Hevige regenbuien

De soms hevige regenbuien van de afgelopen zomer waren voor menigeen aanleiding om het veranderende klimaat daarbij te betrekken. Nu  moet je daarbij natuurlijk oppassen, want die buien waren relatief kortstondig en zeer plaatselijk, zodat een relatie met een veranderend klimaat lastig te leggen is. Maar er is wel het een en ander over te zeggen. Ik beperk me hierbij tot Nederland, voor de wereld als geheel zijn nauwelijks betrouwbare gegevens voorhanden.

neerslag de bilt 1950 2014

Bron: Climate Explorer

In bovenstaande grafiek is de maandelijkse neerslag weergegeven in De Bilt vanaf 1950. Van een opvallende opwaartse trend lijkt op het eerste gezicht geen sprake. Door de veelheid aan gegevens is het echter moeilijk om daar zicht op te krijgen,  derhalve heb ik van de maandgemiddelden jaargemiddelden gemaakt en een trendlijn toegevoegd: Lees verder

Eerste erkende klimaatvluchtelingen?

tuvalu vk

 

Bron: Volkskrant

Afgelopen week stond het in alle kranten: Nieuw Zeeland had de eerste klimaatvluchtelingen ter wereld erkend. Nu is ‘klimaatvluchteling’ een beetje raar begrip. Er zijn mensen die voor een catastrofaal natuurverschijnsel vluchten, zoals een vulkaanuitbarsting. Een dergelijk natuurverschijnsel doet zich in relatief korte tijd voor, bewoners worden er als het ware door overvallen en vluchten. Dat geldt nooit voor klimaatveranderingen. Klimaat is immers het gemiddelde weer berekend over 30 jaar, klimaatveranderingen zijn langzame processen. Lees verder

Het wordt nog steeds steeds warmer

Een drogreden of schijnreden is een vorm van argumentatie die op zich logisch lijkt maar het niet is. Drogredenen worden vaak gebruikt in discussievoering om tegenstanders de mond te snoeren. Zo gebruiken klimaatalarmisten graag de drogreden “bewijs door bewering”  om de mensheid te wijzen op de  gevolgen van de opwarming van de aarde. Maar ook onbewust spelen drogredenen in het dagelijkse leven een soms overheersende rol.

woodfortrees temp 2015

Bron:  woodfortrees Lees verder

Drijfijs op aarde neemt toe

global sea ice anomaly 6 2014

Bron: University of Illinois

De totale oppervlakte aan drijfijs op het noordelijk en zuidelijk halfrond neemt de laatste tijd weer toe. Dat is te zien in bovenstaande grafiek van de Polar Research Group van de University of Illinois, een van de instituten op aarde die onderzoek doen naar de staat van het drijfijs. De veranderingen in oppervlakte drijfijs worden hier gepresenteerd in de vorm van een anomalie, de relatieve veranderingen die optreden ten opzichte van een bepaalde referentieperiode. Die referentieperiode is hier 1979-2008. 1979 is het jaar waarin de satellietmetingen startten. Lees verder

Richard Tol maakt gehakt van het 97% consensusverhaal

tol

Je moet natuurlijk altijd op je hoede zijn als steun voor een bepaald onderwerp de 100% gaat naderen. De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de verkiezingsuitslagen in de voormalige USSR, of het officiële alfabetencijfer van 100% in datzelfde land.

Vorig jaar publiceerden Cook et al een onderzoek naar de consensus in publicaties met betrekking tot de antropogene factor in het opwarmingsverhaal. Een van de conclusies: “  ……97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.  ”.

Nu is dat altijd een hele moeilijke discussie, omdat een dergelijk statement zo algemeen is dat je er weinig mee kunt. Lees verder

Satellietmetingen temperatuur

Sinds december 1978 wordt de temperatuur in het onderste deel van de atmosfeer, de troposfeer, gemeten door satellieten. Dat doen die satellieten op diverse hoogten, ze meten als het ware de gemiddelde temperatuur van een laag lucht. In de loop van de tijd zijn er al een hele reeks satellieten geweest die het werk gedaan hebben:

tempsat

Bron: REMSS

http://www.remss.com/missions/amsu

Lees verder

What’s on a (climate) man’s mind?

Men gaat er van uit dat vanaf 1880 de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,61 °C is gestegen. In een recente Summary for Policymakers van het IPCC is dat als volgt omschreven: “…the observed change between the average of the period 1850‐1900 and of the AR5 reference period (1986–2005) is 0.61°C (5–95% confidence interval: 0.55 to 0.67°C) [WGI AR5 SPM.E], which is used here as an approximation of the change in global mean surface temperature since pre‐industrial times, referred to as the period before 1750.”

global mean temp giss

Bron: NASA

Grafieken als bovenstaande, in combinatie met de ‘zekerheid’  van het IPCC dat dit grotendeels van antropogene oorsprong is, vormen de basis voor de heftige discussies en polemieken van de afgelopen 2 decennia.  Lees verder