Temperatuur in de troposfeer deel 3

In de vorige bijdrage over de temperatuur in de troposfeer heb ik geschreven  dat waterdamp in de vrije atmosfeer (ruwweg midden en boven troposfeer) gereguleerd wordt door wolkvorming, en dat daarbij microfysische processen een rol spelen die nog nauwelijks begrepen worden.  Hier hebben we denk ik de crux te pakken van de onzekerheid over de energiebalans van de aarde.

waterdamp oceanen

Bron:  RSS

Bovenstaande grafiek is afkomstig van RSS, researchbedrijf dat satellietdata verwerkt. Het is de anomalie van totale waterdamp in de atmosfeer gemeten vanaf 1988. De lineaire trendlijn toont een toename van waterdamp vanaf 1988. Maar net zoals bij de globale temperatuur is er sprake van een sprong rond het super El Niñojaar 1998.

Interessant is de ruimtelijke spreiding van Lees verder

Wetenschap

De echte wetenschapper leest voortdurend boeken en publicaties, maar blijft vinden dat er nog veel te ontdekken valt. Hoe meer hij weet , des te meer beseft hij dat hij eigenlijk weinig weet.

Karl Popper stelde dat wetenschappelijke theorieën geen waarheidspretentie hebben. We moeten ze beschouwen als voorlopig en dienen juist proberen te bewijzen dat ze onjuist zijn. Zo wordt wetenschap een proces van gissing en weerlegging. Haar vooruitgang schuilt hierin, dat theorieën in de loop van de tijd worden vervangen door betere theorieën, die de waarheid steeds dichter benaderen. De logische kracht van één falsificatie is sterker dan een oneindig aantal verificaties van een hypothese.

Er zijn nogal wat mensen in en rond het vakgebied van de klimatologie die vinden dat het in twijfel trekken van de theorie dat de recente opwarming van de aarde louter of grotendeels het gevolg is van menselijk handelen absurd is. Een persoon die vindt dat “the science is settled” kan dus geen echte wetenschapper zijn.

Temperatuur in de troposfeer deel 2

tts

Bron:  remss.com

In het bericht van 22 augustus j.l. liet ik zien dat de temperatuur in het midden van de troposfeer de afgelopen decennia veel minder hard toegenomen is dan in het onderste deel van de troposfeer. Ook ontbreekt de zogenaamde tropische hotspot. Dat strookt niet met de gangbare theorie over opwarming door een versterkt broeikaseffect. In bovenstaande figuur is te zien dat nog wat hoger, op med. 10 km hoogte, er van opwarming helemaal geen sprake meer is. Vandaag wat meer hierover.

Er zijn 3 mechanismen waarop het aardoppervlak zijn warmte kwijtraakt: convectie, verdamping en straling. In de onderstaande figuur is dat inzichtelijk gemaakt. Lees verder

Super El Niño

Het ECMWF gebruikt modellen om een medium-range termijnvoorspelling te doen over ENSO. ENSO zijn de opmerkelijke temperatuurschommelingen in het zuidelijk deel van de tropische Pacific. Die schommelingen hebben effect op het weer in grote delen van de tropen en subtropen. El Niño heeft betrekking op een warmere oceaan dan ‘normaal’ en komt zo eens in de 4 a 7 jaar voor. Zo nu en dan zit er een ‘super’ El Niño bij, die het weer in de tropen en subtropen flink kan ontregelen.

el nino 2015

 

Bron:  ECMWF

Dit voorjaar voorspelde ECMWF  een super El Niño  voor dit jaar.  Omdat de modellen er tot nu toe niet veel van bakten was ik benieuwd of het deze keer wel zou lukken. Zie het bericht van mei j.l. En dat doet het.  El Niño van 2015 is een zeer krachtige, en het einde is nog niet in zicht. Het oceaanwater in de tropen tussen Indonesië en Peru is momenteel zo’n 3 graden warmer dan gemiddeld. Dat heeft vaak grote effecten op het weer in de tropen en subtropen, niet alleen doordat de verdamping in het gebied flink groter is (per 1°C  temperatuurverhoging stijgt de hoeveelheid waterdamp met 7%) en daarmee de neerslag, maar ook doordat de luchtdrukverdeling verstoord raakt. Droge gebieden worden nat en andersom, en allerlei andere effecten zijn het gevolg. De top van El Niño ligt in december, vandaar de naam (=kerstkindje). Daarna wordt alles weer ‘normaal’. Soms wordt El Niño direct gevolgd door La Niña, met tegenovergestelde kenmerken, maar vaak ook niet. De voorspellingen dat het wel eens een record warmtejaar kan worden hebben te maken met de aanwezigheid van deze super El Niño en niet met plotselinge opwarming als gevolg van toegenomen atmosferisch CO2.

Temperatuur in de troposfeer

Met de temperatuur in de troposfeer is wat raars aan de hand. Volgens de gangbare theorie moet een stijgend CO2-gehalte de temperatuur in de troposfeer verhogen. CO2 hindert de uitgaande  langgolvige straling, zodat de aarde minder goed kan afkoelen en wat warmer wordt. Die opwarming van het aardoppervlak is de afgelopen eeuw ongeveer 0,8 °C geweest, gemiddeld over de wereld.

Het is niet helemaal duidelijk op welk conto die 0,8 °C opwarming geschreven kan worden. Het IPCC gaat er van uit dat dat grotendeels het gevolg is van de toename van het CO2 in de atmosfeer als gevolg van menselijk handelen. Dat er (ook) een natuurlijke component meespeelt is zeker. Immers, ook vóór de grootschalige emissies van CO2 schommelde de temperatuur op aarde. Ondanks de stelligheid waarmee het IPCC haar standpunt verdedigt, is niet zeker hoe groot de  natuurlijke component is en hoe groot de menselijke.

msu 1

Bron:  http://images.remss.com/

Hierboven ziet u de gang van de temperatuur in de onderste laag van de troposfeer, LTL.  De data zijn gebaseerd op satellietmetingen sinds december 1978. De gangbare broeikastheorie voorspelt een stijging van de temperatuur in de troposfeer als het CO2-gehalte toeneemt. Niet alleen in de onderste lagen van de troposfeer, maar ook in de hogere delen. In de tropen zou dan zelfs een hot spot moeten ontstaan in de hogere delen van de troposfeer. Daar blijkt echter geen sprake van, niet van die hot spot en de opwarming van de lucht wat hoger in de troposfeer gaat veel minder hard dan aan het aardoppervlak. Wat dat laatste betreft, kijk maar naar onderstaande grafiek:

5

Bron:  http://images.remss.com/

Hoe kan dat?  En heeft dit misschien wat te maken met de ‘temperatuur hiatus’  die al anderhalf decennium duurt? De volgende keer zal ik wat dieper ingaan op dit fenomeen.

De temperatuur van de onderste troposfeer sinds 1979

uah 1978 juli 2015 anomalie lt

Bron:  UAH

Bovenstaande figuur laat de temperatuuranomalie zien van Lower Troposphere, dus de onderste  luchtlaag van de dampkring. Gemeten door satellieten sinds december 1978. De maanddata komen van UAH, de University of Alabama Huntsville.

De grafiek toont geen geleidelijke temperatuurstijging, maar een snelle switch in 1998, toen er sprake was van een super El Niño. Zo ontstaan 2 temperatuurplateaus: een van 1979 tot 1998 en een van 1998 tot augustus 2015. Het temperatuurverschil tussen beide plateaus is 0,244 °C. Zoals te zien vertoont het recente plateau nog geen aanstalten om naar een andere niveau te bewegen. Gaat dat ooit gebeuren? Natuurlijk, we moeten ons pas zorgen gaan maken als het klimaat niet meer verandert. Gaat de temperatuur dan omhoog of omlaag? Dat weten we niet. Alle klimaatmodellen voorspellen een stijging, omdat ze alle gebaseerd zijn op de aanname dat een stijging van het atmosferisch CO2 tot een temperatuurstijging MOET leiden. Maar het klimaat is een uiterst ingewikkeld systeem, dus helemaal zeker is dat niet. Overigens, geen enkel model had het vlak blijven van de temperatuur  sinds de laatste super El Niño voorspeld, zo lastig is dat voorspellen dus blijkbaar.

Hansen bakt ze weer bruin

Zie hier de kop van het artikel dat James Hansen samen met wat anderen publiceerde in het Open Acces medium Atmospheric Chemics and Physics. Hoon was zijn deel.

artikel Hansen

Zelfs New Scientist, dat altijd kritiekloos achter klimaatalarmisten aanloopt, merkt nu op: “Highly speculative. Full of conjecture. Based on flimsy evidence. Not supported by mainstream science. Not peer reviewed. Not suitable for basing policy on. It sounds like climate scientists are talking about the claims of climate deniers. But this time they are talking about a 23 July discussion paper by James Hansen, the most famous and respected climate scientist on the planet. “

Nou ja, ‘ the most famous and respected climate scientist on the planet’ is voor hun rekening. Ik ken deze voormalige toponderzoeker van NASA vooral als iemand die niet schroomt om te overdrijven. Het kan hem eigenlijk niet dol genoeg zijn. Ook nu weer. Dat de kritiek nu van alle kanten komt heeft niet alleen te maken met de extreme standpunten die hij in het artikel inneemt, maar ook omdat het artikel gepubliceerd werd voordat het peer-reviewed is, een doodzonde in wetenschapsland. Wat naar voor al die aanstormende wetenschappers die hij door deze te vroege publicatie meesleurt.

Ik neem hem al langer niet heel serieus, dus was ik van plan niet al te veel tijd in de publicatie te steken. Nou ja, dat lukt niet helemaal. Want er is een figuur in het artikel dat mijn aandacht trok:

zs Hansen 2015

Wat heeft Hansen (et al)  hier gedaan?  Lees verder

2015 wordt warmste jaar ooit ?

2015 warmste

Bron:  Guardian

Gisteren, 21 juli 2015,  was dat bericht overal te lezen: 2015 wordt het warmste jaar ooit gemeten! Wablief? In juli 2015 al bekend? Hahaha, een nieuwe variant van de wetenschappelijke methode! Komkommertijd, ook bij klimatologen van NOAA, Amerika’s federale organisatie voor milieu-informatie. Overigens, de fotokeuze is van de Britse kwaliteitskrant The Guardian, en is genomen in juli 2016 😉 .

2014 recordjaar? deel 2

In het recente Volkskrantbericht over klimaatrecords (zie vorige post) las ik: “Ook het oppervlaktewater van de oceanen was vorig jaar gemiddeld warmer dan ooit eerder.. Omdat verreweg de meeste extra warmte in de diepzee gaat zitten, zal de opwarming zelfs bij het stopzetten van de uitstoot van broeikasgassen  nog lang – mogelijk zelfs eeuwen – doorgaan. De bovenste waterlaag (700m) is nu warmer dan ooit werd gemeten.

In onderstaande grafiek is de temperatuuranomalie (verandering) weergegeven van de gemiddelde temperatuur van de bovenste 700m van het oceaanwater. En inderdaad, de grafiek stijgt en is nog nooit zo hoog geweest. Daarbij moeten wel een paar kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste begint de grafiek pas in 1955. Van de periode daarvoor zijn geen bruikbare gegevens beschikbaar.

temp oceaan 700m

Bron: KNMI

In de tweede plaats zijn de gegevens waarop de grafiek gebaseerd is pas vanaf grofweg 2005 echt betrouwbaar. Lees verder