantal CEO’s van grote bedrijven in Nederland meegenomen naar Spitsbergen. Om hen te laten zien dat het in het Noordpoolgebied al heel lang  5 voor 12 is, zal ik maar zeggen.

Maar mijn aandacht werd in eerste instantie toch getrokken door de foto. Het is een klassiek voorbeeld van propaganda.  Gaat het om klimaatverandering, dan toon je een ijsbeer, het liefst op een afdrijvende ijsschots of anders met een flinke plas smeltwater in de buurt. Toen ik nog leraar aardrijkskunde in de bovenbouw was wees ik mijn leerlingen daar al op. En regelmatig kwam er een leerling enthousiast naar me toe om te vertellen dat er in de krant of op tv een dergelijke foto langs was gekomen. Lees verder

Meer zonlicht in De Bilt

Bron: Van Beelen en Van Delden

In de loop van de vorige eeuw is als gevolg van emissies van aerosolen de inkomende zonnestraling afgenomen.  Dat proces heet dimming.  Brightening ontstaat als die emissies daarna afnemen vanwege bijvoorbeeld milieuhygiënische maatregelen. Die afname van aerosolen is in ons land sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw spectaculair geweest. In  bovenstaande grafiek is de concentratie SO2 (een beruchte aerosol) tussen 1976 en 2009 in De Bilt weergegeven. In de grafiek is nog net het laatste stukje van de dimming te zien. Vanaf 1980 neemt de SO2-concentratie af tot bijna 0 in 2010. Lees verder

Zucht…

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan foute informatie (nepnieuws heet dat tegenwoordig) op het gebied van klimaat uit de Volkskrant aan de orde stel.  Niet omdat de Volkskrant op dat gebied de allerergste is maar omdat ik die krant lees. Veel erger is het op dit vlak gesteld met de NRC die welhaast een religieuze opdracht lijkt te hebben om de ondergang van de wereld vanwege klimaatverandering te verkondigen. Een lezer wees me op een recent artikel van de hand van NRC-wetenschapsredacteur Marcel aan de Brugh waarvan de kop er zo uitzag:

Bron:  NRC

De bron van het artikel is de European Marine Board (EMB) die onlangs een publicatie het licht deed zien getiteld The ticking time bomb of climate change’.  Lees verder

Factcheck:  Vaker zware neerslag

Over zware neerslag schreef ik al eens in 2015, zie hier. Op het kaartje van het NRC over de gevolgen van klimaatverandering in Europa (zie vorige bericht) staat voor de Atlantische regio aangeven:  “Vaker zware neerslag”. Nu heb ik de neiging om dat te beamen, na de enorme hagelbuien in juni 2016.  Die buien vielen in mijn woonomgeving, en mijn auto heeft sindsdien allemaal charmante deukjes. Maar dat is natuurlijk exemplarische bewijsvoering. Daarom eens kijken of we al een opvallende verhoging van de zware neerslag kunnen constateren.

Via de ClimateExplorer van het KNMI heb ik de beschikking over de dagelijkse neerslagcijfers van De Bilt vanaf 1906 t/m oktober 2016.  Lees verder

Factcheck  : zeespiegelstijging

Bron:  NRC

Veel mainstream media zijn in de ban van fake nieuws.  Dat moet bestreden worden.  Bovenstaande figuur is de inleiding van een artikel over nepnieuws in het NRC. Uiteraard is het altijd een ander die het nodig maakt om goed op je hoede te zijn als krant. Maar dat ze het zelf ook vaak niet zo nauw nemen met de waarheid is helaas geen uitzondering. Ik heb daar laatst nog een sterk staaltje van beschreven, zie hier en hier.

Zo ook afgelopen week met het uitkomen van Lees verder

IJs en sneeuw op Groenland deel 2

In het eerste deel van het bericht over Groenland liet ik zien dat gletsjers aan de rand van de ice shelf vanaf begin deze eeuw een negatieve massabalans hebben. Ook liet ik zien dat vanaf 2012 de trend van de massabalans minder negatief wordt en dat er na het smeltseizoen van 2016 sprake is van een opmerkelijke hoeveelheid sneeuw- en ijstoename.

Aan de ice shelf zelf heb ik in dat bericht weinig aandacht besteed. Een lezer van Klimaatgek maakte me attent op een publicatie van Johannessen et al uit 2005, getiteld “Recent Ice-Sheet Growth in the Interior of Greenland” .

Bron:  Johannessen et al 2005

Daarbij maakten ze gebruik van de hoogtemeters aan boord van de European Remote Sensing satellites (ERS-1 and ERS-2) van 1992 tot 2003. Lees verder

IJsberen

ijsbeer2

 

U kent bovenstaand plaatje wel. Het is al jarenlang de mascotte van mensen en organisaties die zich grote zorgen maken over de antropogene opwarming (sinds die opwarming niet meer zo opschiet heet het ‘klimaatverandering’, altijd raak 😉 ). De ijsbeer zou met uitsterven bedreigd worden doordat er steeds minder van zijn natuurlijke habitat zou overblijven vanwege het smelten van drijfijs.

Het beeld is ijzersterk, daarom wordt het graag ingezet. Net zoals filmpjes van gletsjers die afbreken in zee. Maar klopt het ook? Lees verder

Het warmste jaar ooit gemeten

Klimaatalarmisten peperen het ons al een tijd je in:  2016 wordt het warmste jaar ooit gemeten. Nou meten we nog niet zo lang, in de westerse wereld vanaf ongeveer 1850. Het KNMI vindt de metingen uit de 19e eeuw minder betrouwbaar, zodat haar reeksen in 1901 beginnen. Laten we zeggen dat we al ruim 100 jaar meten.

Nu heb ik hier al een aantal malen geschreven over het zogenaamde homogeniseren van meetgegevens. Daarbij verandert men de meetgegevens omdat die in een bepaalde periode niet zouden kloppen. Bijvoorbeeld omdat in de omgeving gebouwd is, of omdat andere meetapparatuur werd gebruikt. Vaak is dat te goeder trouw, maar je moet wel erg goed en nauwkeurig beschrijven wat je gedaan hebt en waarom. Vooral GISS/NASA in de Verenigde Staten heeft een slechte naam op dat gebied. Gelukkig worden temperaturen sinds eind 1978 ook via satellieten gemeten. Maar daar is op deze plaats al vaker wat over geschreven.

hadcrut4-1900-2017

Bron:  Metoffice

Wordt 2016 het warmste jaar ooit gemeten? Lees verder

Wie is nu eigenlijk de echte ‘denier’ ?

De laatste tijd is de aanval vol geopend op mensen die met maar wagen om kritisch te zijn over zaken die met ‘klimaatverandering’  te maken hebben. Een bekende truc is dat ze niet deugen want ze worden vrijwel allemaal door de olie-en steenkoolindustrie betaald.

Het merkwaardige is dat er buiten de klimatologie geen vakgebied te vinden is waar zo weinig kennis over het studieobject gekoppeld is aan zoveel overheidsmaatregelen. Maatregelen die ook nog eens extreem veel geld kosten en daardoor impact hebben op de levensstandaard van veel mensen. We weten nog zo weinig over de werking van het klimaatsysteem dat het niet mogelijk is om een robuuste voorspelling te doen over een periode van bijvoorbeeld 1 maand. Dat is niet raar, want het klimaat is een niet-lineair , chaotisch systeem, waarin dus alles door van alles beïnvloed wordt.

Toch wordt voortdurend gedaan alsof er veel onweerlegbare kennis aanwezig is over het klimaat. Maar in de wetenschap werkt het zo, dat een theorie getoetst moet worden aan de werkelijkheid, de observaties. Klopt de theorie niet met wat gemeten wordt, dan deugt de theorie niet en dient die theorie verworpen te worden.  Zo niet echter in de klimatologie.

christy-models

Bovenstaande figuur Lees verder