Modellen: beperkt houdbaar

Op deze website is al regelmatig geschreven over modellen om voorspellingen te doen, en hun beperkte waarde.  Zie o.a. hier . Vorige week werd ik attent gemaakt op het model dat ECMWF gebruikt om een medium-range termijnvoorspelling te doen over ENSO.

ENSO zijn de opmerkelijke temperatuurschommelingen in het zuidelijk deel van de tropische Pacific. Die schommelingen hebben effect op het weer in grote delen van de tropen en subtropen. El Niño heeft betrekking op een warmere oceaan dan ‘normaal’ en komt zo eens in de 4 a 7 jaar voor. Zo nu en dan zit er een ‘super’ El Niño bij, die het weer in de tropen en subtropen flink kan ontregelen.

Bij het ECMWF, het European Centre for Medium-range Weather Forecasts in Reading (UK) doet men voorspellingen op de middellange termijn. Het afficheert zich als  ‘ World leader in global medium range numerical weather prediction ‘ . Het ECMWF  is een onafhankelijke Europese organisatie, opgericht in 1975, waarin twintig Europese landen, waaronder Nederland (KNMI) participeren. Daar staat de grote computer waar de dagelijkse weersvoorspellingen uit rollen. Dat gaat al heel behoorlijk tegenwoordig. Maar hoe zit het met de voorspellingen ten aanzien van ENSO?  Kijk maar eens op deze pluimgrafiek van 1 mei 2015 voor de komende maanden:

enso 2015

Lees verder

Drijfijs Antarctica in april 2015 recordoppervlakte

sea ice antarctic 4 2015sea ice antarctic 4 2015 grafiek

Het drijfijs rond Antarctica heeft in april 2015 een recordoppervlakte bereikt van 9,1 miljoen km2. In bovenstaande grafiek wordt de anomalie getoond van het oppervlak drijfijs in april als percentuele afwijking ten opzichte van de gemiddelde oppervlakte in de periode 1981-2010 voor de maand april. De toename van het drijfijs rond Antarctica sinds het begin van de satellietmeting in 1979 is spectaculair.

 

Reinier van den Berg, handelaar in klimaat en duurzaamheid

reinierVannacht nog even gekeken naar het interview van Andries Knevel met Reinier van den Berg, weerman. Behalve weerman is Reinier ook al jaren handelaar in apocalyptische verhalen over klimaatverandering, sinds kort aangevuld met ‘duurzaamheid’. Reinier weet van marketing.

In de studio hangt een foto van de aarde en een stukje maanoppervlak, genomen tijdens een van de eerste Apollovluchten. De foto is later “Earth Rise” genoemd. Reinier beweert dat de foto op zijn kant gezet is om een ‘earth rise’ te suggereren.    “…je moet m een kwart slag draaien…..  zo hebben de ruimtevaarders de foto gemaakt….” zegt Reinier. Maar wat Reinier zegt is heel raar, want dat suggereert dat er in het heelal een ‘bovenkant’ en ‘onderkant’ is, en die is er niet. Van een foto op aarde is  het aardoppervlak automatisch de ‘onderkant’ , in de ruimte ontbreekt die oriëntatie. Wat Reinier beweert is dus onzin. En bij die onzin blijft het niet in het programma. En o ja, Reinier noemt zichzelf wetenschapper.

Hier de link naar het programma: http://www.npo.nl/andries/04-05-2015/VPWON_1233334

Klimaatzaak België

In België heeft een groepje bekende en minder bekende Belgen een rechtszaak aangespannen tegen de staat, vanwege het in gebreke blijven van de staat waar het gaat om maatregelen tegen klimaatverandering. In de dagvaarding staat prominent de volgende uitspraak :

Vandaag is de tijd van twijfel voorbij. Het IPCC heeft ondubbelzinnig de opwarming van ons klimaatsysteem bevestigd, en dit rechtstreeks gelinkt aan menselijke activiteit. Het vertragen en omkeren van de huidige trends van globale opwarming is de definiërende uitdaging van onze tijd.” (Ban Ki Moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, 2007)

ukkel temp

Helaas voor de initiatiefnemers is de twijfel niet voorbij. Het is bovendien een gotspe om te denken dat je als mens opwarming kunt ‘vertragen en omkeren’. Nog afgezien van het feit of dat wel wenselijk is. En over die rechtstreekse link naar menselijke activiteit valt nog wel wat af te dingen, daar hebben intussen al  veel wetenschappers hun vraagtekens bij gezet.

Er is op deze site al zo veel geschreven over de onzekerheden in het klimaatsysteem dat ik dat niet ga herhalen. Ik zou zeggen tegen de initiatiefnemers: lees u in. Ter illustratie heb ik de temperatuurgang in Ukkel vanaf 2000 eens bekeken en er een grafiekje van gemaakt. Van opwarming in Ukkel is de afgelopen 15 jaar geen sprake. Overigens is dat globaal gezien niet anders. De gegevens komen van de Climate Explorer van het KNMI. De grafiek geeft de afwijkingen (anomalie) per maand van  het standaard maandgemiddelde over de periode 2000-2015.

En o ja, behalve 10 brave BB-ers onder de initiatiefnemers is er ook een belanghebbende en aanvoerder van de groep: Serge de Gheldere. Hij is eigenaar van Futureproofed, een consultancy-kantoor dat organisaties adviseert over energie-efficiëntie en het verlagen van de CO2-uitstoot. Goeie boost voor je zaak Serge 😉 !

John Christy en Roy Spencer: al 25 jaar klimaatkritisch

john roy

Op de foto Roy Spencer (links)  en John Christy, onderzoekers aan de University of Alabama Huntsville. Luis in de pels van wetenschappers, politici en NGO’s die ‘eten’ van de apocalyptische voorspellingen over een wereldklimaat dat aan de kook raakt. Nuchtere wetenschappers die zich niet gek laten maken door andere weenschappers die vooral heilig geloven in computermodellen. Roy en John meten, via satellieten. En verbinden aan die metingen conclusies.

Ze stonden 25 jaar geleden aan de wieg van wat nu breed aanvaard wordt als de beste manier om er achter te komen wat er gebeurt met de temperatuur aan het aardoppervlak. Hieronder ziet u de huidige stand van zaken: de bovenste lijn toont de voorspelling van de gemiddelde temperatuur op aarde met behulp van 102 klimaatmodellen die door het IPCC  gebruikt worden om voorspellingen te doen. De onderste twee lijnen zijn gebaseerd op metingen met weerballonnen en met satellieten. Kijk goed. En denk aan deze grafiek als u zeer binnenkort weer iemand een boude uitspraak hoort doen over het klimaat.

4 2015 model versus meting UAH

Klimaatmodellen kunnen niet voorspellen

Het beroerde is, dat de twijfel zich veel beter laat verdedigen dan de een of andere visie”.

Een uitspraak van de schrijver Gerard van het Reve in een brief aan zijn partner Matroos Vosch. Als iemand zijn proefschrift met een uitspraak van Reve begint kan het wat mij betreft (ik ben Reve-fanaat) al niet meer stuk. Maar de inhoud van het proefschrift van Alexander Bakker is niet minder verrassend: klimaatmodellen hebben veel beperkingen. Eigenlijk zo veel dat je er het toekomstige klimaat niet mee kan voorspellen. Dat heb ik hier al vele malen beweerd, maar dat was een particuliere mening. Het is nu ook wetenschappelijk vastgesteld.

knmi14

KNMI 14 klimaatscenario’s   Bron:KNMI

Ik plaats hieronder  integraal het interview dat Marlies ter Voorde voor Kennislink had met de promovendus: Lees verder

Omstreden voorzitter van IPCC dreigt opgevolgd te worden door omstreden actievoerder

yperse

 

Bron : Wikipedia

Een aantal wetenschappers doet een poging om te voorkomen dat prof. Jean-Pascal van Ypersele de nieuwe voorzitter van het IPCC wordt. Van Ypersele is een meer een actievoerder dan een wetenschapper vinden ze. Wat dat betreft zou hij de ideale opvolger zijn van de huidige voorzitter, de Indiër Rajendra Pachauri. Die was van huis uit econoom. Van Ypersele is klimatoloog, maar zijn integriteit als onafhankelijk wetenschapper (eigenlijk een pleonasme) wordt sterk in twijfel getrokken. Hij heeft in het verleden al meermalen laten blijken dat hij kritiek op de huidige broeikastheorie en het beleid dat daarop geënt is niet duldt.

Dit is de kern van de brief: Lees verder

Windmolens en de dalende energieprijzen

windmolens

Er begint een steeds grotere weerstand in de maatschappij te ontstaan tegen windenergie. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Mensen willen die grote dingen vaak niet in het zicht, waardevermindering van je huis, mogelijk zakelijke schade (aan de kust), vogelsterfte enzovoorts. Maar misschien de belangrijkste factor is dat de enorme hoeveelheid geld die in de geplande windmolenparken gepompt moet worden (een bedrag van € 18 miljard, kan wat minder maar ook wat meer worden) opgebracht dient te worden door de consument.

Windenergie is duur, en blijft duur omdat het een vrijwel uitontwikkeld technisch concept is. Andere vormen van energie, niet alleen op basis van fossiele brandstoffen maar ook zonne-energie, worden alsmaar goedkoper.  Wat dat voor gevolgen heeft in energieland, en dus ook voor het niet te stuiten debacle van de windenergie, is zondag netjes uitgewerkt door journalist Harry van Gelder van De Telegraaf. Lees het artikel hier.

 

De zeespiegel en de ijskappen deel 2

In het vorige bericht hebben we gezien dat het afsmelten van landijs en gletsjers weliswaar gemiddeld tot een verhoging van de zeespiegel leidt, maar dat dat overal anders is en dat er zelfs sprake kan zijn van een daling. Voor onze kust wordt al heel lang met behulp van boeien de hoogte van de zeespiegel gemeten. Voor de kust van Den Helder al zelfs bijna 150 jaar, vanaf 1865. Het is een van de langste meetreeksen op aarde. Zo’n meetboei zit vast aan de bodem van de zee en meet door middel van drukmeting de hoogte van de waterkolom erboven. De gegevens worden dan omgerekend naar het ‘zeeniveau’ ter plekke.

Nu is die zeebodem ook geen statisch punt, de aardkorst beweegt bijna overal. Die aardkorst drijft als het ware op de mantel dieper in de aarde. Je kunt het het beste vergelijken met een waterbed. De belangrijkste oorzaak van die korstbewegingen is isostasie.  Isostasie betreft verticale bewegingen van de aardkorst  als gevolg van bijvoorbeeld afsmelten van landijs of gebergtevorming, en het zogenaamde gravitatie-effect.

isostasie scan

Lees verder