Klimaatverandering als grootste bedreiging?

Een paar dagen geleden verscheen in Nature een interessante publicatie over biodiversiteit en het verdwijnen van soorten op onze planeet. Maxwell et al onderzochten in hun studie “Biodiversity: The ravages of guns, nets and bulldozers”  naar de omvang op biodiversiteit van menselijk handelen. Een van de 10 velden was (uiteraard) klimaatverandering, waarbij je je af kunt vragen in hoeverre klimaatverandering antropogeen van oorsprong is. Geen enkele serieuze klimaatwetenschapper heeft zich aan het beantwoorden van die vraag gewaagd, en dat is logisch.

Die klimaatverandering was opgedeeld in vier effecten:  storms & flooding, habitat modification, extreme temperatures en drought. Regelmatige bezoekers van deze site zien waarschijnlijk al meteen dat ‘klimaatverandering’  ook hier vooral gebaseerd is op uitkomsten van modellen en niet op meetgegevens. Dat wil overigens niet zeggen dat klimaatverandering geen effect kan hebben op biodiversiteit, integendeel. Regionale klimaatveranderingen hebben soms regionale effecten op de biodiversiteit, en globale extreme klimaatveranderingen zoals bij de overgang van interglacialen naar glacialen hebben vaak een verwoestende werking op de biodiversiteit.

De overige 9 effecten zijn wel duidelijk antropogeen van oorsprong: Lees verder

Klimaatverandering als holle frase

Je kunt het zo gek niet bedenken of het weer wordt in verband gebracht met ‘klimaatverandering’.  Overvloedige neerslag, onweer, hagel, storm, het is tegenwoordig bijna altijd de schuld van ‘klimaatverandering’. Het is zelfs een verdienmodel geworden: verzekeringsmaatschappijen kondigden aan de premies voor schadeverzekeringen te moeten verhogen vanwege ‘klimaatverandering.

verzekering

Bron: www.wegwijs.nl

Natuurlijk was de schade na de fikse hagelbuien van de afgelopen tijd in mijn omgeving (ZO-Brabant) fors. Maar die schade heeft meer te maken met de sterk toegenomen waarde van roerende en onroerende goederen dan met klimaatverandering. Lees verder

Nederland en de zeespiegel

Ongeveer 35% van het Nederlandse oppervlak ligt beneden 0 m  NAP,  ongeveer het gemiddelde zeeniveau. Zonder allerlei menselijke maatregelen zoals dijkaanleg en pompen zag Nederland er nu als volgt uit:

ben zeeeniv

Bron:  Rijkswaterstaat

Paars is het gebied dat beneden 0 m NAP ligt. Dit gebied zou permanent onder water staan. De kustlijn wordt gevormd door een duinenrij (met onderbrekingen), die zich van België uitstrekt tot in Denemarken. Daarachter ligt een zogenaamd haf, een ondiep (enkele meters) strandmeer dat gevoed wordt met water uit de rivieren en zeewater door de openingen in de duinenrij/strandwal. Waar die openingen erg groot zijn hebben we de zee vrij spel gelaten en vormen de duinen (die op zogenaamde strandwallen liggen) de Waddeneilanden.

Berendsen 2005

Bron:  Berendsen 2005

Dat haf is in de loop van de tijd dichtgegroeid met laagveen. Tijdens het eerste deel van de laatste transgressiefase, aan het begin van onze jaartelling, is de zee door gaten in de strandwal in het ZW en N van ons land heengeslagen (ingressie) en het daar achter liggende laagveen is tijdens stormen grotendeels opgeruimd. Ervoor in de plaats kwam water:  Waddenzee, Zuiderzee en de Zeeuwse wateren. In Noord- en Zuid-Holland bleef de strandwal grotendeels intact, daar is het laagveen dan ook blijven liggen. Door afgraven van het veen en door inklinking liggen ook die gebieden nu beneden zeeniveau. Lees verder

Al heel lang geen opwarming in De Bilt

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan de temperatuur van De Bilt ‘meet’. Dat doe ik via de bekende ClimateExplorer van het KNMI.  Het betreft de reeks van gehomogeniseerde maandtemperaturen zoals die door het KNMI verstrekt wordt.

Hieronder ziet u een screenshot van de pagina, en met rood omcirkeld de link naar de raw data. Dan is het een kwestie van invoeren in Excel.

climexpl

Bron: KNMI Lees verder

Wereldtemperatuur weer bij af

 

uah 2002 june 2017

Na  de super El Niño  van 2015 – 2016 is de wereldtemperatuur nagenoeg weer bij af. Bovenstaande grafiek toont de anomalie van de gemiddelde temperatuur op aarde.  De grafiek beslaat de periode die in de klimatologie bekend staat als ‘the pause’,  de periode vanaf 2002 waarin de temperatuur op aarde niet gestegen is. El Niño terug in de kribbe. De komende jaren dus derhalve waarschijnlijk geen maandrecords in wereldtemperatuur .

De gegevens van de grafiek zijn van UAH , een van de twee datasets van de wereldtemperatuur op basis van satellietmetingen.

Enorme storm trekt spoor van vernieling door Nederland

“Op woensdag 1 augustus trekt een koudefront over de lage landen die de drukkende hitte van die dag verdringt door koel zomerweer. De onweerscomplexen die hiermee gepaard gaan zijn echter bijzonder actief. De wind wakkert sterk aan en samen met sterke rukwinden geeft dat aanleiding tot aanzienlijke schade op grote schaal in Europa, van Noord-Frankrijk (Fontainebleau), België en Nederland tot aan Noord-Duitsland (Hamburg). De schade is overweldigend in Nederland….

kaartje storm

De onweersbuien trekken een spoor van vernieling door Noord-Holland, zonder aan kracht in te leveren; tot op Texel ontstaat schade. Ook in het midden van het land is er sprake van enorme verwoestingen. Vooral de stad Utrecht en de omringende dorpen krijgen het zwaar te verduren…. Lees verder

Prikkels in wetenschap net zo pervers als bij banken

 

vk co2

Bron:  Volkskrant

Het is met dat CO2 en de ondergang van de wereld vanwege opwarming nog veel erger dan we al dachten.  Althans dat maak ik op uit het voorpagina-artikel in de Volkskrant van 30-6-2016. Het artikel is gebaseerd op een recente publicatie in Nature, getiteld “Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 °C” .

Nu weten we intussen dat wetenschappelijke publicaties vaak helemaal niet zo wetenschappelijk zijn als gesuggereerd wordt. Dat komt vooral door de perverse prikkel van het onderzoeksgeld. Hoe groter de belangen, des te meer ‘sturen’ de geldstromen het onderzoek. Dat geldt heel sterk in de wereld van de medische wetenschap waar financiële belangen zeer groot zijn. Maar ook onderwerpen met een groot maatschappelijk gewicht (en daarmee ook financieel gewicht) zijn daar zeer gevoelig voor. De klimaatwetenschappen zijn daar een schoolvoorbeeld van. Karel van het Reve schreef ooit: “Als je een tractorfabriek afrekent op kilo’s, maken ze zware tractoren. Als je ze afrekent op aantallen, maken ze vele kleintjes.”

artikel co2 parijs

Bron:  Nature Lees verder

De Bilt vroeger plots een stuk koeler…..

emailtje

Mijn antwoord: “Geen idee. Ik heb het KNMI rapport gelezen, maar begrijp ook niet waarom na de laatste homogenisatie deze ook nog nodig was. Ik zal er nog eens induiken.”

Dit was het zoveelste emailtje over de ‘bijstelling’ van de oude temperatuurdata in o.a. De Bilt. Veel warme jaren van voor 1950 zijn nu plots een stuk koeler geworden….

Klimaat is hot, en daarom regent het zo veel

Vorige week werd een weerrecord voorspeld :  maandag 20 juni 2016 zou het wel eens zo lang regenen dat er een record zou kunnen sneuvelen. Dat gebeurde bij lange na niet.  Toch weerhield het de Volkskrant er vandaag niet van om het grootste deel van de voorpagina in te ruimen voor de regen. De aandacht voor klimaatverandering begint groteske vormen aan te nemen:  bijna-records (zijn dat ook records?)  van tevoren aankondigen, en als ze niet doorgaan toch heel veel mediaruimte gebruiken.

vk6

Bron: Volkskrant

Binnen in de krant 2 pagina’s over extreme neerslag.  Ik denk dat het artikel al op de plank lag, wachtend op de recorddag. Op de site van de VK staat een bericht over de extreme neerslag en de niet uitgekomen voorspellingen dat ik u niet wil onthouden: Lees verder

Spectaculaire daling wereldtemperatuur

daling 1

Bron : UAH

De afgelopen 3 maanden is de gemiddelde wereldtemperatuur van de onderste troposfeer spectaculair gedaald.  De temperatuur leverde maar liefst 0,35 °C in.  Vallen we een nieuwe ijstijd binnen?  Als de daling in dit tempo doorgaat  is een nieuwe ijstijd binnen enkele jaren al realiteit en wordt de aarde praktisch onleefbaar voor veel soorten, inclusief de mens. Lees verder