Meer zonlicht in De Bilt

Bron: Van Beelen en Van Delden

In de loop van de vorige eeuw is als gevolg van emissies van aerosolen de inkomende zonnestraling afgenomen.  Dat proces heet dimming.  Brightening ontstaat als die emissies daarna afnemen vanwege bijvoorbeeld milieuhygiënische maatregelen. Die afname van aerosolen is in ons land sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw spectaculair geweest. In  bovenstaande grafiek is de concentratie SO2 (een beruchte aerosol) tussen 1976 en 2009 in De Bilt weergegeven. In de grafiek is nog net het laatste stukje van de dimming te zien. Vanaf 1980 neemt de SO2-concentratie af tot bijna 0 in 2010. Lees verder

Sceptische journalisten

Gisteren schreef politiek commentator Martin Sommer van de Volkskrant een raak stuk over wat klimaatactivist Jan Paul van Soest de ‘twijfelbrigade’ noemt. Van Soest schreef nare dingen over wetenschapsjournalist Marcel Crok omdat hij een klimaatscepticus is. Sommer stelt dat een journalist die niet sceptisch is een ander vak moet gaan zoeken. Dan wordt het rustig op de burelen van de Nederlandse kranten vrees ik. Ik heb het betreffende onderdeel voor u uitgeknipt. Het hele artikel vind u op de site van de Volkskrant.

De zeespiegelstijging  vertoont geen versnelling

In het vorige bericht uitte ik mijn zorgen over de alarmistische aard van een artikel in de NRC. In dat artikel stond in een kadertje onder andere het volgende: “De zeespiegel is van 1900 tot nu steeds sneller gaan stijgen. Dat schrijft het VN-klimaatpanel IPCC in zijn laatste rapport (2013). De stijging bedroeg het grootste deel van de vorige eeuw gemiddeld  1,5 millimeter per jaar. Inmiddels  ligt ze boven de 3 millimeter per jaar.”

Bron:  NRC

Daar valt wel het een en andere op af te dingen. Er zijn 2 bronnen van meetreeksen van de zeespiegel.  De ene betreft  de gegevens van zogenaamde tide gauges, meetboeien op een aantal plaatsen langs de kust verspreid over de wereld. Sommige van die meetreeksen beginnen al in de 19e eeuw. De tweede bron betreft de gegevens via satellietmetingen.  Die metingen beginnen in 1992. Het statement dat de zeespiegel van 1900 tot nu toe steeds sneller is gaan stijgen moet dan met name terug te vinden zijn in de tide gauge meetreeksen die al minstens een eeuw plaats vinden.

Bron:  Church et al 2011

Uit de publicatie van Lees verder

Zucht…

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan foute informatie (nepnieuws heet dat tegenwoordig) op het gebied van klimaat uit de Volkskrant aan de orde stel.  Niet omdat de Volkskrant op dat gebied de allerergste is maar omdat ik die krant lees. Veel erger is het op dit vlak gesteld met de NRC die welhaast een religieuze opdracht lijkt te hebben om de ondergang van de wereld vanwege klimaatverandering te verkondigen. Een lezer wees me op een recent artikel van de hand van NRC-wetenschapsredacteur Marcel aan de Brugh waarvan de kop er zo uitzag:

Bron:  NRC

De bron van het artikel is de European Marine Board (EMB) die onlangs een publicatie het licht deed zien getiteld The ticking time bomb of climate change’.  Lees verder

Milanković revisited

 

Bron: Sime et al 2009

Kort geleden hebben Tzedakis et al met hun publicatie in Nature een waardevolle  toevoeging gedaan aan de theorie van de Milanković uit 1941. Die astronomische theorie geeft een verklaring voor de afwisseling van glacialen en interglacialen gedurende het Pleistoceen. In bovenstaande grafiek is een reconstructie te zien die Sime et al gemaakt hebben van de temperatuur op basis van de proxies Deuterium en 18O in 3 ijskernen. Het heden (0 jaar BP) is links in de grafiek. Te zien is dat glacialen ongeveer 100.000 jaar duren en afgewisseld worden door kortstondige warme periodes, interglacialen. Die 100.000  jaar is de lengte van de glacialen gedurende de afgelopen 1 miljoen jaar; in de eerste 1,6 miljoen jaar van het Pleistoceen duurden de glacialen aanmerkelijk korter, ongeveer 41.000 jaar. Die laatste periodiciteit komt overeen met de theorie van Milanković.

 

 

 

 

Lees verder

Duurzame stroom duur

Dat duurzame stroom duur is in vergelijking tot stroom die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen en kernenergie is bekend. Stroom uit windenergie en zonne-energie is 2 tot 3 keer zo duur. Ook bekend is dat opwekking van elektriciteit met behulp van wind en zon nauwelijks bijdraagt aan CO2-reductie.

Bron: Strom-Report

Natuurlijk moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen voor de toekomst, we kunnen immers niet eeuwig teren op fossiele energie. Maar het prijskaartje dat aan wind- en zonne-energie hangt is belangrijk. Die prijs hangt nauw samen met het besteedbaar inkomen van huishoudens. Heb je een gemiddeld tot hoog inkomen dan is dat prijskaartje minder van belang.  Maar er zijn veel huishoudens die rond moeten komen met weinig geld. Voor hen is de stroomprijs van groot belang. Zie bovenstaande grafiek. Lees verder

Kroonenberg tegen de rest

Zaterdag 4 februari j.l. drukte de Volkskrant een interview af met prof. Salomon Kroonenberg, em. hoogleraar geologie aan de TU Delft. Het gaat over de zeespiegelstijging. Kroonenberg heeft een nieuw boek gepubliceerd, Spiegelzee genaamd.  De kop van het artikel vat samen wat Salomon van de huidige zeespiegelstijging vindt. Het interview is hier te vinden.

Bron:  Volkskrant

De interviewer vraagt in het tweede deel van het gesprek nogal fel door wanneer Kroonenberg dingen zegt die niet helemaal stroken met wat ‘de werkelijkheid’ gevonden wordt. Vooral de wat zure reacties na afloop van sommige wetenschappers aan Nederlandse universiteiten valt op. Lees verder

Factcheck:  Vaker zware neerslag

Over zware neerslag schreef ik al eens in 2015, zie hier. Op het kaartje van het NRC over de gevolgen van klimaatverandering in Europa (zie vorige bericht) staat voor de Atlantische regio aangeven:  “Vaker zware neerslag”. Nu heb ik de neiging om dat te beamen, na de enorme hagelbuien in juni 2016.  Die buien vielen in mijn woonomgeving, en mijn auto heeft sindsdien allemaal charmante deukjes. Maar dat is natuurlijk exemplarische bewijsvoering. Daarom eens kijken of we al een opvallende verhoging van de zware neerslag kunnen constateren.

Via de ClimateExplorer van het KNMI heb ik de beschikking over de dagelijkse neerslagcijfers van De Bilt vanaf 1906 t/m oktober 2016.  Lees verder

Factcheck  : zeespiegelstijging

Bron:  NRC

Veel mainstream media zijn in de ban van fake nieuws.  Dat moet bestreden worden.  Bovenstaande figuur is de inleiding van een artikel over nepnieuws in het NRC. Uiteraard is het altijd een ander die het nodig maakt om goed op je hoede te zijn als krant. Maar dat ze het zelf ook vaak niet zo nauw nemen met de waarheid is helaas geen uitzondering. Ik heb daar laatst nog een sterk staaltje van beschreven, zie hier en hier.

Zo ook afgelopen week met het uitkomen van Lees verder