Was 2015 wel echt het warmste jaar ooit gemeten?

noaa 1980 2016

Bron: Guardian

In The Guardian stond bovenstaande grafiek afgebeeld. Duidelijk zou je zeggen. En het was alom voorspeld, al vanaf juni 2015. Maar net zoals zoveel in de klimatologie is niet alles eenduidig. De grafiek, afkomstig van NOAA, is gebaseerd op de temperatuurreeks van NCDC (USA), onderdeel van NOAA.

Het zijn cijfers die afkomstig zijn van thermometermetingen.  Net zoals de temperatuurreeksen van NASA (USA) en HadCRUT (GB).  Alle drie de meetreeksen komen uit op hetzelfde: 2015 was het warmste jaar ooit gemeten. The Guardian is wel zo eerlijk om erbij te vermelden dat 2015 ook een jaar was met een super El Niño, en dat drijft de temperatuur op aarde behoorlijk op. De top zat in december, dus ook dit jaar krijgen we nog de invloeden van die El Niño. De krant schrijft hierover:   “A strong El Niño event is peaking at the moment, putting the “icing on the cake” of high global temperatures. El Niño is a natural cycle of warming in the Pacific Ocean which has a global impact on weather. But scientists are clear that the vast majority of the warming seen in 2015 was due to the emissions from human activity. Even without an El Niño, this would have been the warmest year on record, said Prof Gavin Schmidt, director at Nasa’s Goddard Institute for Space Studies. “ Lees verder

De zeespiegel in het pre-industriële tijdperk vanaf 1700

De mijns inziens overtrokken belangstelling voor atmosferisch CO2 in het kader van de recente opwarming van de aarde  of ‘klimaatverandering’ vindt zijn oorsprong in een tweetal publicaties van Svante Arrhenius, Dat idee is gebaseerd op laboratoriumonderzoek van Svante Arrhenius, gepubliceerd in 1896 en in 1906. De publicaties van Arrhenius hebben lange tijd een sluimerend bestaan geleid. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw is de belangstelling voor CO2 en temperatuurstijging weer nieuw leven ingeblazen.

Over de zekerheden en de onzekerheden van de rol van CO2 op het klimaat is op deze site al heel veel geschreven. In dit bericht gaat het over een afgeleide ervan, namelijk de zeespiegel. Ook daarover is hier al veel geschreven, onder andere hier.

zeespiegel1

Bovenstaande grafiek geeft de mondiale zeespiegelstijging weer vanaf 32.000 jaar geleden.  Het betreft het laatste en koudste deel van het Weichselglaciaal en de zeespiegelstijging vanaf het eind van die ijstijd tot en met het warmere Holoceen waarin we nu leven. De zeespiegel reageert op opwarming door middel van twee mechanismen: afsmelten van ijs en sneeuw dat op het land opgeslagen is, en uitzetting van water. De zeespiegel is vanaf 20.000 jaar geleden zo’n 120 m gestegen. Dat had onder andere tot gevolg dat de laagte die zich tussen Groot Brittannië en Nederland bevindt langzaam door water bedekt is geraakt:  de Noordzee. De zeespiegelstijging die in eerste instantie een versnelling kende neemt vanaf 10.000 jaar gelden af.  Dat wil zeggen dat de zeespiegel nog steeg maar in toenemende mate minder snel. In dit bericht richt mijn  belangstelling zich op het laatste stukje. Lees verder

Warme eindsprint 2015

2015 nummer 6

Bron:  KNMI

Het buitengewoon warme weer in ons land in de laatste twee maanden van 2015 heeft er voor gezorgd dat dit jaar op de zesde plaats staat van warmste gemiddelde jaartemperatuur sinds 1901.

De hoge gemiddelde jaartemperatuur van 10,86 °C ligt ruim boven de gemiddelde jaartemperatuur van 10,13 °C voor de gehele meetperiode vanaf 1901. Dat is vooral te danken aan de warme november en december, zoals in de bovenste tabel te zien is. De overige maanden vallen binnen de bandbreedte  van maandtemperaturen zoals we dat in ons land gewend zijn.  Vanwege de ligging aan zee maakt het voor de temperatuur nogal wat uit waar de wind vandaan komt. In dit jaargetijde kan een zuidwestelijke  aanvoer van zachte maritiem tropische lucht makkelijk 15 °C verschillen van met een oostelijke wind aangevoerde lucht uit noord-Rusland.

Nederlandse media zijn geneigd om die warme november en december toe te schrijven aan ‘klimaatverandering’, ingegeven door de mijns inziens overdreven belangstelling voor het stijgende CO2-gehalte van de atmosfeer. Elke uitschieter in het weer wordt op het conto geschreven van klimaatverandering, van opwarming.

Afgelopen woensdag schreef wetenschapsjournalist Michael Persson  een aardig artikel hier over in de Volkskrant.  Hij schreef:  Lees verder

El Niño topt

El Niño , of beter ENSO (El Niño Southern Oscillation) heeft het plafond geraakt en zal naar verwachting snel inzakken. Hier ziet u een mooie uitleg van dit verschijnsel:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) maakt al een tijdje voorspellingen over het verloop van El Niño. Dat dat lastig is bewijst het feit dat ze er in de afgelopen jaren regelmatig naast zaten. Maar dit jaar is het kassa: een super El Niño. De voorspelling van het verdere verloop van het verschijnsel in de vorm van een pluim zag er op 1 december als volgt uit:

nino ecmwf 12 2015

Bron:  ECMWF

Lees verder

Interview met prof. Richard Tol

tolEr is geen enkele reden om aan te nemen dat klimaatverandering nou zo verschrikkelijk is. Tenzij je fondsen werft voor Greenpeace of een politicus bent die zich als redder van de mensheid presenteert. Dan heb je er baat bij om de boel te overdrijven. De realiteit is dat het klimaat nauwelijks invloed heeft op ons welzijn en onze welvaart. Er wonen gelukkige en rijke mensen in bloedheet Singapore maar ook in steenkoud Canada. Er zijn mensen ongelukkig en arm in bloedheet Kenia maar ook in steenkoud Mongolië. Klimaatverandering is ook niet het belangrijkste milieuprobleem. Vieze lucht veroorzaakt op dit moment vier miljoen doden per jaar….”

Lees hier het hele interview met de Nederlandse klimaatonderzoeker en econoom Richard Tol, hoogleraar aan de University of Sussex.

 

Recordwarmte 17 december 2015

trouw1

Bron: Trouw

Het was overal (in Nederland) wereldnieuws:  afgelopen donderdag was het de warmste 17 december ooit gemeten in De Bilt. Weer een bewijs dat het flink aan het opwarmen is!

Nou ja, dat valt wel mee hoor. Er zitten meestal 365 dagen in een jaar, en soms sneuvelt er wel eens een dagrecord. Dat gebeurt wel eens, ook in het jaar 2015 dat door alarmisten graag ‘het warmste jaar ooit gemeten’  genoemd wordt.  Maar 17 december was t wel raak.

Interessant om even te kijken hoe het in de voorafgaande decemberdagen verlopen is. Het is een opvallend zachte december tot nu toe, zijn er niet meer records gebroken die wellicht aan onze aandacht ontsnapt zijn? Kijk eens naar dit tabelletje:

recordwarmte

Bron data: KNMI

Alleen op 17 december is het dagrecord van 1989 gebroken. Alle andere voorafgaande decemberdagen was de temperatuur in 2015 vaak aanmerkelijk lager dan in het recordjaar. Het is dus oppassen geblazen met zo’n dagrecord. Dit aanmerken als teken van klimaatverandering (een opvallende trend de laatste tijd 😉 ) is onzin.

krant

Bron onbekend

Ter illustratie een krantenbericht van december 1953. Woorden als klimaatverandering en opwarming bestonden toen nog niet. De stijging van het CO2 in de atmosfeer begon net, dus daaraan kan het niet gelegen hebben. Sterker: tussen 1945 en 1975 steeg het CO2-gehalte snel, maar kende de aarde als geheel een lichte afkoeling. Oplettende lezers weten waar dat aan lag! Het kan verkeren.

Parijs en de tweegraden doelstelling

Gejuich alom in de main stream media over het bereikte akkoord in Parijs afgelopen weekeinde.  Grote woorden werden gebruikt, zoals ‘de wereld verenigt zich om de wereld te redden’. Of hele enge dingen, zoals :

vk3

Bron:  Volkskrant

Het broeikaseffect wordt hier als iets heel engs voorgesteld dat je moet bestrijden (als dat ueberhaupt al zou kunnen). Stel je eens voor dat er geen broeikaseffect zou zijn op onze planeet! Dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde maar liefst 33 °C  lager zijn dan momenteel en zou de aarde een onleefbare ijsbol zijn. Dat we klimaatverandering moeten bestrijden, daar lijken veel mensen al aan gewend (sic).

En vrijwel elke overstroming of storm of wat dan ook wordt voorgesteld als resultaat van ‘de klimaatverandering’. Koppeling van plaatje en praatje doet wonderen, en herhaling slijt in. Dat is les een van het handboek propaganda, en daar hebben we de afgelopen maanden vele staaltjes van mogen zien en horen.

Wat is het akkoord dat in Parijs gesloten is?

vk4

Bron:  Volkskrant

Vrijblijvender kan het niet zou ik zeggen. Maar hoeveel inspanningen moet de mensheid nu verrichten om de vage (niet-wetenschappelijke) doelstelling van 2 °C te halen, of eigenlijk niet te halen? Lees verder

El Niño  en het warmste jaar 2015

el nino dec 2015

Bron:  NOAA

El Niño  is dit jaar een stevige hoor. Kijk maar eens naar de multivariate enso index van NOAA hierboven. Maar hij lijkt zijn plafond al aangetikt te hebben. !998 had  ongetwijfeld de krachtigste El Niño tot nu toe, nipt gevolgd door die van 1983.

ENSO  , El Niño Souhern Oscillation, stuwt de gemiddelde temperatuur op aarde flink op. Vandaar ook dat klimaatalarmisten al maanden roepen dat 2015 het warmste jaar ooit gemeten wordt. Men vermijdt graag El Niño te noemen als ‘tipping proces’, zodat het lijkt alsof dat alleen het werk is van het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer. Lees verder