Die 97% consensus

Mensen die de hypothese van AGW  (anthropogenic global warming) aanhangen en er van overtuigd zijn dat het vooral de mens is die schuldig is halen als bewijs voor hun gelijk graag de  ‘97% consensus’ onder klimaatwetenschappers van stal. Bij het zien van een dergelijk hoog percentage moet ik altijd meteen denken aan verkiezingsuitslagen in landen met een totalitair regime. Ik geef meteen toe dat Kim Jong-un het nog ietsjes beter deed:  in 2014 behaalde de Noord-Koreaanse leider maar liefst 100% van de stemmen, terwijl de opkomst in zijn district ook 100% was.

kim

Bron:  De Morgen

De bron van die 97% ligt bij een publicatie van Cook et al uit 2013 in Environmental Research Letters. Ik heb daar al eens wat over geschreven. De reden dat ik nogmaals aandacht vraag voor de kwestie is dat die 97% maar terug blijft komen, alsof dat percentage al niet van veel kanten is ontmaskerd.  Dat is een bekende propagandatechniek, het telkens herhalen van statements  waardoor mensen deze op den duur voor waar gaan aannemen. Lees verder

Wie is nu eigenlijk de echte ‘denier’ ?

De laatste tijd is de aanval vol geopend op mensen die met maar wagen om kritisch te zijn over zaken die met ‘klimaatverandering’  te maken hebben. Een bekende truc is dat ze niet deugen want ze worden vrijwel allemaal door de olie-en steenkoolindustrie betaald.

Het merkwaardige is dat er buiten de klimatologie geen vakgebied te vinden is waar zo weinig kennis over het studieobject gekoppeld is aan zoveel overheidsmaatregelen. Maatregelen die ook nog eens extreem veel geld kosten en daardoor impact hebben op de levensstandaard van veel mensen. We weten nog zo weinig over de werking van het klimaatsysteem dat het niet mogelijk is om een robuuste voorspelling te doen over een periode van bijvoorbeeld 1 maand. Dat is niet raar, want het klimaat is een niet-lineair , chaotisch systeem, waarin dus alles door van alles beïnvloed wordt.

Toch wordt voortdurend gedaan alsof er veel onweerlegbare kennis aanwezig is over het klimaat. Maar in de wetenschap werkt het zo, dat een theorie getoetst moet worden aan de werkelijkheid, de observaties. Klopt de theorie niet met wat gemeten wordt, dan deugt de theorie niet en dient die theorie verworpen te worden.  Zo niet echter in de klimatologie.

christy-models

Bovenstaande figuur Lees verder

De NAO en de sprong

In het vorige bericht heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de sprong in de temperatuur in ons land en in grote delen van het NH. In ons land gaat eind jaren’80 abrupt ongeveer 1°C omhoog en blijft tot heden op dat hogere niveau.

cnt all

Bron data KNMI

Volgens een recente publicatie van Kim et al was die temperatuursprong het gevolg van het naar het N schuiven en intensiveren van de Ferrel-cel. De daardoor ontstane verhoging van SLP in de subtropen en afname in de polaire regio.  Daardoor stroomt er aan het oppervlak meer warme lucht van de subtropen via de gematigde zone naar het polaire gebied. Een en ander past naadloos in de constatering dat de ZW-circulatie in de winter vanaf 1988 toegenomen is.

Ik was benieuwd of de toename van de luchtdruk op zeeniveau (SLP) in de subtropen en de afname ervan in de polaire zone goed te zien zou zijn in de NAO-index. Lees verder

Meer licht op de temperatuursprong van eind jaren ‘80

cnt all

 

Bron data:  KNMI

In een recent bericht  heb ik geschreven over de temperatuursprong die in ons land en in geheel West Europa heeft plaatsgevonden aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Die temperatuursprong bepaalt maar liefst voor ruim 2/3 de temperatuurstijging van 1,4 °C die de afgelopen eeuw in ons land heeft plaatsgevonden.

In onderstaande grafiek heb ik de op basis van de gehomogeniseerde maandgemiddelden van De Bilt de wintertemperaturen van De Bilt bepaald van 1955 t/m 2015.  Hier is de wintertemperatuur van 1955 bepaald door de gemiddelde  temperatuur van december 1955 en januari en februari 1956, enzovoort. Te zien is dat de gemiddelde wintertemperatuur van 1988-2016 bijna 2 graden hoger ligt dan in de periode 1955-1987.

de-sprong-wintertemp-de-bilt

Bron data:  KNMI

Lees verder

Wetenschap + media + politiek

In een video van een lezing door prof. Richard Lindzen kwam onderstaand plaatje langs:

triangle

Bron:  Richard Lindzen

Het is de beruchte driehoek, die, als het eenmaal aan het werk is, als een vliegwiel werkt, zijn eigen waarheid maakt en soms verstrekkende maatschappelijke gevolgen heeft. Door het eindeloos herhalen van bepaalde ‘waarheden’ worden deze tot mantra’s waarover geen discussie meer mogelijk is. Alle actoren in die driehoek hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Over de rol van media heb ik al regelmatig wat geschreven. Tamelijk veel journalisten zijn gemakzuchtig en publiceren zonder check. Afgelopen zaterdag stond daar een mooi voorbeeld van in de Volkskrant.  Klik op het bericht om het te vergroten:

vk8

Bron: Volkskrant

Het gaat om het bericht van een specialist van Erasmus MC dat westerse mannen steeds onvruchtbaarder worden. Oud onderzoek, allang achterhaald, blijkt later. Maar het kwaad is al geschied. Schrijnend is het commentaar van een wetenschapper van hetzelfde ziekenhuis, dat het (oude) onzinbericht willens en wetens toch verspreid was om aandacht te vragen voor onvruchtbaarheid onder mannen. Zo gaan dingen blijkbaar. We mogen nog van geluk spreken dat de politiek dit niet opgepikt heeft en een berg geld vrij heeft gemaakt voor ‘verder onderzoek’.

Minstens zo erg is het in de klimatologie, waar het vliegwiel ‘opwarming’  op volle toeren draait. De wetenschappers van het Erasmus MC hadden een ‘boodschap’, en namen het daarom niet zo nauw met de waarheid. In de klimaatdiscussie is dat vaak niet veel anders. In de klimatologie is de relatie tussen politiek en wetenschap zelfs officieel geïnstitutionaliseerd in de gedaante van het IPCC. Het IPCC is een monsterverbond tussen politiek en wetenschap. Het kwaad geschiedt met name waar de klimaatwetenschap, het technische deel,  vertaald wordt naar de samenvattingen. Die samenvattingen zijn bedoeld als basis voor politieke besluitvorming en vatten eufemistisch gezegd soms wel erg bondig samen. Onwetende journalisten gaan er mee aan de haal, er staan fraaie plaatjes in. En uitkomsten van runs van klimaatmodellen worden in media griezelige prognoses die die als onafwendbare waarheid worden verkocht. Hoed u dus voor de geschriften die deze organisatie verspreidt. Wetenschappers, laat u niet ketenen.

Om weer met beide benen op de grond te komen is de lezing van Richard Lindzen aan te raden:

Roy Spencer legt uit: UAH MSU dataset versie 6.0

Ik gebruik graag satellietdata in plaats van thermometerdata omdat ze om een aantal redenen betrouwbaarder zijn. Er zijn twee  datasets die gebaseerd zijn op satellietdata, die van RSS en UAH. In onderstaand videootje geeft Roy Spencer een korte uitleg over de versie 6.0 van de UAH satelliet dataset die vorig jaar is geïntroduceerd. Spencer is teamleider van de UAH dataset. Hij is in het verleden Senior Scientist for Climate Studies geweest bij NASA en stond in die hoedanigheid aan de wieg van temperatuurmeting met behulp van satellieten.   De ClimateExplorer van het KNMI gebruikt de 6.0 versie. Woodfortrees heeft de mogelijkheid om zowel versie 6.0 als de vorige versie 5.6 te bekijken en te vergelijken.

De temperatuursprong rond 1990

Ee tijd geleden heb ik een aantal berichten geschreven over de merkwaardige temperatuursprong rond 1990, die in de meetreeksen van vrijwel geheel West_Europa te zien is. Die heb ik nu gebundeld en als één item onder het menuutje “Feiten” gezet.  Zie hier. Dit is het begin van het item:

Er vindt in De Bilt al vanaf het begin van de jaren ’90 niet of nauwelijks meer opwarming plaats. Nu is het interessant om te bezien wat er in De Bilt aan het bereiken van dit stationaire plateau in de temperatuurreeks vooraf ging. Voor een goed beeld van het temperatuurverloop is demeetreeks van het KNMI verreweg de beste. Die van GISS-NASA is zo sterk gemanipuleerd door soms ondoorgrondelijke homogenisaties dat ik deze niet durf te gebruiken.  Zie voor de homogenisatiemethoden van GISS-NASA de pagina over de temperatuurmetingen in De Bilt.

tdebilt 1901-2013

Bron data:  KNMI, grafiek Jan Ruis

Zie de grafiek hierboven van Jan Ruis. Te zien is dat er een sprong is in genoemde temperatuurreeks tussen 1988 en 1991 van maar liefst 1 °C, waarna het verloop vlak blijft. Minstens zo opmerkelijk is dat de temperatuurstijging tussen 1901 en 1988 slechts 0,4 °C is. Kan men van deze temperatuurstijging van 0,4 °C in 88 jaar zich voorstellen dat deze  (althans deels) het gevolg is van de stijging van het CO2-gehalte, van de plotselinge stijging in 3 jaar met 1 °C kan daarvan geen sprake zijn.

tdebilt 1901-2013 2

Bron data:  KNMI

Hierboven ziet u dezelfde grafiek , met toegevoegd een lijn van het 12-maands voortschrijdend gemiddelde. Duidelijk is de sprong tussen 1988 en 1991 in die lijn te zien. Er hebben in de niet-gehomogeniseerde temperatuurreeks nog meer sprongen gezeten. Een daarvan was een daling van de reeks in 1950 als gevolg van verplaatsing van de meetapparatuur op het terrein van het KNMI en gelijktijdige verandering van apparatuur. Die sprong is er door het KNMI netjes uitgehaald, evenals enkele andere kleinere inhomogeniteiten als gevolg van veranderingen aan de apparatuur. Bovendien is een correctie toegepast op het UHI-effect, dat door het KNMI voor De Bilt wordt geschat op  0,11 °C/eeuw. Alle veranderingen zijn gedocumenteerd, mijn inschatting is dat de homogenisering secuur is gebeurd.

Dat de sprong rond 1990 geen lokaal verschijnsel is blijkt als je de langlopende temperatuurreeksen van andere plaatsen in Europa erbij neemt. De sprong is te zien van Schotland tot Moskou, van Oslo tot diep in Spanje en van Toulouse tot Boedapest.

Een veel gehoorde bewering is dat Nederland sneller opwarmt dan de rest van de wereld. Google maar eens, het aantal hits is bijna 5 miljoen. De bewering is in feite onjuist, er zijn veel plaatsen in de wereld waar de opwarming groter was dan in Nederland. Beter is om te zeggen dat de opwarming van Nederland vanaf 1900 ongeveer 2x zo groot was als van de aarde gemiddeld. Als we de cijfers bekijken is de opwarming in ons land inderdaad 1,4 °C geweest, op aarde gemiddeld 0,7 °C. In bovenstaande grafieken is echter te zien dat 1°C van die 1,4 °C opwarming plaats heeft gevonden in een tijdsbestek van 3 jaar!

Die 1 °C stijging in zeer korte tijd kan nóóit het effect zijn geweest van de geleidelijke stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. In veel publicaties en mediaberichten wordt echter de suggestie gewekt dat de opwarming van 1,4 °C het gevolg is van het versterkt broeikaseffect. Maar als dat dus niet de oorzaak is geweest, wat dan wel?

Lees het hele item hier .

Mooi weervragen

 

weerkaart-12-9-2016

Bron:  KNMI

Waardoor hebben we momenteel toch zulk opvallend fraai warm weer?  Dat komt doordat er boven centraal Europa een grote rug van hogedruk ligt die westenwind blokkeert en warme lucht aanvoert vanuit Spanje. De fronten met neerslag (lijnen met bolletjes en tandjes) blazen net voor de Europese kust naar het noorden. In Ierland en Schotland en IJsland hebben ze momenteel echt ander weer.

Waardoor duurt de warme periode zo lang?  Het beste antwoord is omdat we in Nederland niets gewend zijn. Maar technisch gezien komt het doordat het hogedrukgebied al een poosje boven centraal Europa hangt en nauwelijks van plaats verandert. Waarom het ene hogedrukgebied snel van plaats verandert en het andere niet weten we niet goed. Als we dat mechanisme kennen kunnen we heel lang van tevoren het weer voorspellen!

Waarom hebben we in september niet altijd dit weer? Omdat heel erg vaak de hogedrukgebieden ergens anders liggen, zodat de wind uit een andere hoek waait.  Wat dat betekent weet iedereen. Eind van deze week gaat dat gebeuren, met als gevolg een temperatuurdaling van zo’n 10 graden en kans op neerslag.

Hoe groot is de kans dat september 2017 ook zo warm wordt?  Niet zo groot (denk ik).

Is dit nu een teken van een veranderend klimaat? Nee, dit is een voorbeeld van variabel weer.  Dat hoort bij West-Europa. In 1976 hadden we een eeuwige zomer leek het wel, de jaren daarna was het weer gewoon variabel.  Pas als de komende decennia september vaak een warme droge maand zou worden is er sprake van klimaatverandering.

Maar die meneer van het KNMI zei zojuist op het journaal dat dit warme weer een gevolg was van klimaatverandering? Tja, wat moet ik zeggen?  Vraag die meneer maar om dat uit te leggen zou ik zeggen. Of wacht even met die vraag stellen tot het eind van de week als het weer omgeslagen is!

Ik ben blij met een paar weken mooi weer in september, zeker na het voorjaar en vroege zomer die niet veel fraais brachten :-) .

Arctische amplificatie en de opwarming

vk7

 

Bron:  Volkskrant

Gisteren stond er een mooi artikel in de Volkskrant over wat er allemaal tevoorschijn komt nu de afgelopen decennia rond de noordpool het drijfijs wijkt en permafrost hier en daar dunner wordt. Bekend is dat de recente opwarming vanaf  pakweg 1975 in versterkte mate is opgetreden aan de randen van de Noordpool, met onder andere afname van het drijfijsoppervlak in de zomer tot gevolg.

Ik wil een beeld krijgen van die versterkte opwarming (arctische amplificatie) in dit gebied en van de opwarming op de rest van de aarde.  Zoals u wellicht weet heb ik om moverende redenen een voorkeur voor satellietdata in plaats van thermometergegevens. Niet alleen is de spreiding van meetstations  in ruimte en tijd erg ongelijkmatig, ook mankeert er vaak wat aan de ‘site’ en ‘situation’ van een aantal meetpunten. Van De Bilt weten we dat de bebouwde omgeving  danig de meetgegevens kunnen beïnvloeden. Reden voor het KNMI om de meetapparatuur in 1950 een paar honderd meter te verplaatsen: Lees verder

Eerste cruise door Noordelijke IJszee ?

Ik zag het item woensdagavond 31 augustus 2016 al op tv langskomen en wist meteen dat het de dag erna klakkeloos zou worden overgenomen door andere media.  Bijvoorbeeld door mijn krant, de Volkskrant. Het bericht is van wetenschapsjournalist René Didde. De kop van het bericht ziet er zo uit:

cruise

Bron: Volkskrant

Nu heb ik jaren geleden al eens iets geschreven over de bevaarbaarheid van die zogenaamde  Noordwest Passage in Canada en ik herinnerde me dat er een hele lijst van schepen is die de afgelopen decennia de Noordwest Passage bevaren hebben: Lees verder