Ook het KNMI maakt ons warm voor de klimaattop in Parijs (2)

KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven deed eergisteren een onwetenschappelijke duit in het klimaatzakje door op het NOS-journaal alarmistische taal uit te slaan. Zie het bericht van gisteren. Zo zei hij onder meer: ‘Als we er niet in slagen om een akkoord te bereiken in Parijs, en de opwarming van de aarde gaat ongebreideld door, dan is er absoluut sprake van code oranje. De situatie voor het klimaat is echt heel kritisch.’

Nu is het niet fraai om de ‘code oranje’  voor iets anders te gebruiken dan voor noodweer, maar ik waag te betwijfelen of de klimatologische situatie heel kritisch is. De temperatuur op aarde beweegt al jarenlang nauwelijks, en ook in ons landje wil het maar niet zomeren.

 

maand temp de bilt 98 16In de grafiek is het verloop van de maandgemiddelde temperatuur in De Bilt weergegeven. Het jaar 1998 als startpunt omdat dat net na de ‘zwiep’  van het super El Niñojaar 1997 is. 1998 is in De Bilt een gemiddeld jaar met een zachte winter en een koele zomer. Aan het eind van de grafiek ontbreken de data van de laatste 30 dagen van 2015. Eigenlijk zou ik moeten wachten tot 1 januari en dan de grafiek presenteren. Maar Parijs komt er aan, ik moet wat. Om het jaar vol te krijgen heb ik de daggemiddelden van de laatste 30 dagen van 2014 genomen. Maar mocht het staartje van 2015 wat koeler of wat zachter uitvallen dan in 2014 dan zal dat voor de conclusie niets uitmaken.

De conclusie is zichtbaar in de lineaire (rode) trendlijn en bijbehorende formule  y=0,0003x + 10,428.  Die 10,428 is de gemiddelde temperatuur in De Bilt, de y= 0,0003x is de hoek van de lineaire trendlijn. X is het aantal maanden in de reeks (216). Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt in de periode van 1998 t/m 2015 dus  0,0003 x 216 = 0,0648 °C is gestegen.  Dat is dus in 18 jaar. Verwaarloosbaar. Daarom is de rode lijn zo mooi horizontaal.

In Frankrijk is onlangs de weerman van France2 ontslagen omdat hij een kritisch boek had geschreven over klimaathysterie. Ik gun diezelfde weg niet aan  KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven, want wat er met de Franse weerman is gebeurd is respectloos. Maar wel vind ik dat hij eens een pittig functioneringsgesprek zou moeten hebben met de verantwoordelijke minister (wat niet gaat gebeuren natuurlijk). Of beter: met zijn personeel, want ik zou als ik bij het KNMI zou werken me schamen voor een dergelijke vertoning.

Een volgende keer weer wat meer over de wereldtemperatuur.

Ook het KNMI maakt ons warm voor de klimaattop in Parijs (1)

Gisteren op het NOS journaal een beetje merkwaardig optreden van de directeur van het KNMI, die volop meedeed om ‘het volk’  warm te maken voor de komende klimaattop in Parijs. We moeten ons immers door die aanslagen in Parijs niet laten afleiden van de werkelijk belangrijke dingen in het leven! Hij nam het in zijn optreden niet zo nauw, nam grote woorden in de mond. Een daarvan was dat het warme begin van november het gevolg was van ‘de klimaatverandering’.  Elke wetenschapper weet dat je dat niet kunt stellen. Een aantal dagen relatief warme lucht kun je niet koppelen aan klimaatverandering, dat is een gotspe. Wel bij voorbeeld aan de luchtsoort die binnenkomt. Het KNMI schreef over dat zachte novemberweer op haar eigen site:  “De oorzaak van het zachte herfstweer is de zuidwestelijke stroming die zeer zachte lucht van subtropische oorsprong aanvoert afkomstig uit het gebied van de Azoren. Naar verwachting houdt dit zachte weer de komende tijd aan.”

 

Overigens komt het een en andere er in de volgende grafiek wat anders uit te zien:

2015

Bron:  KNMI

De temperatuur in De Bilt brak inderdaad in november een hoogterecord, ook voor wat de decadetemperatuur betreft  (decade = 10 opeenvolgende dagen in een maand). Althans, na 1901.  Het echte decaderecord staat op november 1852.  Maar kijk eens in de grafiek naar oktober: toen was er sprake van een laagterecord in de temperatuur. Weliswaar geen decade lang, maar toch.  Ahh, ook een gevolg van klimaatverandering? Haha. Ik zou me, als ik een serieuze wetenschapper bij het KNMI zou zijn, niet erg blij voelen met het recente optreden van mijn directeur.

Het gevang in met dat gespuis!

fhoedem2

Flip Hoedemaeker twitterde vanmorgen bovenstaand bericht. Nu weet ik niet wat er aan het klimaat te ontkennen valt, het is daarom een  bizar bericht, maar ik denk dat ik begrijp wat Flip bedoelt. Ik ben redacteur van wat ik zelf een kritische klimaatsite noem. Mijn bronnen zijn databanken die alom in de   klimaatwetenschap gebruikt worden zoals de ClimateExplorer van het KNMI, en ik baseer me op peer reviewed publicaties over klimaatonderwerpen. Daar kijk ik wel met een kritische blik naar en ik ben daarom niet overtuigd van de apocalyps die ons binnenkort te wachten staat. Dat had ik vroeger ook al , als een gelovige met de voet tussen de deur mij kwam waarschuwen voor het einde der tijden. Dus ik vermoed dat ik binnenkort het gevang in moet als het aan Flip ligt. En o ja, Flip is steunfractielid (?) en bestuurslid van D66 in Zaanstad. Die D, waar staat die eigenlijk voor Flip: dictatuur?

Prof. Lindzen en de propagandamachine van de klimaathysterie

Richard Lindzen,  em. hoogleraar meteorologie aan het MIT, gaf in 2009 een lezing over de hysterie achter ‘global warming’ en ‘climate change’.  Hij fileert ragfijn het fenomeen, toont aan dat het alle kenmerken heeft van klassieke propaganda en politieke manipulatie.  Nog steeds en eigenlijk meer dan ooit een verhaal dat er toe doet. De kongsi van belanghebbenden die ons de apocalyps van klimaatverandering door de strot duwt is sterker verenigd dan ooit tevoren. Politici, milieuclubs, windmolenbouwers, wereldverbeteraars en anderen strijden zij aan zij om de boodschap duidelijk te maken: het is vijf over 12, we gaan er aan! Maar in Parijs kunnen we de klok nog terug zetten! Niet voor luie kijkertjes, en helaas niet ondertiteld.

Hoe NOAA de temperatuur bijstelde

Interessante video waarin Anthony Watts van de klimaatsite wattsupwiththat   uitlegt hoe het komt dat sinds afgelopen zomer de temperatuurgrafiek van NOAA plots niet meer de ‘hiatus’ van de afgelopen 18 jaar laat zien maar weer een heuse temperatuurstijging. Dat was het gevolg van een ‘adjustment’, een bijstelling van de data. Gelukkig hebben we de satellietdata nog ;-). Een volgende keer meer over temperatuurmeting en datasets.

Schaamteloze propaganda van het NOS Journaal

tabak

Wat heeft bovenstaand plaatje met klimaat te maken denkt u wellicht? Ik zal het uitleggen. Als u dacht dat het dagelijkse item over de voettocht naar Parijs (klimaatconferentie!)  de bijdrage van de NOS was aan het circus rond de komende klimaattop, dan heeft u het 10-uur-journaal van donderdag 5 november j.l. gemist. Van deze doortrapte vorm van propaganda kunnen de agitpropburo’s   in Moskou, Washington en Peking nog wat leren  hoor. Nou ja, doortrapt, het was zo openlijk fout dat het lachwekkend werd. Ik was eerst van plan de 10 grootste blunders van het item op een rijtje te zetten maar merkte al spoedig dat het er veel meer waren, niet aan te beginnen. Schaamteloze leugens werden moeiteloos gevolgd door waanzinnige parallellen met roken en de tabakslobby . Dus gewoon kijken zou ik zeggen, vanaf 8:56 t/m 18:14. Is er helemaal niemand in Den Haag die de NOS tot de orde roept? Ik vrees van niet.

Hier de link naar het fragment

Ozone hole very large in 2015

ozone1

Source:  WMO Antarctic Ozone Bulletin no. 4, 2015

2015 has the third largest ozone hole on record. One has to go back to 2006 and 2000 to find a larger ozone hole area for this time period. This is due to a very strong polar vortex above Antarctic with extreme low temperatures. Despite the optimism in the past that the ozone hole would be ‘closed’ in the foreseeable future,  recovery might be doubtful, even at a longer time scale.

 

 

Wat is de menselijke bijdrage aan Global Warming?

Weer een opzienbarende bijdrage van Jan Ruis in zijn speurtocht naar de feiten achter global warming. Neem even de tijd, want makkelijk is het niet. Maar de conclusies zijn bijzonder!

In het eerste artikel in deze serie werd multipele regressie toegepast van de mondiale oppervlaktetemperatuur van 1860-2014 op de AMO , ENSO en een antropogene forcering. De antropogene forcering werd verondersteld òf lineair te zijn òf logaritmisch. Het beste resultaat werd gevonden met een lineaire trend van 0,051°C/decade. De regressiecoëfficiënt voor de logaritmische forcering is 2,55*ln(CO2), waarin ln(CO2) de natuurlijke logaritme van de atmosferische CO2-concentratie. We noemen het eerste model, 0,051°C/decade, het lineaire model en het tweede model, 2,55*ln(CO2), het logaritmische model. De antropogene component vertegenwoordigt het totaal aan stralingsforceringen door broeikasgassen en aërosolen. Klimaatmodellen van het IPCC rekenen met logaritmische stralingsforcering. Voor de duidelijkheid zijn hier het lineaire en het logaritmische model grafisch naast elkaar gezet:

ajb15

ajb16
Guido van der Werf , die een artikel publiceerde over de resultaten van multipele regressie met 5 factoren, gebruikte een vertraging van 6 maanden voor de AMO en de ENSO. Daar zijn goede argumenten voor. Hieronder zijn de nieuwe resultaten, met vertraging van AMO en ENSO, voor de mondiale temperatuur met het lineaire model en daaronder met het logaritmische model: Lees verder