Senator Cruz ondervraagt Aaron Mair van Sierra Club

Dinsdag 6 oktober was er een hoorzitting van de Judiciary Committee  van de Senaat in Washington. Commissievoorzitter senator Cruz (Texas) ondervroeg voorzitter  Aaron Mair van een grote milieu-organisatie in de USA, de Sierra Club.

Een paar dingen vallen op:

  • Aaron Mair is nauwelijks op de hoogte van de zaak die hij verdedigt
  • Op het gebied van klimaatverandering is ‘the science settled’ (Aaron Mair)
  • De waarheid is vandaag de dag blijkbaar een kwestie van herhalen en een variatie in de herhaling
  • Senator Cruz is een uitstekende socratische ondervrager

Hoe zit dat met dat CO2 en opwarming?

Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 0,8 °C  gestegen. Dat is niet schokkend veel lijkt me. Maar vanaf het moment dat er een verband werd gelegd tussen die opwarming en de stijging van het atmosferisch CO2 zoals we dat sinds 1958 meten is het hek van de dam. ‘Klimaatverandering’ is hot, very hot. Tijd dus om eens ‘cool’  naar de cijfers te gaan kijken.

Momenteel wordt breed gedragen dat de recente opwarming van het aardse klimaat vooral het gevolg is van het stijgend CO2-gehalte van de atmosfeer. En dat is weer vooral het gevolg van menselijke activiteiten. Dat brede draagvlak voor deze hypothese is het gevolg van een statement van het IPCC:

ipcc en co2

Bron:  IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report, Summary for Policymakers

Hoe het IPCC er bij komt om te beweren dat de stijging van broeikasgassen vanwege menselijke activiteiten  “…. extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century”  blijft vooralsnog onduidelijk. Boze tongen beweren Lees verder

De ijsmuts

Even een kort luchtig tussendoortje, om wat verkoeling te brengen in het klimaatdebat.

ice house

Op een geologische tijdschaal bezien bevindt het aardse klimaat zich in een warme fase (hot house) of koude fase (ice house).  We vinden ons de afgelopen paar miljoen jaar in een ice house fase. De huidige gemiddelde temperatuur op aarde van 15 °C past daar in.  Binnen die ice house fase schommelt de temperatuur toch nog behoorlijk: ijstijden oftewel glacialen , en warmere tussenijstijden, de interglacialen. We zitten al 10.000 jaar in zo’n warmer interglaciaal. Maar…interglacialen duren gemiddeld zo’n 10.000 jaar. Daarna valt onherroepelijk een nieuwe ijstijd in, die zo’n 100.000 jaar zal duren. In de grafiek hieronder is goed te zien dat het klimaat altijd verandert. We zitten nu helemaal links. De warme tijd is ongeveer op. Dat wordt geen pretje, haal de muts maar alvast uit de kast ;-).

ice

 

There’s something rotten in modern science

De VK interviewde afgelopen weekeinde methodologe Michele Nuijten:

“Het merendeel van de onderzoeken in de psychologie houdt bij herhaling geen stand. Het probleem stond deze week volop in de schijnwerper, nadat een groot herhaalproject van honderd psychologische studies had geleerd dat 60 tot 70 procent bij herhaling met andere proefpersonen en door andere onderzoekers een wezenlijk andere uitkomst oplevert. Een griezelig en inktzwart resultaat, want het kan betekenen dat het meeste onderzoek is gebaseerd op drijfzand. Laat dat eens op u inwerken – het mééste onderzoek. Gebaseerd op toeval en ruis.

En, laat dat duidelijk zijn, de psychologen zijn Lees verder

Extreme neerslag

verzekeraars

Bron: Volkskrant

Bovenstaand artikel stond op 31 augustus 2015 in de Volkskrant. De toegenomen schade is een bekende valstrik in dit soort van berichtgeving. Immers, doordat er steeds meer bebouwde omgeving is en er steeds meer auto’s zijn et cetera zal automatisch de schade bij natuurgeweld stijgen. Inflatie doet de rest, geen kunst dus om kosten te laten stijgen.  Zie ook het hoofdstuk Natuurrampen.

Ik ben vooral benieuwd naar de zware regenval die in de tweede alinea genoemd wordt. Het is de afgelopen weken wel raak hoor. Ik bedoel dan niet de zware regenval hier en daar, maar dat ik als burger, op weg naar de klimaattop in Parijs, steeds meer berichten Lees verder

Temperatuur in de troposfeer deel 3

In de vorige bijdrage over de temperatuur in de troposfeer heb ik geschreven  dat waterdamp in de vrije atmosfeer (ruwweg midden en boven troposfeer) gereguleerd wordt door wolkvorming, en dat daarbij microfysische processen een rol spelen die nog nauwelijks begrepen worden.  Hier hebben we denk ik de crux te pakken van de onzekerheid over de energiebalans van de aarde.

waterdamp oceanen

Bron:  RSS

Bovenstaande grafiek is afkomstig van RSS, researchbedrijf dat satellietdata verwerkt. Het is de anomalie van totale waterdamp in de atmosfeer gemeten vanaf 1988. De lineaire trendlijn toont een toename van waterdamp vanaf 1988. Maar net zoals bij de globale temperatuur is er sprake van een sprong rond het super El Niñojaar 1998.

Interessant is de ruimtelijke spreiding van Lees verder

Wetenschap

De echte wetenschapper leest voortdurend boeken en publicaties, maar blijft vinden dat er nog veel te ontdekken valt. Hoe meer hij weet , des te meer beseft hij dat hij eigenlijk weinig weet.

Karl Popper stelde dat wetenschappelijke theorieën geen waarheidspretentie hebben. We moeten ze beschouwen als voorlopig en dienen juist proberen te bewijzen dat ze onjuist zijn. Zo wordt wetenschap een proces van gissing en weerlegging. Haar vooruitgang schuilt hierin, dat theorieën in de loop van de tijd worden vervangen door betere theorieën, die de waarheid steeds dichter benaderen. De logische kracht van één falsificatie is sterker dan een oneindig aantal verificaties van een hypothese.

Er zijn nogal wat mensen in en rond het vakgebied van de klimatologie die vinden dat het in twijfel trekken van de theorie dat de recente opwarming van de aarde louter of grotendeels het gevolg is van menselijk handelen absurd is. Een persoon die vindt dat “the science is settled” kan dus geen echte wetenschapper zijn.

Temperatuur in de troposfeer deel 2

tts

Bron:  remss.com

In het bericht van 22 augustus j.l. liet ik zien dat de temperatuur in het midden van de troposfeer de afgelopen decennia veel minder hard toegenomen is dan in het onderste deel van de troposfeer. Ook ontbreekt de zogenaamde tropische hotspot. Dat strookt niet met de gangbare theorie over opwarming door een versterkt broeikaseffect. In bovenstaande figuur is te zien dat nog wat hoger, op med. 10 km hoogte, er van opwarming helemaal geen sprake meer is. Vandaag wat meer hierover.

Er zijn 3 mechanismen waarop het aardoppervlak zijn warmte kwijtraakt: convectie, verdamping en straling. In de onderstaande figuur is dat inzichtelijk gemaakt. Lees verder

Super El Niño

Het ECMWF gebruikt modellen om een medium-range termijnvoorspelling te doen over ENSO. ENSO zijn de opmerkelijke temperatuurschommelingen in het zuidelijk deel van de tropische Pacific. Die schommelingen hebben effect op het weer in grote delen van de tropen en subtropen. El Niño heeft betrekking op een warmere oceaan dan ‘normaal’ en komt zo eens in de 4 a 7 jaar voor. Zo nu en dan zit er een ‘super’ El Niño bij, die het weer in de tropen en subtropen flink kan ontregelen.

el nino 2015

 

Bron:  ECMWF

Dit voorjaar voorspelde ECMWF  een super El Niño  voor dit jaar.  Omdat de modellen er tot nu toe niet veel van bakten was ik benieuwd of het deze keer wel zou lukken. Zie het bericht van mei j.l. En dat doet het.  El Niño van 2015 is een zeer krachtige, en het einde is nog niet in zicht. Het oceaanwater in de tropen tussen Indonesië en Peru is momenteel zo’n 3 graden warmer dan gemiddeld. Dat heeft vaak grote effecten op het weer in de tropen en subtropen, niet alleen doordat de verdamping in het gebied flink groter is (per 1°C  temperatuurverhoging stijgt de hoeveelheid waterdamp met 7%) en daarmee de neerslag, maar ook doordat de luchtdrukverdeling verstoord raakt. Droge gebieden worden nat en andersom, en allerlei andere effecten zijn het gevolg. De top van El Niño ligt in december, vandaar de naam (=kerstkindje). Daarna wordt alles weer ‘normaal’. Soms wordt El Niño direct gevolgd door La Niña, met tegenovergestelde kenmerken, maar vaak ook niet. De voorspellingen dat het wel eens een record warmtejaar kan worden hebben te maken met de aanwezigheid van deze super El Niño en niet met plotselinge opwarming als gevolg van toegenomen atmosferisch CO2.