Categorie archief: Geen categorie

Sceptische journalisten

Gisteren schreef politiek commentator Martin Sommer van de Volkskrant een raak stuk over wat klimaatactivist Jan Paul van Soest de ‘twijfelbrigade’ noemt. Van Soest schreef nare dingen over wetenschapsjournalist Marcel Crok omdat hij een klimaatscepticus is. Sommer stelt dat een journalist die niet sceptisch is een ander vak moet gaan zoeken. Dan wordt het rustig op de burelen van de Nederlandse kranten vrees ik. Ik heb het betreffende onderdeel voor u uitgeknipt. Het hele artikel vind u op de site van de Volkskrant.

Milanković revisited

 

Bron: Sime et al 2009

Kort geleden hebben Tzedakis et al met hun publicatie in Nature een waardevolle  toevoeging gedaan aan de theorie van de Milanković uit 1941. Die astronomische theorie geeft een verklaring voor de afwisseling van glacialen en interglacialen gedurende het Pleistoceen. In bovenstaande grafiek is een reconstructie te zien die Sime et al gemaakt hebben van de temperatuur op basis van de proxies Deuterium en 18O in 3 ijskernen. Het heden (0 jaar BP) is links in de grafiek. Te zien is dat glacialen ongeveer 100.000 jaar duren en afgewisseld worden door kortstondige warme periodes, interglacialen. Die 100.000  jaar is de lengte van de glacialen gedurende de afgelopen 1 miljoen jaar; in de eerste 1,6 miljoen jaar van het Pleistoceen duurden de glacialen aanmerkelijk korter, ongeveer 41.000 jaar. Die laatste periodiciteit komt overeen met de theorie van Milanković.

 

 

 

 

Lees verder

Help, de klimaatverandering in Europa gaat in hoog tempo door!

Het Europees Milieuagentschap waarschuwt de Europese burgers nog één keer 😉 .  Alle verschrikkelijke klimaatveranderingen van de afgelopen decennia in Europa gaan gewoon door!

Als voorbeeld in het persbericht de overstromingen in Parijs van de Seine, in juni 2016. Door flinke regenval stonden de oevers van de Seine in Parijs onder water.  Klimaatverandering? Nou dat gebeurt wel vaker. Maar nog nooit zo erg als in 2016 wellicht? Nou nee, kijk maar eens naar deze foto van de overstroming in 1910, toen werkelijk grote delen van Parijs onder water stonden en met met bootjes door de straten voer:

Klik hier voor nog veel meer foto’s van de overstromingen in 1910.

‘Natuurlijk’ zijn er klimaatveranderingen, ook in Europa. Maar het is volkomen flauwekul om elke klimaatverandering te koppelen aan de uitstoot van CO2. In NW-Europa stijgt de temperatuur al zeker 20 jaar niet meer. Volgens sommige alarmisten is dat óók het gevolg van het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer. Kortom: elke verandering en zelfs elk gebrek aan verandering in het klimaat kent maar 1 oorzaak: CO2.  CO2 is de satan in “klimaatverandering”, de nieuwe religie  die veel westerlingen omarmd hebben. Hun alarmistische boodschap moet blijkbaar  voortdurend verkondigd worden, er is geen ontkomen aan, de voet zit al tussen de deur. Houd het hoofd dus koel!  (geen kunst vandaag)

‘Kritische wetenschapper’ hoort pleonasme te zijn

Hans von Storch is professor aan het Meteorologisch Instituut van de Universiteit van Hamburg. Hij is klimatoloog en was ‘lead author’ voor het  laatste rapport van het IPCC, AR5.

Hij is een gelauwerde klimatoloog en als goede wetenschapper kritisch. Dat hoort een pleonasme te zijn, maar is het helaas niet altijd. In een interview met Die Welt enkele jaren geleden zei hij: :  “Unfortunately in climate science there is a tendency to proclaim absolute truths and to link these immediately to instructions on actions to take. The climate pope tells us what has to be done, and for the people it’s: keep your mouths shut. Scientists have been taking over the roles of medicine men and priests. That’s not the job of scientists. Science is supposed to help understand problems, show the possibilities that exist in dealing with them. The best is to show many possibilities. Then the political process has to decide the path to take.’

Sommige van zijn collega’s in de klimaatwetenschappen proclameren ‘stories that point to a catastrophe,‘ zei Von Storch. Maar van catastrofale klimaatveranderingen zoals verhevigde stormen is vooralsnog geen sprake. Von Storch:  ‘It all has a cultural, anthropological backgroun . If you sin, then you will be punished. And the punishment always takes on an environmental dimension which also included storms in the past. In former times it was God’s punishment. Today it’s punishment by Nature. Nature is to keep man in check. And for this we see idiotic films like The Day After Tomorrow.”

IJs en sneeuw op Groenland

Bron:  NASA

Het verse sneeuwdek op Groenland groeit de afgelopen maanden veel sneller dan in de afgelopen 25 jaar. Hieronder ziet u de grafiek van de totale sneeuw aangroei vanaf 1september 2016, ongeveer het moment in het jaar waarin de dooi afgelopen is en de aangroei van sneeuw en ijs weer begint.

Bron: Deens Meteorologisch Instituut

De waarden zijn in Gt, Gigaton. 1 Gigaton is 1.000.000.000.000 kg, dus 1.000.000.000 ton, getallen die ver boven ons voorstellingsvermogen uitgaan. De lijn van 2016-2017 steekt al vanaf begin oktober flink uit boven de gemiddelde ontwikkeling van de SMB (Surface Mass Budget) vanaf 1990 (lichtgrijze band). Dat is goed voor de aangroei van het landijs en de gletsjers op Groenland, die de afgelopen jaren een negatieve massabalans vertoonden. Lees verder

Judith Curry stopt als prof klimatologie

Dr Judith Curry,  kritische professor in klimaatverandering aan het Georgia Institute of Technology, gooit de handdoek in de ring. Oorzaak: de universiteiten geven in toenemende mate minder gelegenheid tot echt wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de maatschappij.

Judith Curry op haar website:

 “De diepere redenen van mijn vertrek hebben te maken met mijn groeiende ontgoocheling met universiteiten, het academisch veld van klimaatwetenschap en wetenschappers.

Ik begon te beseffen dat de academische wereld en de universiteiten in het hele land ingrijpende wijzigingen hebben ondergaan. Een deel van wat er mis is las ik onlangs hier: universiteiten worden steeds meer mechanische nachtegalen. (naar analogie van het sprookje over de nachtegaal. Lees verder

Nogmaals de (afwezige) opwarming in De Bilt

In het vorige bericht heb ik aangetoond dat er in De Bilt al 20 jaar geen sprake meer is van opwarming. Ik maakte daarvoor gebruik van jaargemiddelde temperaturen van het KNMI.

Diverse mensen hebben gereageerd op dit bericht en hadden bezwaren. Die bezwaren kwamen hierop neer dat er toch sprake was van opwarming, zij het een geringe. Het andere bezwaar was dat het slechts om de meetreeks van 1 plaats gaat, namelijk De Bilt. Daarom even nog wat woorden en grafiekjes.

Over het eerste bezwaar, namelijk dat er toch sprake was van een temperatuurstijging, al was het maar een kleine:  dat klopt. Cruciale vraag is echter of die kleine opwarming significant is. Daarvoor moet je naar de p-waarde van de trendlijn kijken.  Die p-waarde is in bovenstaande grafiek weergegeven en is 0,42. Dat betekent dat de temperatuurstijging niet significant is. Er is derhalve statistisch gezien in De Bilt geen sprake van een temperatuurstijging tussen 1997 en 2017.

Omdat ik nieuwsgierig was naar Lees verder

Opwarming De Bilt

We naderen het einde van 2016,  dus rijst de vraag: hoe zit het met de recente opwarming in De Bilt? Heeft 2016 verandering gebracht? Omdat er links en rechts wat gemopper was over de onoverzichtelijkheid van de grafieken op basis van maandgemiddelden heb ik deze keer de jaargemiddelden genomen. Die jaargemiddelden zijn natuurlijk weer op basis van de maandgemiddelden, die zelf ook weer gemiddelden zijn van etmaalgemiddelden, die dan weer gemiddelden zijn van de uurmetingen.  Althans, dat mag je hopen, want je weet het nooit zeker met al die ‘homogenisaties’ . Voor wat betreft de gegevens van na 1977, die zijn bij mijn weten (voorlopig) vrij van dergelijke bijstellingen.

Bron:  KNMI

Mooie grafiek weer, en zoals te zien is heeft ook het jaar 2016 niets kunnen veranderen aan de tendens van de laatste decennia: het warmt al sinds 1997 in De Bilt niet meer op. Lees verder