Duurzame stroom duur

Dat duurzame stroom duur is in vergelijking tot stroom die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen en kernenergie is bekend. Stroom uit windenergie en zonne-energie is 2 tot 3 keer zo duur. Ook bekend is dat opwekking van elektriciteit met behulp van wind en zon nauwelijks bijdraagt aan CO2-reductie.

Bron: Strom-Report

Natuurlijk moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen voor de toekomst, we kunnen immers niet eeuwig teren op fossiele energie. Maar het prijskaartje dat aan wind- en zonne-energie hangt is belangrijk. Die prijs hangt nauw samen met het besteedbaar inkomen van huishoudens. Heb je een gemiddeld tot hoog inkomen dan is dat prijskaartje minder van belang.  Maar er zijn veel huishoudens die rond moeten komen met weinig geld. Voor hen is de stroomprijs van groot belang. Zie bovenstaande grafiek. Lees verder

Kroonenberg tegen de rest

Zaterdag 4 februari j.l. drukte de Volkskrant een interview af met prof. Salomon Kroonenberg, em. hoogleraar geologie aan de TU Delft. Het gaat over de zeespiegelstijging. Kroonenberg heeft een nieuw boek gepubliceerd, Spiegelzee genaamd.  De kop van het artikel vat samen wat Salomon van de huidige zeespiegelstijging vindt. Het interview is hier te vinden.

Bron:  Volkskrant

De interviewer vraagt in het tweede deel van het gesprek nogal fel door wanneer Kroonenberg dingen zegt die niet helemaal stroken met wat ‘de werkelijkheid’ gevonden wordt. Vooral de wat zure reacties na afloop van sommige wetenschappers aan Nederlandse universiteiten valt op. Lees verder

Factcheck:  Vaker zware neerslag

Over zware neerslag schreef ik al eens in 2015, zie hier. Op het kaartje van het NRC over de gevolgen van klimaatverandering in Europa (zie vorige bericht) staat voor de Atlantische regio aangeven:  “Vaker zware neerslag”. Nu heb ik de neiging om dat te beamen, na de enorme hagelbuien in juni 2016.  Die buien vielen in mijn woonomgeving, en mijn auto heeft sindsdien allemaal charmante deukjes. Maar dat is natuurlijk exemplarische bewijsvoering. Daarom eens kijken of we al een opvallende verhoging van de zware neerslag kunnen constateren.

Via de ClimateExplorer van het KNMI heb ik de beschikking over de dagelijkse neerslagcijfers van De Bilt vanaf 1906 t/m oktober 2016.  Lees verder

Factcheck  : zeespiegelstijging

Bron:  NRC

Veel mainstream media zijn in de ban van fake nieuws.  Dat moet bestreden worden.  Bovenstaande figuur is de inleiding van een artikel over nepnieuws in het NRC. Uiteraard is het altijd een ander die het nodig maakt om goed op je hoede te zijn als krant. Maar dat ze het zelf ook vaak niet zo nauw nemen met de waarheid is helaas geen uitzondering. Ik heb daar laatst nog een sterk staaltje van beschreven, zie hier en hier.

Zo ook afgelopen week met het uitkomen van Lees verder

Help, de klimaatverandering in Europa gaat in hoog tempo door!

Het Europees Milieuagentschap waarschuwt de Europese burgers nog één keer 😉 .  Alle verschrikkelijke klimaatveranderingen van de afgelopen decennia in Europa gaan gewoon door!

Als voorbeeld in het persbericht de overstromingen in Parijs van de Seine, in juni 2016. Door flinke regenval stonden de oevers van de Seine in Parijs onder water.  Klimaatverandering? Nou dat gebeurt wel vaker. Maar nog nooit zo erg als in 2016 wellicht? Nou nee, kijk maar eens naar deze foto van de overstroming in 1910, toen werkelijk grote delen van Parijs onder water stonden en met met bootjes door de straten voer:

Klik hier voor nog veel meer foto’s van de overstromingen in 1910.

‘Natuurlijk’ zijn er klimaatveranderingen, ook in Europa. Maar het is volkomen flauwekul om elke klimaatverandering te koppelen aan de uitstoot van CO2. In NW-Europa stijgt de temperatuur al zeker 20 jaar niet meer. Volgens sommige alarmisten is dat óók het gevolg van het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer. Kortom: elke verandering en zelfs elk gebrek aan verandering in het klimaat kent maar 1 oorzaak: CO2.  CO2 is de satan in “klimaatverandering”, de nieuwe religie  die veel westerlingen omarmd hebben. Hun alarmistische boodschap moet blijkbaar  voortdurend verkondigd worden, er is geen ontkomen aan, de voet zit al tussen de deur. Houd het hoofd dus koel!  (geen kunst vandaag)

Volkskrant:  “Temperatuur op aarde was nog nooit zo hoog”

Dat was de kop op de voorpagina van de Volkskrant van 19 januari 2017. Dat is natuurlijk niet waar. Nepnieuws dus. In het artikel zelf wordt dat wel genuanceerd door te stellen dat dat ‘nooit’  betrekking heeft op de periode na 1880. Maar zo’n kop heeft natuurlijk impact op een deel van de lezers, dat kan niet anders. Ook al lees je het artikel onder die kop helemaal, dan nog blijft die kop in je kop. Bij mij ook, maar dan waarschijnlijk om een andere reden dan bij de gemiddelde Volkskrantlezer.

Bron:  Volkskrant

Wat mankeerde er nog meer aan het artikel? Kijk eens naar bovenstaande grafiek. Als je als argeloze lezer daar niet van schrikt….. Lees verder

‘Kritische wetenschapper’ hoort pleonasme te zijn

Hans von Storch is professor aan het Meteorologisch Instituut van de Universiteit van Hamburg. Hij is klimatoloog en was ‘lead author’ voor het  laatste rapport van het IPCC, AR5.

Hij is een gelauwerde klimatoloog en als goede wetenschapper kritisch. Dat hoort een pleonasme te zijn, maar is het helaas niet altijd. In een interview met Die Welt enkele jaren geleden zei hij: :  “Unfortunately in climate science there is a tendency to proclaim absolute truths and to link these immediately to instructions on actions to take. The climate pope tells us what has to be done, and for the people it’s: keep your mouths shut. Scientists have been taking over the roles of medicine men and priests. That’s not the job of scientists. Science is supposed to help understand problems, show the possibilities that exist in dealing with them. The best is to show many possibilities. Then the political process has to decide the path to take.’

Sommige van zijn collega’s in de klimaatwetenschappen proclameren ‘stories that point to a catastrophe,‘ zei Von Storch. Maar van catastrofale klimaatveranderingen zoals verhevigde stormen is vooralsnog geen sprake. Von Storch:  ‘It all has a cultural, anthropological backgroun . If you sin, then you will be punished. And the punishment always takes on an environmental dimension which also included storms in the past. In former times it was God’s punishment. Today it’s punishment by Nature. Nature is to keep man in check. And for this we see idiotic films like The Day After Tomorrow.”

IJs en sneeuw op Groenland deel 2

In het eerste deel van het bericht over Groenland liet ik zien dat gletsjers aan de rand van de ice shelf vanaf begin deze eeuw een negatieve massabalans hebben. Ook liet ik zien dat vanaf 2012 de trend van de massabalans minder negatief wordt en dat er na het smeltseizoen van 2016 sprake is van een opmerkelijke hoeveelheid sneeuw- en ijstoename.

Aan de ice shelf zelf heb ik in dat bericht weinig aandacht besteed. Een lezer van Klimaatgek maakte me attent op een publicatie van Johannessen et al uit 2005, getiteld “Recent Ice-Sheet Growth in the Interior of Greenland” .

Bron:  Johannessen et al 2005

Daarbij maakten ze gebruik van de hoogtemeters aan boord van de European Remote Sensing satellites (ERS-1 and ERS-2) van 1992 tot 2003. Lees verder

IJs en sneeuw op Groenland

Bron:  NASA

Het verse sneeuwdek op Groenland groeit de afgelopen maanden veel sneller dan in de afgelopen 25 jaar. Hieronder ziet u de grafiek van de totale sneeuw aangroei vanaf 1september 2016, ongeveer het moment in het jaar waarin de dooi afgelopen is en de aangroei van sneeuw en ijs weer begint.

Bron: Deens Meteorologisch Instituut

De waarden zijn in Gt, Gigaton. 1 Gigaton is 1.000.000.000.000 kg, dus 1.000.000.000 ton, getallen die ver boven ons voorstellingsvermogen uitgaan. De lijn van 2016-2017 steekt al vanaf begin oktober flink uit boven de gemiddelde ontwikkeling van de SMB (Surface Mass Budget) vanaf 1990 (lichtgrijze band). Dat is goed voor de aangroei van het landijs en de gletsjers op Groenland, die de afgelopen jaren een negatieve massabalans vertoonden. Lees verder